Làm thế nào để thành lập công ty tại Singapore, hồ sơ, thủ tục và quy trình ra sao? Cùng theo dõi bài viết sau đây để nắm được cách thức thành lập công ty tại Singapore. Là một trong những nền kinh tế tài chính và kinh doanh hàng đầu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Singapore cung cấp nhiều cơ hội cho hoạt động của doanh nghiệp. Vậy thành lập doanh nghiệp tại singapore như thế nào?

XEM THÊM: Thành lập văn phòng chi nhánh tại Singapore Uy Tín – Nhanh Gọn

Hiện nay nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thì trường; nâng cao khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận kỹ thuật hiện đại, tăng năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực lớn mạnh kinh tế – xã hội đất nước. Trong đó, Singapore là 1 giang sơn tiềm năng vững mạnh nổi bật cho doanh nghiệp, là một môi trường buôn bán lý tưởng. Nhu cầu thành lập công ty ở Singapore của các nhà đầu tư Việt Nam đang lớn mạnh mạnh mẽ, để đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư bắt buộc đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay để đảm bảo các khoản tiền tăng trưởng lớn mạnh là đúng mục đích, kiểm soát mẫu tiền Việt Nam ra nước ngoài.

Hãy cùng Công ty Vạn Luât tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty tại Singapore thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Các loại hình công ty người nước ngoài được mở tại Singapore

Pháp luật Singapore quy định, người nước ngoài được phép đăng ký thành lập công ty tại Singapore theo 3 hình thức sau:

 • Văn phòng đại diện (Representative Office) tại Singapore
 • Văn phòng chi nhánh (Branch office) ở Singapore
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (Private Limited Company). Đây là loại hình doanh nghiệp có có tư cách pháp nhân riêng biệt. Theo sau tên của công ty thường có cụm từ “Pte Ltd” hoặc “Ltd”

1. Các điều kiện đầu tư ra nước ngoài như sau:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tiếp nhận đầu tư và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Nhà đầu tư không được đầu tư kinh doanh các nghề mà pháp luật Việt Nam cấm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với trường hợp Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên.
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài của Nhà đầu tư.
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận Nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.
 • Sau đây là các thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Singapore:

2. Điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp ở Singapore

Để có thể dễ dàng và thuận tiện thành lập doanh nghiệp vào thị trường Singapore, các công ty cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:

 • Tối thiểu 01 người điều hành (Giám đốc) là người bản địa: Có thể là Công dân Singapore, thường trú nhân (PR-Singapore Permanent Resident) hoặc người được cấp thẻ  Entrepass, Employment Pass.
 • 01 thư ký công ty bắt buộc là cư dân thường trú tại Singapore ;
 • Tối thiểu 01 cổ đông (có thể mang quốc tịch Singapore hoặc nước ngoài) ;
 • Vốn điều lệ tối thiểu là $1.

3. Thủ tục thành lập công ty tại Singapore

Về cơ bản, toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục sẽ được chia thành 03 giai đoạn lớn như sau:

Giai đoạn 1. Đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

Thứ nhất, Thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đối chiếu với quy định tại Điều 15 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được thực hiện theo quy định sau:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 2: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đồng thời lấy ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước nếu vốn đầu tư dự kiến chuyển ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp, nếu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cần sửa đổi bổ sung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Nhà đầu tư nếu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã hợp lệ và không cần sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan thụ lý và giải quyết thủ tục hành chính: Cục Đầu tư ra nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ. Trong đó có 01 bộ hồ sơ bản gốc và 02 bộ hồ sơ bản sao.

Thời gian: Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Đầu tư 2014 “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đầu tư 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài”. Tuy nhiên trên thực tế thời gian cấp phép sẽ kéo dài hơn quy định, phụ thuộc vào quá trình thẩm định hồ sơ, yêu cầu giải trình/bổ sung hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). Thời gian cấp phép thực tế thường kéo dài từ 2 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Thành lập công ty tại Singapore có Thủ tục điều kiện thành lập ra sao?
Thành lập công ty tại Singapore có Thủ tục điều kiện thành lập ra sao?

Thứ hai, Thực hiện thủ tục đăng ký mở tài khoản đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép

Theo Quy định, mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối (theo quy định tại Điều 63 Luật Đầu tư 2014).

Bộ hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài gồm:

 • Phiếu đăng ký (Theo mẫu của từng Ngân hàng)
 • Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán. (Theo mẫu của từng Ngân hàng);
 • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.
 • Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

Thủ tục thành lập công ty tại Singapore sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình doanh nghiệp, số lượng thành viên góp vốn. Sau đây là quy trình các bước cơ bản để thành lập công ty ở Singapore:

Bước 1: Quyết định loại hình công ty sẽ thành lập tại Singapore

Việc lựa chọn loại hình công ty hoạt động tại Singapore sao cho phù hợp sẽ rất quan trọng và góp phần quan trọng vào việc tối đa hóa lợi ích, thuế cho doanh nghiệp.

Các loại hình công ty người nước ngoài được mở tại Singapore

Pháp luật Singapore quy định, người nước ngoài được phép đăng ký thành lập công ty tại Singapore theo 3 hình thức sau:

Văn phòng đại diện (Representative Office) tại Singapore

Văn phòng chi nhánh (Branch office) ở Singapore

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Private Limited Company). Đây là loại hình doanh nghiệp có có tư cách pháp nhân riêng biệt. Theo sau tên của công ty thường có cụm từ “Pte Ltd” hoặc “Ltd”.

Các loại hình trên được sắp xếp theo quyền lợi và nghĩa vụ tăng dần (bao gồm nghĩa vụ nộp thuế, chịu kiểm toán hàng năm và bắt buộc phải là người Singapore đứng tên về mặt pháp lý…). Chi phí dịch vụ đối với cả 3 hình thức trên là như nhau. Tuy nhiên với hình thức thành lập công ty đầu tiên và hình thức thứ 2 thì bạn sẽ bị hạn chế các hoạt động tại Singapore.

Bước 2: Đặt tên, kiểm tra và đăng ký tên cho công ty tại Singapore.

Tên là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ loại hình công ty nào. Vì vậy cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tên gọi phù hợp với các hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, tên gọi cũng ảnh hưởng đến chiến lược dài hạn cũng như hình ảnh của công ty trước khách hàng và các đối tác.

Lưu ý rằng tên công ty có thể bị từ chối phê duyệt vì nhiều lý do khác nhau, phổ biến nhất là lí do trùng tên với những công ty đã đăng ký trước hoặc tên công ty có chứa những từ ngữ nhạy cảm, bị cấm tại Singapore,… Việc lựa chọn tên công ty đúng đắn sẽ giúp rút ngắn thời gian đăng ký thành lập công ty tại Singapore.

XEM THÊM: Tại sao nên thành lập công ty tại Singapore

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết khi thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty tại Singapore bao gồm:

Tên công ty để ACRA (Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và Kế toán) phê duyệt

Mô tả ngắn gọn và đầy đủ về các hoạt động kinh doanh của công ty sắp thành lập với mã ngành tương ứng theo quy định của ACRA.

Chỉ định ít nhất một một giám đốc thường trú của công ty tại Singapore (Nominee Director) với thẻ công dân quốc tịch Singapore và địa chỉ cụ thể.

Công ty cần phải có ít nhất 1 cổ đông, số lượng cổ đông tối đa là 50 cổ đông

Cung cấp chứng nhận thành lập công ty (Certificate of Incorporation) và bản điều lệ của công ty (Memorandum and Articles of Association) nếu cổ đông là công ty. Nếu cổ đông là cá nhân người nước ngoài thì cần cung cấp hộ chiếu và địa chỉ đã được xác thực.

Địa chỉ văn phòng công ty đăng ký thành lập tại Singapore.

Bổ nhiệm 1 thư ký công ty là người Singapore. Lưu ý giám đốc và thư ký công ty kkhông cùng 1 người.

Đăng ký xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài ở Singapore tại Bộ kế hoạch và Đầu tư. Thời gian xin cấp phép là khoảng 30 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. Tổng thời gian xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài tại

Bộ kế hoạch và Đầu tư dự kiến khoảng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Singapore.

Thời xang đăng ký thành lập công ty là từ 2 – 5 ngày làm việc, tùy theo loại hình công ty.

Quy định tại Singapore không bắt buộc nhà đầu tư phải cung cấp giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc xin đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam. Nhưng bạn không nên vì thế mà bỏ qua bước này vì có thể bị coi là hoạt động đầu tư chui và sẽ bị xử lý vi phạm.

Nếu gặp phải trường hợp trên, khi công ty tại Singapore có lợi nhuận hoặc trường hợp giải thể công ty thì chủ sỡ hữu sẽ không thể chuyển lợi nhuận cũng như tiền lãi về nước một cách chính thức. Trong giai đoạn thành lập công ty, chủ sở hữu cũng không thể chuyển tiền sang Singapore theo đường chuyển khoản thông thường.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận thành lập công ty tại Singapore

Nếu đã được xác nhận đăng ký công ty thì việc thành lập công ty tại Singapore gần như đã hoàn tất. ACRA sẽ gửi một thông báo bằng email trong đó có mã số đăng ký công ty (UEN) cùng với giấy chứng nhận thành lập công ty bản điện tử. Nếu muốn có bản cứng của tài liệu này thì có thể thông qua quá trình “Hợp pháp hóa lãnh sự”.

Bước 6: Hoàn tất các thủ tục sau khi thành lập thành công ty tại Singapore

Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận thành lập công ty tại Singapore, doanh nghiệp cần hoàn tất những điều khoản sau đây:

Công khai tài liệu chứng nhận thành lập công ty với tất cả các cổ đông của công ty.

Công khai sổ đăng ký nêu rõ cổ phần tương ứng của mỗi cổ đông trong công ty.

Bước 7: Đăng ký mở tài khoản ngân hàng của công ty tại Singapore

Khi mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp, các ngân hàng tại Singapore sẽ có các yêu cầu sau mà bạn cần lưu ý:

 • Chủ tài khoản và giám đốc doanh nghiệp được yêu cầu có mặt trực tiếp tại Singapore để nói chuyện trực tiếp với ngân hàng về việc mở tài khoản cho doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần cung cấp hồ sơ và kí các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu từ phía ngân hàng.
 • Hồ sơ và giấy tờ mà các ngân hàng thường yêu cầu bao gồm:
 • Đơn xin mở tài khoản ngân hàng do ngân hàng cung cấp và hướng dẫn cụ thể.
 • Giấy tờ hợp lệ của công ty thành lập tại Singapore như Giấy phép đăng kí kinh doanh và Điều lệ công ty.
 • Hộ chiếu của giám đốc/chủ tài khoản ngân hàng /cổ đông.
 • Proof of address của giám đốc/ chủ tài khoản ngân hàng/cổ đông.
 • Tiền gửi chi phiếu (Cheque deposit)

Bước 8: Nhận giấy phép kinh doanh (Business Profile)

Một số ngành nghề nhất định tại Singapore sẽ phải đăng ký giấy phép con để kinh doanh như các ngành giáo dục, dịch vụ tài chính, dược, thực phẩm, du lịch,… Vì vậy, nếu thành lập công ty hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên thì cần phải nộp đơn xin giấy phép kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền. Số lượng giấy phép sẽ tùy và từng trường hợp cụ thể.

Bước 9: Đăng ký thuế hàng hóa dịch vụ (GST)

Nếu doanh thu của công ty tại Singapore vượt quá 1 triệu SGD/ năm thì doanh nghiệp cần phải đăng ký Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) tại Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore (IRAS). Những công ty đăng ký GST sẽ tính thuế này cho khách hàng của mình đối với sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Sau đó, nộp số tiền nay cho cơ quan thuế IRAS tại Singapore. Nếu doanh thu dự kiến của công ty không quá 1 triệu SGD/năm thì doanh nghiệp không cần đăng ký thuế hàng hóa dịch vụ.

Giai đoạn 3. Thủ tục sau cấp phép tại Việt Nam

Nếu pháp luật Việt Nam có yêu cầu, Công ty Vạn Luât sẽ thực hiện các thủ tục thông báo theo quy định tại cơ quan có thẩm quyền nơi Khách hàng đặt trụ sở chính.

Thời gian: Vào khoảng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian cấp phép có thể kéo dài hơn vì những lý do khách quan của cơ quan nhà nước Việt Nam và nước ngoài, trong trường hợp đó Công ty Vạn Luât sẽ cố gắng thúc đẩy quá trình cấp phép để bảo vệ tối đa quyền lợi của Khách hàng.

Các lưu ý khác khi thành lập công ty tại Singapore.

Khi đã đăng ký thành lập công ty tại Singapore thành công. Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính hàng năm theo Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính tại Singapore.

Doanh thu và ước tính thu nhập chịu thuế (ECI) phải khai báo mỗi năm trong vòng 3 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Thời gian đăng ký thành lập công ty tại Singapore thông thường chỉ mất từ 2 – 5 ngày nhưng trên thực tế một số thủ tục sẽ có thể kéo dài thời gian. Ví dụ quá trình chuẩn bị hồ sơ, mở tài khoản ngân hàng, nộp phí Nhà nước,…

4. Chi phí đăng ký công ty tại Singapore

Chi phí thành lập công ty tại Singapore gồm 2 loại là chi phí nộp 1 lần và phí duy trì.

Phí nộp 1 lần: Bao gồm các khoản chi khi đăng ký lập công ty như: Đăng ký địa chỉ ở Singapore; thuê Giám đốc chỉ định; thuê Thư kí; tiền đặt cọc đảm bảo.

Phí duy trì: Bao gồm các chi phí để tái duy trì đối với Giám đốc chỉ định, Thư kí, Địa chỉ, Hồ sơ giấy tờ tài chính hàng năm,…

1. Giấy tờ yêu cầu

 • Bản scan màu hoặc ảnh chụp passport của toàn bộ giám đốc/cổ đông/chủ sở hữu.
 • Giấy xác nhận địa chỉ cư trú (hóa đơn điện/internet đã được dịch sang tiếng Anh hoặc sao kê ngân hàng bản song ngữ).
 • Bảng kế hoạch kinh doanh (có template sẵn, bên anh chỉ điền thông tin vào, em sẽ gửi khi 2 bên thống nhất tiến hành thủ tục).
 • Nếu là pháp nhân (công ty, tập đoàn, doanh nghiệp) đứng cổ đông hoặc chủ sở hữu thì mình cần các giấy tờ thành lập công ty, giấy xác nhận cấu trúc công ty, giấy phép hoạt động.

2. Phí

Thành lập công ty  tại Singapore Giá (USD)
Phí dịch vụ 1200
Phí chính phủ 1195
Giám đốc đại diện người bản địa 990
Đặt cọc (có thể hoàn lại) 500
Tổng cộng 3,885

Chính phủ Singapore yêu cầu bắt buộc đổi với tất cả các công ty phải có ít nhất một giám đốc người bản địa đứng trong công ty. Chính vì vậy, việc thuê giám đốc người Singapore là bắt buộc.

Phí gia hạn hằng năm sẽ được tính vào ngày thành lập công ty hằng năm:

Phí dịch vụ: 1200$

Phí chính phủ: 1195$

Giám đốc bản địa: 990$

Tổng cộng: 3,385$

3. Mở tài khoản ngân hàng

ngân hàng Quốc gia Đặt cọc (USD) Phí dịch vụ Ghi chú
OCBC Trung Quốc 10,000-30,000 499 Yêu cầu chứng minh có ít nhất 2 khách hàng tại Singapore
UOB Singapore 7,500-25,000 499
EPB Puerto Rico 1,000 699 Không mở được cho công ty tại Mỹ
JB Morgan Hoa Kỳ 10,000 4,500
Maubank Mauritius 5,000 1,600
Ngân hàng Boslil Saint Lucia 5,000 699
Ngân hàng Belize Belize 1,000 699

Tất cả các ngân hàng đều yêu cầu khách hàng vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên đa số các ngân hàng đã chuyển đổi sang hình thức phỏng vấn online. Các ngân hàng chưa áp dụng hình thức này thì bên em không hỗ trợ mở được ạ.

4. Các dịch vụ đi kèm (không bắt buộc).

Giám đốc/cổ đông danh nghĩa: 699$/năm

Văn phòng tiện ích (nhận thư từ, công văn, cấp số điện thoại nội địa nối về số Việt Nam): 894$/6 tháng, 1632$/năm

Kế toán, Kiểm toán: tính dựa vào số lượng giao dịch.

Con dấu công ty: 299$

5. Quy trình.

Sau khi các bên thống nhất về các bước. Khách hàng thanh toán 100% phí bao gồm phí thành lập và các dịch vụ mà KH chọn.

Sau đó cung cấp các giấy tờ mà chính phủ yêu cầu là đủ.

Trong thời gian nộp hồ sơ sẽ cần chữ ký của người chủ công ty cho một số giấy tờ. Toàn bộ hồ sơ, giấy xác nhận, hợp đồng sẽ được gửi qua email và ký thẳng trên email (chữ ký điện tử). Sau này các giấy tờ xác nhận sẽ được gửi trực tiếp về địa chỉ của KH.

Thời gian mở công ty Singapore là 5-6 ngày tính từ khi KH thanh toán và cung cấp đủ giấy tờ cần thiết.

Thời gian mở tài khoản ngân hàng là 3-4 tuần.

5. Đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp ở Singapore

Đăng ký thành lập doanh nghiệp Singapore tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore. Singapore là quốc gia theo hệ thống pháp luật thông luật và có cơ chế mở rộng đầu tư. Hiện nay, Singapore chưa có các quy định riêng về đầu tư nước ngoài. Nên cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (đối với Singapore) đều được áp dụng chung một cơ chế – Luật Công ty (Company Act).

Nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau để thành lập công ty tại Singapore:

 • Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
  • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
  • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
  • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật nếu thuôc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ
 • Hồ sơ đăng ký công ty tại Singapore:
  • Tờ khai;
  • Điều lệ công ty dự kiến thành lập, bản sao điều lệ công ty đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Cung cấp ngày cuối cùng của năm tài chính đầu tiên;
  • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Thông tin giám đốc hoặc thư ký trong điều lệ công ty;
  • Báo cáo tài chính của nhà đầu tư là tổ chức;
  • Quyết định cử người đại diện;
  • Tình hình văn phòng, địa điểm kinh doanh tại Singapore;
  • Mô tả loại hình kinh doanh và loại hình công ty nước ngoài;
  • Biên lai lệ phí.

XEM THÊM: Tiêu chí đăng ký Văn phòng đăng ký tại Singapore

Vạn Luât sẽ hỗ trợ Quý khách hàng như thế nào?

Trong hành trình hội nhập quốc tế, Vạn Luât sẽ tư vấn cho Quý doanh nghiệp quốc gia nào phù hợp nhất để đầu tư dựa trên chiến lược phát triển và mô hình kinh doanh của Quý doanh nghiệp.

Đồng thời, Vạn Luât cũng tư vấn các giải pháp kinh doanh tối ưu dựa trên bài toán đầu tư của từng doanh nghiệp, thông qua các dịch vụ cụ thể sau:

 • Thành lập công ty tại nước ngoài (như Singapore, Offshore, Mỹ, Úc, Hồng Kông v.v…).
 • Mở tài khoản ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp và cá nhân.
 • Thuế – Kế toán.
 • Các giải pháp thanh toán quốc tế (như PayPal, Stripe, v.v…).
 • Chuyển đổi số (e-Signature, QuickBooks, CRM, Customer Portal, thiết kế website, tên miền, hosting, v.v…).
 • Các dịch vụ hỗ trợ khác (như đăng ký bảo hộ thương hiệu, chuyển tiếp cuộc gọi, v.v…).

#thành lập công ty tại singapore
#thanh lap cong ty tai singapore
#thủ tục thành lập công ty tại singapore
#dịch vụ thành lập công ty tại singapore
#tư vấn thành lập công ty offshore và mở tài khoản ngân hàng singapore
#tư vấn thành lập công ty tại singapore
#thành lập công ty tại singapore vietcham
#chi phi thanh lap cong ty tai singapore
#Thủ tục thành lập công ty tại Singapore quy định 2021
#Dịch vụ mở công ty tại Singapore
#Thành lập công ty tại Singapore
#Đầu tư tại Singapore
#Tại sao mở công ty tại Singapore
#Thành lập công ty tại nước ngoài
#Thành lập công ty Singapore
#Công ty Singapore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]