Cách tính bảo hiểm xã hội một lần như thế nào? Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục tham gia đóng BHXH và một số trường hợp khác (chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu) có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Cách tính bảo hiểm xã hội một lần như sau:

XEM THÊM: Thông tư 30/2018/tt-byt vê về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, mức hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. (trừ những người bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng).

Ví dụ:

Một công nhân A làm cho công ty B và có tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 01/2013 đến tháng 7/2016. Công nhân A đã nghỉ việc vào tháng 8/2016. Tháng 9/2017, công nhân A muốn nhận tiền BHXH một lần thì công nhân A sẽ nhận được tổng số tiền bao nhiêu?

Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào?
Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào?

Được biết, thời gian đóng bảo hiểm của công nhân A như sau:

– Từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013, mức lương đóng BHXH là: 1.200.000đ

– Từ tháng 01/2014 đến tháng 9/2014, mức lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

– Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

– Từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2015: Nghỉ không lương, không đóng BHXH

– Từ tháng 07/2015 đến tháng 12/2015, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

– Từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016: mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

– Từ tháng 03/2016 đến tháng 07/2011 2016, mức lương đóng BHXH là: 2.515.000đ

XEM THÊM: Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước mới nhất!

Cách tính: Theo quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm 2013, 2014, 2015, 2016 tương ứng là 1,08; 1,03; 1,03; 1,00. Do vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để hưởng BHXH một lần của công nhân A được tính như sau:

– Từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

– Từ tháng 01/2014 đến tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

– Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

– Từ tháng 07/2015 đến tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

– Từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

– Từ tháng 03/2016 đến tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

Tổng mức lương đóng BHXH của công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là:

65.639.950/37 = 1.774.052 đồng

Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là 01 năm.

Trợ cấp BHXH một lần thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là:

1.774.052 x 1 x 1,5 = 2.661.078 đồng

Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 là 02 năm 01 tháng.

Trợ cấp BHXH một lần thời gian đóng BHXH từ năm 2014 là:

1.774.052 x 2,5 x 2 = 8.870.260 đồng

Tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần công nhân A được hưởng là:

2.661.078 + 8.870.260 = 11.531.338 đồng

Bảng hệ số trượt giá năm 2022

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 5,01 4,25 4,02 3,89 3,61 3,46 3,52 3,53 3,4 3,29 3,06 2,82 2,62 2,42
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,3 1,22 1,18 1,17 1,14 1,1 1,06 1,03 1 1

Tính BHXH tự nguyện 1 lần

HỆ THỐNG TÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 1 LẦN

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho đối tượng muốn tự tính tổng tiền BHXH 1 lần

+ THÊM GIAI ĐOẠNTÍNH BHXH

Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Đối tượng Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2018 – 12/2021)
Hộ nghèo 0,22 x 700.000 x 30%
Hộ cận nghèo 0,22 x 700.000 x 25%
Đối tượng khác 0,22 x 700.000 x 10%

Bảng hệ số trượt giá năm 2022

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mức điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,3 1,22 1,18
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,17 1,14 1,1 1,06 1,03 1 1

XEM THÊM: Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật số 76/2015/QH13

Như vậy, nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động sẽ nhận đầy đủ chế độ hưu trí theo quy định, một số trường hợp sẽ được nhận thêm một khoản tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Trong trường hợp, đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không đủ để hưởng lương hưu, người lao động có thể yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo quyền lợi của mình.

#Cách tính bảo hiểm xã hội năm 2021
#Công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần
#Bảo hiểm xã hội 3 năm được bao nhiêu tiền
#Cách tính bảo hiểm xã hội hàng tháng
#Đóng bảo hiểm xã hội 1 năm được bao nhiêu
#App tính bảo hiểm xã hội
#Bảo hiểm xã hội 4 năm được bao nhiêu tiền
#Làm 2 năm được bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]