Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục và dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài uy tín, nhanh chóng. Thành lập chi nhánh để làm gì? Để mở rộng việc kinh doanh thì việc thành lập chi nhánh là việc doanh nghiệp sẽ nghĩ tới. Việc thành lập chi nhánh công ty để được thuận lợi về sau cần một số hiểu biết luật thuế và luật doanh nghiệp nhất định. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp Vạn Luật tư vấn toàn diện giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình khi mở chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.

XEM THÊM: Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài 

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, Chi nhánh của thương nhân nước không tính tại Việt Nam là công ty phụ thuộc của nhà buôn nước ngoài, được xây dựng thương hiệu và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Một nhà buôn nước ngoài ko được ra đời nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh mang cộng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương.

Thương nhân nước ngoại trừ bắt buộc chịu bổn phận trước luật pháp Việt Nam về mọi hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Theo chỉ dẫn tại Điều 8 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, Thương nhân nước ko kể được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh lúc đáp ứng những điều kiện sau:

– Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng cương vực tham dự Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được luật pháp những quốc gia, vùng bờ cõi này công nhận;

– Đã hoạt động chí ít 05 năm, kể từ ngày được có mặt trên thị trường hoặc đăng ký;

– Thời hạn hoạt động của thương nhân buộc phải còn ít ra là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh cần ưng ý với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và ưa thích sở hữu ngành nghề buôn bán của lái buôn nước ngoài;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không ưa thích với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nhân nước ko kể ko thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc có mặt trên thị trường Chi nhánh nên được sự ưng ý của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Dịch vụ thành lập Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam
Dịch vụ thành lập Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh hoạt động cung ứng dịch vụ trong các ngành dịch vụ, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định .

Quyền của chi nhánh

– Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.

– Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo pháp luật Việt Nam.

– Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật thương mại 2005.

– Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của chi nhánh

– Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

– Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

XEM THÊM: Hạn Chế Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ko kể có mặt trên thị trường chi nhánh công ty nước ngoài được quy định như sau:

– Bộ Công Thương thực hành việc cấp Giấy phép xây dựng thương hiệu Chi nhánh trong nếu việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy bất hợp pháp luật chuyên ngành;

– Trường hợp pháp luật chuyên ngành với quy định cụ thể về thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý việc cấp giấy phép cho thương buôn nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam thì thực hành theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

Như vậy, Thương nhân nước ngoại trừ muốn ra đời Chi nhánh tại Việt Nam nên đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, thực hành thủ tục xin cấp phép thành lập tại Cơ quan thẩm quyền trước khi hoạt động. Và chỉ được xây dựng thương hiệu một Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh mang cộng tên gọi trong khuôn khổ một tỉnh, thị thành trực thuộc TW. Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh của nhà buôn nước không tính thực hiện theo quy định của luật Thương mại 2005 và những văn bản pháp luật khác của Việt Nam.

Xem thêm: Một số quy định về Văn phòng đại diện của Thương Nhân nước không tính tại Việt Nam

Các gói thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Kế toán PL cung cấp dịch vụ kế toán đa dạng để quý khách hàng lựa chọn theo nhu cầu và tài chính của doanh nghiệp.

CÁC GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 
GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3 GÓI 4 GÓI 5
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Dấu tròn công ty
Công bố mẫu dấu
Chữ ký số x 1 năm 3 năm 1 năm 3 năm
Hóa đơn điện tử 300 số x x x
Tặng gói lập tờ khai môn bài x x
Kê khai  miễn phí quý đầu x x
CHI PHÍ 499.000đ 1.400.000đ 1900.000đ  2.300.000đ 2.900.000đ

Hồ sơ thành lập Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;

Tài liệu trong hồ sơ phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, riêng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài

 • Thương nhân nước ngoại trừ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tới Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nói từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm trađề nghị bổ sung ví như hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hành tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày khiến cho việc, nhắc từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc ko cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho doanh gia nước ngoài. Trường hợp khước từ cấp phép buộc phải văn bản nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không ưa thích mang cam kết của Việt Nam hoặc doanh nhân nước ngoại trừ không thuộc quốc gia, vùng bờ cõi tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp việc có mặt trên thị trường Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phi pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Cùng với dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam của Vạn Luật cũng là một thế mạnh mấy năm nay.

a. Tư vấn và giải đáp các vấn đề về thành lập chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài

Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc, cũng như định hướng cho khách hàng về:

 • Các điều kiện thành lập chi nhánh;
 • Mô hình và cơ cấu tổ chức chi nhánh theo pháp luật Việt Nam;
 • Điều kiện kinh doanh của các ngành nghề mà chi nhánh đăng ký hoạt động;
 • Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh.
 • Tư vấn các nội dung tài chính kế toán đặc thù đối với chi nhánh của công ty nước ngoài…

b. Thiết lập hồ sơ và làm thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài

c. Phối hợp cùng với Cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành liên quan đối với những lĩnh vực hoạt động của chi nhánh mà pháp luật chưa qua định cụ thể.

Lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty

 • Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống theo luật định là kinh doanh độc lập. Việc thành lập chi nhánh dù cùng tỉnh nhưng khác quận huyện thì vẫn phải kê khai nộp thuế như một công ty độc lập. Đây là trường hợp rất dễ sai sót nên doanh nghiệp cần lưu ý.

Luật quy định thành lập chi nhánh công ty (doanh nghiệp)

 • Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật doanh nghiệp về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn nghị định 78 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2016;
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 8/12/2015
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg: Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Công ty nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực ngày 10/03/2016

XEM THÊM: Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là một số quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, Vạn Luật gửi đến bạn đọc. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc chưa hiểu rõ hãy liên hệ với Vạn Luật theo thông tin trên Website để được giải đáp.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]