Các bước điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc là một trong các trung tâm công nhiệp đang phát triển ở khu vực phía bắc. Theo số liệu thống kê đầu năm 2021, có đến hơn 73,3% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại đây chịu ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch COVID 19. Song chính quyền địa phương tại Vĩnh Phúc được đánh giá luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đưa chuyên gia cấp cao vào làm việc tại địa phương.

XEM THÊM: Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hải Dương

Vậy đối với thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, cụ thể hơn là điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đặc biệt là những dự án đã được chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh sẽ cần tiến hành thủ tục như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ khái quát các bước điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc.

Các dự án cần thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Như đã đề cấp trong các bài viết trước, trong một số trường hợp đối với những dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội của địa phương thì những dự án đó sẽ phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương của Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ hoặc UBND tỉnh. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Khi điều chỉnh nội dung dự án đầu tư không thuộc các trường hợp trên, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, mà chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định.

XEM THÊM: Thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 06 bộ hồ sơ như sau:

  1. a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  2. b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  3. c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  4. d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư(nếu có).

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức; hộ chiếu người đại diện theo pháp luật; hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

XEM THÊM: Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

– Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

-Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

  1. e) Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ….. (số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).
  2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Theo quy định của Luật đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm 1 trong hai cơ quan sau: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Bước 1: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Bước 5: Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;

XEM THÊM: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ở Bắc Ninh

Để điều chỉnh dự án đầu tư đã thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục tương đối phức tạp về chuẩn bị hồ sơ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có nhu cầu tìm một đơn vị tư vấn hỗ trợ thủ tục này, đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc cho quý vị.

Xin chân thành cảm ơn!

Trích dẫn quy định pháp luật từ nguồn: thuvienphapluat.vn.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]