Tính đến tháng 5/2021, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hơn 2.100 dự án đầu tư, trong đó các dự án đầu tư có vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ phần lớn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện ở Đồng Nai chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dệt may, sản xuất máy móc, chế biến nông sản.

XEM THÊM: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ở Bắc Ninh

Dưới tác động của đại dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp ở các quốc gia khác không thể sản xuất, với chính sách phòng – chống dịch của Việt Nam, các dự án đầu tư ở Việt Nam nói chung, ở Đồng Nai nói riêng vẫn có thể hoạt động. Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai còn tăng vốn để mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thế giới. Bên cạnh đó, cũng không ít các doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thu hẹp sản xuất vì ảnh hưởng tiêu cực của Đại dịch. Trước khi thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý. Tương tự như vậy, trước khi nhà đầu tư muốn điều chỉnh dự án đầu tư, cụ thể là các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh tại cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ khái quát thành phần hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai.

CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Trừ các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ, các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bao gồm:

  1. a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;
  2. b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;
  3. c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);
  4. d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (ký tắt từng trang và ký đầy đủ tại trang cuối) bao gồm các thông tin về nhà đầu tư; thông tin tổ chức kinh tế thực hiện dự án; Nội dung điều chỉnh (nội dung trước và sau khi đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh); cam kết của nhà đầu tư.

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai

Tư bao gồm các thông tin:

+ Tiến độ góp vốn

+ Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;

+ Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành

+ Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần

+ Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

+ Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

XEM THÊM: Các bước chuyển nhượng dự án đầu tư ở Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Bản sao một trong các tài liệu sau chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc có xác nhận gửi cơ quan thuế (đối với chủ đầu tư hoạt động từ 01 năm trở lên); Giấy xác nhận số dư tài khoản và Bảng sao kê tài khoản góp vốn tại Ngân hàng thương mại (tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư) (đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập); Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; kèm theo Sơ đồ vị trí khu đất thực hiện dự án do các đơn vị có chức năng đo đạc ký xác lập.

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; Bản sao các giấy tờ liên quan về đất đai và sở hữu công trình, mặt bằng, nhà xưởng.

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2020 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

Nhà đầu tư sẽ cần chuẩn bị 6 bộ hồ sơ trên bằng tiếng viêt nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho nhà đầu tư, là một trong hai cơ quan sau:

  • Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế ở Đồng Nai.

Chính quyền địa phương tại Đồng Nai luôn tạo điều kiện tối ưu cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh gọn nhất, không để ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh. Để được hỗ trợ tư vấn nhiều hơn về các thủ tục đầu tư ở Đồng Nai hay các địa phương khác, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật chúng tôi.

XEM THÊM: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Tĩnh

Xin chân thành cảm ơn!

Trích dẫn quy định pháp luật từ nguồn: thuvienphapluat.vn.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]