Category Archives: Cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài? Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là gì ? · Mã số dự án đầu tư. · Nhà đầu tư – HOTLINE: 091 6655 698

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động ra ngước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, […]

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Kinh tế hội nhập mở rộng không chỉ có Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam mà các Nhà đầu tư Việt Nam cũng đang muốn tìm kiếm cơ hội để khai thác, phát triển và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Với nhiều năm kinh nghiệm […]

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài – Với bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư nước ngoài, hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư góp phần vào sự thành công […]

Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Luật đầu tư 2020 quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong đó có các Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được hiểu là nhà đầu tư Việt Nam thực hiện thành lập hoặc tham gia góp vốn vào […]