Hà Tĩnh là một trong các tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước trong những năm gần đây. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay Hà Tĩnh là nơi tập trung lượng lớn các dự án công nghiệp lớn của cả nước không chỉ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh mà còn đóng góp cho vào nền kinh tế đất nước. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.452 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký tương đương 18,964 tỷ USD. Trong đó, có 1.375 dự án đầu tư trong nước và 77 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

XEM THÊM: Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư trong khu công nghiệp ở Bình Dương

 Chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một khái niệm không còn xa lạ với chúng ta, vậy chuyển nhượng dự án đầu tư có giá trị thường lên đến cả nghìn tỷ đồng thì sẽ phải đáp ứng những điều kiện gì? Liệu nhà đầu tư có được chuyển nhượng dự án đang thực hiện hay không? Bài viết dưới đây của Vạn Luật sẽ khái quát các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Tĩnh.

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở HÀ TĨNH

 Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh, còn dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Hai yếu tố không thể tách dời một dự án đầu tư là vốn và thời hạn hoạt động. Để được thực hiện một dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan đăng ký đầu tư như Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,… Vì vậy, khi muốn chuyển nhượng một dự án của mình cho một nhà đầu tư khác, nhà đầu tư cũng cần phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Tĩnh
Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Tĩnh

 Theo quy định pháp luật hiện hành, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

  • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
  • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
  • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
  • Các trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 điều 48 Luật đầu tư 2020.b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện :

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường; Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện về Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vi hoạt động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;…

  • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật
  • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

XEM THÊM: Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư ở Đồng Nai

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

f) Đối với dự án kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi chuyển nhượng dự án theo quy định và tuân thủ nguyên tắc, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

  1. a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  2. b) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
  3. c) Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;
  4. d) Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

e) Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

g) Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

XEM THÊM: Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh

Tự do kinh doanh là quyền của mỗi tổ chức, cá nhân, song để đảm bảo cơ chế quản lý phù hợp, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định về điều kiện và thủ tục trước khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Theo quy định, nhà đầu tư có thể bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư.

Để được tư vấn cụ thể hơn về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Tĩnh hau các thủ tục đầu tư liên quan khác, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trích dẫn luật: https://thuvienphapluat.vn/

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]