Khi chuyển đến nơi ở mới, các bậc phụ huynh thường có nhu cầu chuyển trường cho con để thuận tiện hơn cho việc học tập, lúc ấy họ cũng cần đến mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh.

XEM THÊM: Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật số 76/2015/QH13

Mẫu đơn chuyển trường cần cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, cũng như nguyện vọng muốn chuyển trường. Đơn xin chuyển trường được dùng trong các trường hợp học sinh cần phải chuyển địa điểm học tập do gia đình chuyển địa điểm sinh sống hoặc vì những lý do khác. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của vanluat.com

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường (1)…………………………………..……..…..……….

– Hiệu trưởng trường (2)………………………………….………….……….

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….

Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………

Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: …………………………             Ngày tháng năm sinh:……………….. Là học sinh lớp:…………………..   Trường (3)………………………………

………………………………………….………………………………….……………

Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường (4)………….…..…….

………………………………………………………………………….…..………..…..

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường (5) …………………..…………..……

………………………………………………………………………………………..….

Lý do:……………….…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..

                                                                                     Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6                    Ý kiến của trường chuyển đi7

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

(1) Tên trường nơi chuyển đi;

​(2) Tên trường nơi chuyển đến;

​(3) Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

​(4) Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

​(5) Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

​(6) Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

​(7) Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước mới nhất!
Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước mới nhất!

Hồ sơ của đơn xin chuyển trường tiểu học gồm những gì?

Theo khoản 1, Điều 36, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm: 

–  Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu trên)

–  Học bạ.

– Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định. 

–  Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).Trình tự, thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Căn cứ khoản 2, Điều 36, Thông tư trên hướng dẫn về trình tự, thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học như sau:

Đầu tiên, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến.

Hình thức: nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có). 

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn

Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn. 

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

Sau đó, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định cho nhà trường nơi chuyển đến. 

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp. 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

XEM THÊM: Hướng dẫn đăng ký tạm trú online tại nhà nhanh gọn nhất!

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cho cấp THPT

– Kính gửi: Ghi tên Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đang học ở dòng đầu và tên Sở sắp chuyển đến ở dòng thứ hai. Tên trường đang học ở dòng Hiệu trưởng trường thứ nhất và tên trường chuyển đến ở dòng thứ hai.

– Tôi tên là:………………………. phụ huynh của học sinh…………………. sinh ngày …../…../…… đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường…………………. thuộc huyện …………….. tỉnh…………………..: Ghi đầy đủ và chính xác tên phụ huynh, tên học sinh, ngày tháng năm sinh, lớp, năm học, trường, huyện (quận) và tỉnh (thành) nơi học sinh đó đang học.

– Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường……………….. thuộc huyện…………….. tỉnh………………: Ghi rõ số lớp, năm học, trường học, huyện (quận), tỉnh (thành) nơi học sinh đó chuyển đến học.

 Lý do: Cần ghi đầy đủ và hợp lí.

– Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, đính kèm hồ sơ cần thiết sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến để xác nhận.

————————–

Các bậc phụ huynh cần lưu ý khi làm đơn xin chuyển trường cho con em mình, sẽ có mẫu đơn xin chuyển trường trong cùng tỉnh và khác tỉnh, vì vậy các bậc phụ huynh lưu ý chọn và tải về mẫu đơn xin chuyển trường chính xác nhất.

Khi xin chuyển trường ngoài mẫu đơn xin chuyển trường quý phụ huynh và các em học sinh cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ kèm theo như: Giấy khai sinh, học bạ, giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp, hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến và các giấy tờ khác (giấy trúng tuyển, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học..) để nộp cho Ban Giám hiệu nơi trường học muốn xin chuyển đến.

Hồ sơ của học sinh chuyển trường gồm những gì?

Theo khoản 1, Điều 36, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

 • Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu trên)
 • Học bạ.
 • Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.
 • Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Thủ tục chuyển trường cho học sinh trong nước

Bước 1: Cha mẹ của học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho hiệu trưởng nơi xin chuyển đến. Hiệu trưởng sẽ có ý kiến đồng ý tiếp nhận và đơn, trường hợp không đồng ý cần phải nêu rõ lý do.

Bước 2: Cha mẹ của học sinh sẽ gửi đơn chuyển trường đến hiệu trưởng trường đang theo học. Hiệu trưởng xem xét giấy chuyển trường và đồng ý việc rút hồ sơ, học bạ của học sinh.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến. Hiệu trưởng tiếp nhận hồ sơ và tiếp nhận học sinh.

Bước 4: Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường về phòng quản lý và học sinh sinh viên Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo (tùy cấp học). Đủ thủ tục chuyển trường, Sở/Phòng sẽ giải quyết và cấp giấy giới thiệu chuyển trường.

Bước 5: Cha mẹ tiếp nhận lại hồ sơ đã giải quyết và nộp lại cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến.

Thủ tục chuyển trường cho học sinh từ nước ngoài về

Đối với học sinh từ nước ngoài về nước học tập, phụ huynh thực hiện thủ tục chuyển trường theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ trường tiểu học. Cụ thể:

– Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp Đơn xin chuyển trường về từ nước ngoài với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

– Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

– Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

XEM THÊM: Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học, THCS, THPT trong nước

#Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học 2021
#Xem mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học
#Đơn xin chuyển trường tiểu học ngoài tỉnh
#Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh
#Đơn xin chuyển trường tiểu học viết tay
#Mẫu đơn xin chuyển trường theo Thông tư 28
#Đơn xin chuyển trường tiểu học theo Thông tư 28
#Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]