Với vị trí địa lý thuận lợi ở phía bắc của cả nước, cách thủ đô chỉ chừng 30 km, là địa phương có diện tích bé nhất cả nước nhưng lại là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài dù trước hay khi đại dịch Covid 19 đang diễn ra. Hiện nay nhiều nhà máy của các tập đoàn lớn của thế giới đều đang tập trung lớn ở đây như Samsung, Canon,… Ban quản lý các khu công nghiệp ở Bắc Ninh cũng địa như chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư tại Bắc Ninh, đặc biệt ngành công nghệp điện tử đang là mũi nhọn chiếm tỷ trọng ở đây.

XEM THÊM: Hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bước để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án ở Bắc Ninh, cụ thể đó là đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có các nội dung sau: Tên dự án đầu tư; Nhà đầu tư; Mã số dự án đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Vốn đầu tư của dự án đầu tư; Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư; Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng; Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế:

  1. a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  2. b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
  3. c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
  4. CƠ QUAN NÀO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Ở BẮC NINH?

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;

b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

XEM THÊM: Các bước đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đăng ký ở Bà Rịa – Vũng Tàu

CÁC BƯỚC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Ở BẮC NINH

          Hiện nay, nhà đầu tư có thể lựa chọn thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 2 phương thức: trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh
Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh
  1. Nộp hồ sơ theo phương thức trực tiếp

          Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư như trên bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

d) Đề xuất dự án đầu tư

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

          Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện về ngành nghề, chính sách quy hoạch, sử dụng đất, điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.

  1. Nộp hồ sơ theo phương thức trực tuyến

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Bước 2: Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử trên Hệ thống

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Bước 4:

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số:

 Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ không sử dụng chữ ký số:

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trên Hệ thống;

Sau khi nhận được thông báo trên, nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ bản giấy kèm bản in giấy biên nhận hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện để đối chiếu với hồ sơ nộp trên Hệ thống. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy của nhà đầu tư để đối chiếu thì hồ sơ đăng ký điện tử của nhà đầu tư không còn hiệu lực;

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh trong thời hạn 15 ngày (không bao gồm thời gian nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất;

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ bản giấy so với hồ sơ được nộp trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ bản giấy không thống nhất với hồ sơ nộp trên trên Hệ thống, cơ quan đăng ký đầu tư có quyền từ chối cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

XEM THÊM: Các thủ tục cần phải làm khi giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam

          Trên đây là bài viết của Vạn Luật về các bước đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Bắc Ninh. Vạn Luật tư vấn trọn gói dịch vụ đầu tư kinh doanh ở Bắc Ninh cũng như các địa phương các. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho quý vị với để thực hiện thủ tục hiệu quả nhất với chi phí tiết kiệm nhất.

Xin chân thành cảm ơn!
Nguồn trich dẫn: https://thuvienphapluat.vn/

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]