Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài? Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia, một khu vực mà mong muốn mở rộng thêm Chi nhánh ra nhiều quốc gia và vươn cánh tay ra toàn thế giới. Các doanh nghiệp này khi muốn mở thêm Chi nhánh để thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia khác nhau cần phải tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại. Đối với các thương nhân nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, việc thành lập Chi nhánh cần có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và mỗi thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập tối đa 1 Chi nhánh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 07/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/03/2016.

XEM THÊM: Văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam

Đối với các thương nhân nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, việc thành lập chi nhánh cần có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và mỗi thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập tối đa 1 chi nhánh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006.

Thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thương nhân nước không tính được thành lập, đăng ký buôn bán theo quy định của luật pháp quốc gia, vùng bờ cõi tham dự Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật những quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

 • Thương nhân nước bên cạnh đã hoạt động chí ít 05 năm, kể từ ngày được xây dựng thương hiệu hoặc đăng ký;
 • Trong giả dụ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ với giá trị tương đương của thương buôn nước bên cạnh sở hữu quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít ra là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh của lái buôn nước ngoài buộc phải yêu thích với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và ưng ý với ngành nghề marketing của doanh gia nước ngoài;

Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh ko ưa thích có cam kết của Việt Nam hoặc doanh gia nước ko kể không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc xây dựng thương hiệu Chi nhánh cần được sự chấp nhận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Các điều kiện tại điểm 4 và 5 nêu trên là những điều kiện mới ưa thích mang những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký sau ngày Luật Thương mại 2005 được ban hành, những điều kiện này nhằm bảo đảm việc thành lập chi nhánh của lái buôn nước ngoài phải bảo đảm các điều kiện chung theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài
Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Hồ sơ thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài ngoài bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

– Bản sao Báo cáo tài chính mang kiểm toán hoặc văn bản công nhận tình hình thực hành nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính sắp nhất hoặc giấy má có giá trị tương đương do cơ quan, doanh nghiệp với thẩm quyền nơi thương buôn nước ko kể xây dựng thương hiệu cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của doanh gia nước bên cạnh trong năm tài chính gần nhất;

– Bản sao Điều lệ hoạt động của chi nhánh;

– Bản sao công chứng hộ chiếu hoặc giấy chứng minh thư quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu chi nhánh;

Thương nhân nước bên cạnh nộp giấy tờ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tới Cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công thương).Trong thời hạn 03 ngày khiến cho việc, đề cập từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép đánh giá và đề nghị bổ sung ví như hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung giấy tờ được thực hành tối đa 1 lần trong suốt giai đoạn giải quyết hồ sơ.

XEM THÊM: Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được thực hiện hành vi nào

Thời hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Điều kiện người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

 1. Người đứng đầu Chi nhánh nên chịu bổn phận trước doanh gia nước ngoài về hoạt động của mình và của Chi nhánh trong phạm vi được thương lái nước ngoài ủy quyền.
  Người đứng đầu Chi nhánh cần chịu trách nhiệm về những hoạt động của mình trong nếu thực hiện những hoạt động ko kể phạm vi được lái buôn nước bên cạnh ủy quyền.
 2. Người đứng đầu Chi nhánh buộc phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này bắt buộc được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và trách nhiệm đã ủy quyền.
 3. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm 3 nêu trên người đứng đầu Chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền với quyền tiếp tục thực hiện các quyền và trách nhiệm của người đứng đầu Chi nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền cho tới khi người đứng đầu Chi nhánh trở lại khiến cho việc tại Chi nhánh hoặc cho tới lúc doanh gia nước ngoài bổ nhiệm người khác làm cho người đứng đầu Chi nhánh.
 4. Trường hợp người đứng đầu Chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu  Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài.
 5. Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
  • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;
  • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;
  • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Thương nhân nộp hồ sơ thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Bộ Công Thương.

Công bố thông tin về Chi nhánh

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình các nội dung sau:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở của Chi nhánh;
 2. Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;
 3. Người đứng đầu  Chi nhánh;
 4. Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh, Cơ quan cấp Giấy phép;
 5. Nội dung hoạt động của Chi nhánh;
 6. Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Note: Tài liệu quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm f và Điểm f (đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Chi nhánh là người nước ngoài) phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tài liệu quy định tại Điểm b phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

XEM THÊM: Các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mọi thông tin về việc thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Vạn Luật để được tư vấn chi tiết.

#văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài là gì
#Thương nhân nước ngoài
#Các công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam
#Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
#Chi nhánh của thương nhân nước ngoài
#Chi nhánh nước ngoài
#07/2016/nđ-cp
#Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]