Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giúp sức thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, đúng đắn nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Cũng giống như mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp được thiết lập nên nhằm mục đích giúp sức thông tin tổng hợp cho người đọc, thông qua trang thông tin điện tử để quảng bá hình ảnh tổ chức tới mọi người. Tuy nhiên, giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội sẽ có những điểm khác biệt cơ phiên bản sau:

 • Trang thông tin điện tử tổng hợp khi xin cấp phép cần có văn phiên bản chấp thuận của các tổ chức giúp sức nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp giúp sức các thông tin tới mọi độc giả chỉ bằng việc truy cập website, còn đối với mạng xã hội người dùng sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải đăng ký tài khoản thành viên và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về việc đăng ký, đăng nhập và thỏa thuận mạng xã hội.

Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Tổ chức, doanh nghiệp xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải được xây dựng theo pháp luật Việt Nam có công dụng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh thích hợp với dịch vụ và nội dung thông tin giúp sức đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Có tổ chức, nhân sự phục vụ điều kiện:
 • Có ít nhất 01 nhân sự có trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ.
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.
 • Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

Lưu ý về nhân sự quản lý kỹ thuật:

Phục vụ các tiêu chí quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/ NĐ – CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/ NĐ – CP về Quản lý, giúp sức, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ngày 15/07/2013

 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Lưu ý về tên miền:

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
 • Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.
 • Phục vụ các Điều kiện về kỹ thuật như sau:

Thiết lập hệ thống vũ khí kỹ thuật có khả năng phục vụ các yêu cầu sau:

 • Hệ thống ký thuật có khả năng lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng.
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập trái phép, các hình thức đánh trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin.
 • Có phương án dự phòng hứa hẹn duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể phục vụ việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, giúp sức thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử nhưng doanh nghiệp sở hữu.
 • Có biện pháp hứa hẹn an toàn thông tin, an toàn thông tin và quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
 • Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải đúng đắn theo đúng thông tin nguồn;
 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị đinh 72/ 2013/ NĐ – CP Về quản lý, giúp sức, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Lờ lững nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn phiên bản, điện thoại, email).
 • Được các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí chấp thuận cho phép trích dẫn nguồn tin: Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí là các đơn vị như tòa soạn báo, tạp chí. Việc chấp thuận cho phép trích dẫn nguồn tin phải được thông qua bằng văn phiên bản.

Hồ sơ để thực hiện thủ tục thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
 • Phiên bản sao hợp lệ bao gồm phiên bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc phiên bản sao có chứng thực hoặc phiên bản sao phân tích với phiên bản gốc một trong các loại giấy tờ:Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp;Giấy chứng thực đăng ký đầu tư; Quyết định xây dựng (hoặc phiên bản sao hợp lệ Giấy chứng thực, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
 • Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Lưu ý về Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính:

 • Mục đích giúp sức thông tin;
 • Nội dung thông tin, các chuyên Mục dự kiến;
 • Nguồn tin chính thức,phiên bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính;
 • Phương án tổ chức nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm hứa hẹn hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Thông tin vị trí đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp

Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp là Sở Thông tin và Truyền thông nơi tổ chức, doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Trực tiếp tại cơ quan nhà nước;
 • Qua dịch vụ bưu chính;
 • Cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép (nếu có);
 • Thời hạn xử lý: 10 – 20 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thông tin, tài liệu khách hàng cần giúp sức thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi sử dụng dịch vụ của Vạn Luật

 • Phiên bản sao công chứng Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng thực đầu tư; Quyết định xây dựng đối với tổ chức;
 • Giấy xác nhận đăng ký hoặc hợp đồng mua bán tên miền;
 • Thông tin về bộ phận quản lý nội dung và bộ phận quản lý kỹ thuật trang thông tin điện tử tổng hợp ( trình độ, chứng chỉ đào tạo, thông tin cá nhân….);
 • Phương án kỹ thuật đảm bảo hoạt động của trang trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Hợp đồng mua hoặc thuê đặt máy chủ;
 • Phiên bản Demo trang chủ và các thể loại của trang trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Thông tin liên hệ của doanh nghiệp: số điện thoại, email của doanh nghiệp và người có trách nhiệm quản lý.
 • Văn phiên bản chấp thuận của các tổ chức giúp sức nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
 • Phương án kỹ thuật phục vụ đủ điều kiện thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp, bao gồm các nội dung sau:
 • Công nghệ, thiết kế, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Vũ khí và phần mềm thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Mô hình hệ thống và phương án kết nối ;
 • Cơ chế lưu trữ thông tin người sử dụng ;
 • Nhật ký xử lý thông tin người sử dụng ;
 • Phương án dự phòng đảm bảo hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Biện pháp kỹ thuật phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập trái phép, các hình thức đánh trên môi trường mạng;

Một số câu hỏi của tổ chức, doanh nghiệp khi thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp

Thời gian của giấy phép là bao lâu ? Lệ phí nhà nước cho việc cấp phép ?

Trả lời:

Giấy phép được cấp phép tối đa là 10 năm và gia hạn không quá 02 lần; mỗi lần không quá 02 năm.

Thủ tục xin cấp giấy phép khi thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp không có lệ phí nhà nước.

Tổ chức, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép phải thực hiện nghĩa vụ gì không ?

Trả lời:

Sau khi được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện chế độ thông báo như sau:

 • Thực hiện chế độ thông báo định kỳ mỗi năm một lần và thông báo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Nội dung thông báo định kỳ theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thời hạn thông báo: Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có trách nhiệm gửi thông báo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.
 • Hình thức gửi thông báo: nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trang web để thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp có phải hoàn thiện  toàn vẹn và truy cập được trên mạng internet trước khi nộp hồ sơ cấp phép hay không ?

Trả lời:

Tổ chức, doanh nghiệp phải được cấp giấy phép thế hệ được hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp truy cập được trên mạng internet trước khi nộp hồ sơ cấp phép là vi phạm quy định của pháp luật.

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp do cơ quan nào cấp phép?

Trả lời:

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức đặt địa chỉ trụ sở chính cấp phép và quản lý.

Lập Trang thông tin điện tử tổng hợp cần có ngành nghề gì ?

Trả lời:

Ngành nghề để thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp:

Mã ngành: 6312 – Cổng thông tin

Cụ thể: thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp

Mã ngành: 6311 – Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Các tổ chức, doanh nghiệp cần tư vấn để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp, xin vui lòng liên hệ Doanh nghiệp luật Vạn Luật để được tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý để hoạt động được nhanh chóng, an toàn và hợp pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]