Theo quy định pháp luật bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là những trường hợp nào? Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư? Để giải đáp những câu hỏi đó, Vạn Luật mời Khách hàng tham khảo nội dung bài viết sau đây.

XEM THÊM: Thời hạn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư là gì ?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.  Trên giấy chứng thực đăng ký đầu tư mang những nôi dung sau: Tên dự án đầu tư; Nhà đầu tư; Mã số dự án đầu tư; Địa điểm thực hành dự án đầu tư, khoảng trống đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; Tiến độ thực hành dự án đầu tư, bao gồm; Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện ứng dụng (nếu có); Các điều kiện đối có nhà đầu tư thực hành dự án đầu tư (nếu có). Khi với các nội dung thay đổi trên thì nhà đầu tư phải khiến cho thủ tục thay đổi giấy chứng thực đăng ký đầu tư lên trên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi ấy người tai gọi đây là thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Các trường hợp nào thì bắt buộc nên thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ? Những giả dụ nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư : Tương tự như thay đổi đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư lúc đổi thay những thông báo như , quy mô dự án, vốn, mục tiêu…Cần thực hành Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Dưới đây là một số nếu chính nhà đầu tư buộc phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng thực đầu tư;

Các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư đã nêu rất rõ: ” Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư “. Các nội dung trên giấy chứng nhận như đã nêu ở trên thì gồm:

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

  • a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

XEM THÊM: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Bắc Ninh

Các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp không cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

  • Các dự án đầu tư thay đổi quy mô, vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
  • Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra nằm trong các trường hợp.

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án đầu tư tại Việt Nam sau khi điều chỉnh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, ngoại trừ dự án thuộc diện cần thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều tại Luật Đầu tư, Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu trong thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần có những giấy tờ gì?

Khi đã nắm được rõ Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng cách chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu giấy tờ khi thực hiện đúng theo quy định để Khách hàng thực hiện. Hồ sơ yêu cầu gồm có:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo cái quy định;

– Quyết định về việc điều chỉnh thông báo của dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Các thông tin cơ bản về: Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối có nhà đầu tư là cá nhân còn công ty thì phân phối bản sao Giấy chứng nhận ra đời hoặc tài liệu tương đương khác công nhận tư phương pháp pháp lý đối mang nhà đầu tư;

Với người đại diện theo luật pháp của Doanh nghiệp thì phải sản xuất về Bản sao hộ chiếu cộng có thẻ trợ thì trú hoặc giấy xác nhận lâm thời trú theo quy định tại Luật cư trú;

– Văn bản chứng minh tài chính, bắt buộc cung ứng bản sao về báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của siêu thị mẹ; cam kết tương trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm những nội dung về: nhà đầu tư thực hiện dự án, quy mô, mục đích đầu tư, vốn và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư…

– Báo cáo tình hình khai triển dự án đầu tư tới thời khắc đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo đầu tư trên Hệ thống thông báo nhà nước về đầu tư.

Khách hàng lưu ý tùy theo việc doanh nghiệp muốn điều chỉnh, thay đổi những gì từ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp mà từ đó pháp luật sẽ có những yêu cầu khác nhau trong hồ sơ cần chuẩn bị.

Ví dụ như mang ví như Doanh nghiệp muốn thay đổi hội sở thì hồ sơ ko kể các giấy má như trên thì buộc phải chế tạo những thông tin về bản sao được công chứng hoặc chứng thực Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;

Hoặc mang ví như Doanh nghiệp có nhu cầu đổi thay vốn đầu tư thì nên chế tạo xác nhận nhà băng hoặc tài liệu chứng minh phần vốn góp nâng cao thêm; Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn đối sở hữu nếu đặc thù trường hợp Báo cáo tài chính ko trình bày nhà hàng đã góp đủ vốn;

Trường hợp đổi thay thông tin nhà đầu tư, người đại diện của nhà đầu tư thì yêu cầu cung ứng bản công chứng hoặc chứng nhận về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hộ chiếu mới hoặc văn bản diễn đạt thông tin để chứng minh sự thay đổi thông tin;

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

  • Bước 1: Thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư cũ. Mã số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng là mã số thuế doanh nghiệp.
  • Bước 2: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục đầu tư.
  • Bước 3: Đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
  • Bước 4: Cấp lại con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp.
  • Bước 5: Đăng bố cáo mẫu con dấu pháp nhân doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Lưu ý, Nhà đầu tư có thể bị phạt 20 – 30 triệu đồng nếu không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Sau đó, nhà đầu tư phải thực hiện đúng thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. Để được hỗ trợ và tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư, vui lòng liên hệ chuyên gia tư vấn luật của Vạn Luật để được tư vấn miễn phí.

XEM THÊM: Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Nam Định

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các thông tin liên quan đến Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng hồ sơ chuẩn bị khi thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Khách hàng tham khảo bài viết, thắc mắc điều gì hay có nhu cầu báo giá sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ Hotline: 0981378999 để được nhân viên Vạn Luật hỗ trợ sớm nhất.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]