Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid 19, nhưng 9 tháng đầu năm 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn thuộc top 4 tỉnh có tổng vốn đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. Với lợi thế vốn có của mình, tỉnh Bà rịa – Vũng Tài đang là điểm đến lý tưởng thu hút đầu tư nước ngoài. Khi nhắc đến Bà Rịa – Vũng Tàu không thể không nhắc đến lợi thế kinh tế biển: là trung tâm của ngành công nghiệp dầu khí của cả nước; cửa ngõ hàng hải với hệ thống cảng hiện địa; đội tàu khai thác thủy sản lớn thứ hai cả nước. Ngoài ra, thế mạnh khai thác và phát triển du lịch tại nơi đây cũng ngày càng thể hiện rõ.

XEM THÊM: Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện chi nhánh cho thương nhân nước ngoài

Với các tiềm năng phát triển công nghiệp, du lịch, hàng hải quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài có định hướng lựa chọn Bà rịa – Vũng Tàu làm điểm đến đầu tư cần phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định có thể đầu tư dưới 2 hình thức phổ biến là: thành lập tổ chức kinh tế hoặc góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp. Đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư cần đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể các bước sẽ được trình bày ở bài viết dưới đây:

CÁC BƯỚC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Ở BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm:

 1. a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 2. b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 3. c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 4. d) Đề xuất dự án đầu tư

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 1. e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 2. g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 3. h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

          Nhà đầu tư sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tài nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

Các bước đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đăng ký ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Các bước đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đăng ký ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngoài ra, đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư cũng nộp nộp hồ sơ như trường hợp trên, nhưng trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

XEM THÊM: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tại TP.HCM

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

 1. a) Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tưvà điều ước quốc tế về đầu tư;
 2. b) Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 3. c) Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch
 4. d) Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);

Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

          Ngoài cách nộp trực hồ sơ trực tiếp như trên, nhà đầu tư có thể lựa chọn nộp hồ sơ theo phương thức trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia bằng cách dùng chữ kí số hoặc không dùng chữ ký số:

 1. Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sử dụng chữ ký số như sau:
 2. a) Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 3. b) Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử đã được ký số trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 4. c) Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 5. d) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện, cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không sử dụng chữ ký số như sau:
 2. a) Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 3. b) Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử trên Hệ thống;
 4. c) Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống;
 5. d) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trên Hệ thống;

 1. e) Sau khi nhận được thông báo theo quy định tại điểm đ khoản này, nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ bản giấy kèm bản in giấy biên nhận hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện để đối chiếu với hồ sơ nộp trên Hệ thống. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy của nhà đầu tư để đối chiếu thì hồ sơ đăng ký điện tử của nhà đầu tư không còn hiệu lực;
 2. g) Cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày (không bao gồm thời gian nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất;
 3. h) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ bản giấy so với hồ sơ được nộp trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ bản giấy không thống nhất với hồ sơ nộp trên trên Hệ thống, cơ quan đăng ký đầu tư có quyền từ chối cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

XEM THÊM: Thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng, chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Vạn Luật

Công ty Vạn Luật với các Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã đại diện cho rất nhiều cho nhà đầu tư nước ngoài tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam.

Trong trường hợp được khách hàng ủy quyền tiến hành công việc, Công ty Vạn Luật sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn quy trình thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cần thiết cho việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn cho khách hàng về loại hình đầu tư tại Việt Nam và đưa ra các phương án tối ưu đối với từng loại hình để nhà đầu tư tham khảo và lựa chọn
 • Thay mặt nhà đầu tư soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và chuyển cho nhà đầu tư tham khảo và hướng dẫn ký kết hồ sơ
 • Thay mặt khách nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và theo dõi hồ sơ, kịp thời sửa chữa bổ sung thông tin hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên (nếu có)
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chuyển cho nhà đầu tư lưu giữ
 • Tiến hành thủ tục khắc dấu pháp nhân công ty, công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia;
 • Soạn thảo tờ khai thuế ban đầu cho nhà đầu tư và trực tiếp hoặc hướng dẫn nhà đầu tư nộp tờ khai, mua hóa đơn..vv.

Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý cao cấp, chúng tôi luôn tự tin sẽ mang lại cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp, uy tín. Khách hàng hãy liên hệ ngay với Công ty chúng tôi theo địa chỉ sau khi muốn tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

          Trên đây là bài viết của Vạn Luật về các bước đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Để được hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn về thủ tục đầu tư kinh doanh, quý vị đừng ngần ngại liên hệ ngay với Vạn Luật. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị.

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trich dẫn: https://thuvienphapluat.vn/

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]