Sau hơn 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam với nhiều nhà máy hiện đại. Dòng vốn FDI đã tác động đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cùng phát triển để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

XEM THÊM: Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Bình Dương

Nhiều tập đoàn FDI đã chọn Đồng Nai là nơi đầu tiên đặt dự án, sau đó thành công thì dần dần mở rộng đầu tư ra cả nước như: CP, Nestlé, Syngenta, Fujitsu, Hyosung, Formosa, Dow…

Để hoạt động và kinh doanh có hiệu quả tại Đồng Nai, các thương nhân nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy phép thành lập chi nhánh tại Đồng Nai cho công ty của mình, song song với đó là trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi nào đó trên giấy phép thành lập văn phòng đại diện, các thương nhân cũng sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập cho phù hợp với sự thay đổi và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

Vậy thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện ở Đồng Nai quy định như thế nào? Hãy cùng Vạn Luật tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài là gì?

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Đồng Nai
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Đồng Nai

Quyền của văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có các quyền cơ bản sau:

+ Quyền thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

+ Thương nhân nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

+ Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

+ Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

+ Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.

+ Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.

+ Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

XEM THÊM: Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương

Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện

Cùng với các quyền nêu trên, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có các nghĩa vụ sau:

+ Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.

+ Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.

+ Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật thương mại năm 2005.

+ Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

XEM THÊM: Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh mới nhất 2021

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Theo quy định tại điều 15, nghị định 07/2016/NĐ – CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong những trường hợp sau đây:

  1. Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.
  2. Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện,
  3. Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện,
  4. Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện,
  5. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.

Thẩm quyền điều chỉnh giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

  • Thẩm quyền điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

  1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
  2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý) thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Vănphòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở trongkhu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa Điểm, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép)

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ……………………

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………

Tên thương nhân viết tắt:……………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………….. Fax:…………….. Email:……………..Website: (nếu có)………………………

Đề nghị Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) ……………………………………………

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: ……. Ngày cấp …/…/ ……………………………

6Thứ tự của Văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………………

Điện thoại:………….. Fax:…………….. Email:……………..Website: (nếu có) ………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Nội dung Điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………………..

Lý do Điều chỉnh: …………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

XEM THÊM: Điều chỉnh giấy phép thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Bắc Giang

  Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

____________________

6 Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn phòng đại diện theo thời gian thành lập.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Đồng Nai. Nếu quý khách còn có thắc mắc gì về thủ tục này hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác, hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên Vạn Luật tư vấn một các nhiệt tình, chu đáo và hiệu quả nhất.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]