Ở nội dung bài viết sau đây, vanluat.com sẽ phân tích và đưa ra đáp án cho câu hỏi: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua? Giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. Vậy giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua?

XEM THÊM: Các bước thành lập công ty tại Labuan, Malaysia

Câu hỏi: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua?

A.Giá trị sử dụng

B.Giá trị trao đổi

C.Chi phí sản xuất

D.Hao phí lao động

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua là đáp án B. giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi.

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua?
Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua?

XEM THÊM: Thành lập công ty tại Malaysia cho doanh nghiệp nước ngoài

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

– Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Muốn hiểu được giá trị hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi.

+ Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, là một tỷ lệ theo đó những giá trị sử dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác.

– Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh bên trong hàng hóa. Giá trị là nội dung bên trong của hàng hóa, nó được biểu hiện ra bên ngoài bằng việc hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau.

– Đặc trưng của giá trị hàng hóa:

+ Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa

+ Giá trị là một phạm trù lịch sử, nghĩa là nó chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hóa.

+ Giá trị hàng hóa biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội, tức là quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa. Trong nền kinh tế dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ kinh tế giữa người với người biểu hiện thành quan hệ giữa vật với vật. Hiện tượng vật thống trị mgười gọi là sự sùng bái hàng hóa, khi tiền tệ xuất hiện thì đỉnh cao của sự sùng bái hàng hóa là sự sùng bái tiền tệ.

+ Giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị; giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi. Giá trị thay đổi thì giá trị trao đổi cũng thay đổi theo.

XEM THÊM: Thành lập công ty con tại Malaysia cho doanh nghiệp nước ngoài

=> Do đó đáp án đúng cho câu hỏi giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua là đáp án B. giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]