Bạc Liêu những năm gần đây đã trở thành môi trường đầu tư mới lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đầu năm 2020, Bạc Liêu đã thu hút được dư án Nhà máy điện khí có vốn FDI lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến nay. Điều đó phần nào thể hiện tiềm năng thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng nói riêng và các lĩnh vực khác ở Bạc Liêu nói chung. Bạc Liêu có đường bờ biển dài, thời tiết nắng quanh năm lại ít bị ảnh hưởng bởi thiên tại. Điều đó thuận lợi để Bạc Liêu phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Đồng thời, tỉnh còn đang đẩy mạnh phát triển thủy sản, trong đó nổi bật là khu vực nuôi trồng tôm lớn nhất cả nước với kĩ thuật công nghệ cao.

XEM THÊM: Các trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Vĩnh Phúc

Nhà nước luôn khuyến khích tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu cho địa phương và đất nước. Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại Bạc Liêu cần chuẩn bị những yếu tố gì để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư cũng như pháp luật chuyên ngành khác. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn đọc về chủ đề này.

Xác định ngành nghề đầu tư kinh doanh

Mặc dù Nhà nước khuyến khích đầu tư, tổ chức, cá nhân có quyền tự do kinh doanh, song để đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà pháp luật đã quy định một số ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với người nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường; Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện quy định tại phụ lục I của Luật đầu tư 2020.

XEM THÊM: Đăng ký bản quyền tác giả Mới Nhất Tại Việt Nam

Xác định địa điểm đầu tư kinh doanh

Hiện nay để tạo ra sự chuyên hóa trong sản xuất, nhà nước đã khuyến khích đầu tư các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tại các tỉnh kèm theo đó các dự án đầu tư trong các khu vực này đều được hưởng những ưu đãi nhất định, trong đó:

 – Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Hiện nay, Bạc Liêu hiện có 2 khu công nghiệp trong đó gồm khu công nghiệp Trà Kha và khu công nghiệp Láng Trâm. Ngoài ra có các khu công nghiệp đang quy hoạch xây dựng là Tổ hợp khu công nghiệp Ninh Quới và cụm công nghiệp Vĩnh Lợi. Đối với các dự án thực hiện trong khu công nghiệp, nhà đầu tư sẽ cần thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Chuẩn bị đối với dự án đầu tư tại Bạc Liêu
Chuẩn bị đối với dự án đầu tư tại Bạc Liêu

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể thực hiện dự án ngoài các khu công nghiệp, có thể đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một trong các điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án là có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có); Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoach vùng, quy hoach tỉnh.

XEM THÊM: Các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa

Xác định hình thức đầu tư kinh doanh

Sau khi xác định được ngành nghề, lĩnh vực đầu tư muốn thực hiện, nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức được phép đầu tư quy định tại Luật đầu tư 2020 bao gồm:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: nhà đầu tư có thể trực tiếp thành lập một trong các loại hình công ty sau: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế đã được thành lập tại Việt Nam theo các hình thức:

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

– Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

– Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp trên;

– Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

– Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

– Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp trên

  1. Thực hiện dự án đầu tư: Dự án đầu tưlà tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
  2. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Xác định các thủ tục pháp lý cần thực hiện

Sau khi đã xác định các nội dung trên, tùy hình thức lựa chọn thực hiện dự án, quy mô dự án, ngành nghề, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài mà thủ tục cần phải thực hiện sẽ khác nhau. Nhìn chung các thủ tục nhà đầu tư sẽ nước ngoài cần thực hiện bao gồm:

  • Bước 1: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư (nếu cần)
  • Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác)
  • Hoặc Đăng ký góp vốn (nếu có, trong trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác)
  • Bước 3: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thực hiện thay đổi thành viên tổ chức kinh tế.
  • Bước 4: Thực hiện các thủ tục đáp ứng các điều kiện kinh doanh khác theo ngành nghề.

XEM THÊM: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Bắc Giang

Bạc Liêu đang là môi trường đầu tư mới lý tưởng cho các nhà đầu tư. Tất cả toàn bộ các huyện và thị xã, thành phố ở Bạc Liêu đều trong Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Để được tư vấn cụ thể hơn cách xác định các yếu tố trên cũng như hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý phù hợp, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trích dẫn: https://thuvienphapluat.vn

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]