Những năm gần đây, Bà Rịa – Vũng tàu là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô vốn đầu tư. Trong 5 năm qua, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 163 dự án đầu tư nước ngoài, 216 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 3,2 tỷ USD (xếp thứ 4/63 tỉnh thành phố về thu hút đầu tư nước ngoài). Vũng Tàu đã tận dụng triệt để các lợi thế về biển để phát triển công nghiệp dầu khí, thủy hải sản và du lịch.

XEM THÊM: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Tĩnh

 Đối với một dự án đầu tư trước khi triển khai trên thực tế cần quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng về địa điểm, vốn, nhân lực. Các nhà đầu tư khi bỏ vốn thực hiện dự án đầu tư đều hi vọng dự án phát triển, mang lại lợi nhuận cao. Chuyển nhượng dự án đầu tư để nhà đầu tư khác tiếp tục phát triển dự án cũng là một chiến lược kinh doanh được áp dụng. Pháp luật tôn trọng quyền tự do trong kinh doanh của mỗi cá nhân, tổ chức, song với quy mô lớn của một dự án đầu tư cả về vốn và thời gian hoạt động, nhằm đảm bảo dự án được chuyển nhượng cho nhà đầu tư phù hợp, tránh trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng để trốn tránh các nghĩa vụ, Luật đầu tư 2020 đã quy định các bước cần thực hiện khi chuyển nhượng một dự án đầu tư như sau:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Các trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

– Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư;

– Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

Các bước chuyển nhượng dự án đầu tư ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Các bước chuyển nhượng dự án đầu tư ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Thủ tục cần tiến hành

a) Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ theo quy định cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 04 bộ hồ sơ theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;

b) Cơ quan quy định tại điểm a khoản này xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tưđể quyết định điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng điều chỉnh Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP .

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

XEM THÊM: Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư trong khu công nghiệp ở Bình Dương

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ

Thủ tục này áp dụng trong trường hợp việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp hồ sơ theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan về việc:

– Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

– Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

– Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Vũng Tàu

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Thủ tục này áp dụng đối với trường hợp dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư:

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

  1. b) Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tưđể điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Lưu ý: Đối  với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế . Sau khi đã thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư như trên, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

XEM THÊM: Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư ở Đồng Nai

Trên đây là khái quát các thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư ở Vũng Tàu. Nếu quý vị có nhu cầu thực hiện đầu tư ở Vũng Tàu hay các địa phương khác trên cả nước, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp với những gói dịch vụ ưu đãi.

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trích dẫn luật: https://thuvienphapluat.vn/

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]