Mạng xã hội là gì?

Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin hỗ trợ cho đồng minh người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, hỗ trợ, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.

Điều kiện thi công tổ chức kinh doanh mạng xã hội

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiêt lập mạng xã hội trong Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp (hoặc dữ liệu đăng ký ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải có mã ngành nghề sau:

 • Mã ngành 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Mã ngành 6312: Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí): Thiết lập mạng xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã ngành 6311 và mã ngành 6312 thì doanh nghiệp phải bổ sung mã ngành nghề để đủ điều kiện xin Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Điều kiện để cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội

Doanh nghiệp chỉ được thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Là doanh nghiệp được thi công theo pháp luật Việt Nam có tác dụng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh thích hợp với dịch vụ và nội dung thông tin hỗ trợ đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Có tổ chức, nhân sự phục vụ theo quy định tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP;
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập mạng xã hội và phục vụ quy định tại Điều 23b Nghị định 27/2018/NĐ-CP;
 • Phục vụ các Điều kiện về kỹ thuật theo quy định tại Điều 23c Nghị định 27/2018/NĐ-CP;
 • Có biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, bình yên thông tin và quản lý thông tin theo quy định tại Điều 23d Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với trang mạng xã hội

Điều kiện về nhân sự có trách nhiệm quản lý nội dung thông tin

 • Có ít nhất 01 nhân sự có trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Điều kiện về nhân sự bộ phận kĩ thuật

Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

Điều kiện về tên miền

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Mạng xã hội sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
 • Mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp, ví dụ: forum.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký tự khác nhau).
 • Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Điều kiện về kỹ thuật đối với mạng xã hội

Thiết lập hệ thống trang bị kỹ thuật có khả năng phục vụ các yêu cầu sau:

 • Đối với mạng xã hội: Lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài Khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập phạm pháp, các hình thức tiến công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể phục vụ việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, hỗ trợ thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.

Điều kiện về hệ thống thiết lập mạng xã hội

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải có khả năng phục vụ các yêu cầu sau:

 • Thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên, bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ theo quy định tại điểm này để thể hiện sự cho phép và có trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;
 • Thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi tới số điện thoại hoặc tới hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân;
 • Ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm (bộ lọc).

Điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với mạng xã hội

 • Có thỏa thuận hỗ trợ và sử dụng dịch vụ mạng xã hội thích hợp theo các quy định của các tổ chức hỗ trợ nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội;
 • Đảm bảo người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì thế hệ có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội;
 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định 27/2018/NĐ-CP chậm rì rì nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn phiên bản, điện thoại, email);
 • Có biện pháp bảo vệ bí hiểm thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng;
 • Đảm bảo quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép tích lũy thông tin cá nhân của mình hoặc hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Thủ tục thi công tổ chức kinh doanh mạng xã hội

Thủ tục thi công tổ chức

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thi công tổ chức kinh doanh mạng xã hội

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ tổ chức;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập;
 • Phiên bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ sở hữu, của các thành viên góp vốn, của cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có).
 • Trường hợp góp vốn là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy xác minh cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.
 • Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thi công do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thi công doanh nghiệp và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp 

 • Hồ sơ đăng ký thi công tổ chức kinh doanh mạng xã hội được nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.
 • Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thi công doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn phiên bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ để doanh nghiệp biết.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh sẽ tiến hành việc nộp 01 bộ hồ sơ (hồ sơ giấy) tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ (bản giấy) của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục sau khi thi công tổ chức kinh doanh mạng xã hội

 • Khắc con dấu và công bố mẫu dấu
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Mua hóa đơn
 • Nộp phí, lệ phí môn bài theo quy định

Thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được lập thành 01 bộ, gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội theo Mẫu số 25tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;
 • Phiên bản sao hợp lệ bao gồm phiên bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc phiên bản sao có chứng thực hoặc phiên bản sao so sánh với phiên bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, Quyết định thi công (hoặc phiên bản sao hợp lệ Giấy chứng thực, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).
 • Quyết định thi công hoặc Điều lệ hoạt động phải có tác dụng nhiệm vụ thích hợp với lĩnh vực thông tin trao đổi trên trang mạng xã hội;
 • Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Các loại hình dịch vụ; phạm vi; lĩnh vực thông tin trao đổi; phương án tổ chức nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm đảm bảo hoạt động của mạng xã hội thích hợp với các quy định pháp luật; thông tin vị trí đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;
 • Thỏa thuận hỗ trợ và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải có tối thiểu các nội dung sau: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội; quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội; quyền, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội; cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận hỗ trợ và sử dụng dịch vụ mạng xã hội; cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng; cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác; công khai việc có hay không tích lũy, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ trong thỏa thuận hỗ trợ và sử dụng dịch vụ mạng xã hội; chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet.
 • Cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

Bước 3: Cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội

 • Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép theo Mẫu số 26tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP.
 • Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn phiên bản trả lời và nêu rõ lý do.

Quý khách hàng có nhu cầu thi công tổ chức kinh doanh mạng xã hội xin vui lòng liên hệ Doanh nghiệp Vạn Luật để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]