Thanh Hóa đang phấn đấu phát triển trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực miền bắc nói riêng và cả nước nói chung. Là vùng đồng bằng lớn nhất Trung Bộ, quy mô dân số lớn thứ 3 của của cả nước, Thanh Hóa không ngừng xúc tiến đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, thu hút vốn trong và ngoài nước. Hiện nay tỉnh có khu kinh tế Nghi Sơn gắn với cảng nước sâu Nghi Sơn và 8 khu công nghiệp đươc đầu tư cơ sở hạ tầng sẵn sàng đón tiếp nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn phát triển du lịch với nhiều bài biển đẹp kèm theo các dịch vụ bổ trợ du lịch.

XEM THÊM: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư kinh doanh là hoạt động mang tính lâu dài, những dự án đầu tư có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế tại địa phương và cả nước. Vì thế nhà nước rất chủ trọng quan tâm quản lý các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong các bước để chính quyền địa phương quản lý trước khi đưa dự án vào thực hiện.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

Theo quy định của Luật đầu tư 2020, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Có thể nói Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như một bản cam kết của nhà đầu tư về các thông tin của dự án: hạng mục của dự án, tiến độ dự án,… nếu có bất kì thay đổi nào trong quá trình triển khai thực tế dẫn đến thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư đều phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền cho phù hợp.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 1. Tên dự án đầu tư.
 2. Nhà đầu tư.
 3. Mã số dự án đầu tư.
 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
 9. a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 10. b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 11. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 12. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).
 13. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gọi là cơ quan đăng ký đầu tư. Trừ trường hợp các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan có thẩm quyền bao gồm hai cơ quan chính là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa; hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế ở Thanh Hóa. Trong đó:

XEM THÊM: Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hải Dương

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thanh Hóa
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Thanh Hóa

Theo quy định về nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư thì đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể là cac trường hợp sau:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài: bao gồm dự án đầu tư của cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2020:

 1. a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 2. b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 3. c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc các trường hợp bắt buộc trên, nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như các nhà đầu tư trên.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đầu tư.

Hiện nay, trong thời đại chuyển đổi công nghệ số, thay vì phương thức nộp hồ sơ truyền thống, nhà đầu tư phải đến trực tiếp cơ quan đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày khai hồ sơ trực tuyến mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ thì hồ sơ kê khai trực tuyến không còn hiệu lực.

Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thực hiện thủ tục đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư. Mã số dự án đầu tư có hiệu lực khi bản điện tử của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ghi nhận, lưu trữ vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

XEM THÊM: Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai

Ngoài các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư, các nhà đầu tư muốn thực hiện dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế còn cần phải đáp ứng các điều kiện riêng của các khu đặc thù đó. Để được hỗ trợ hồ sơ và các thủ tục trong lĩnh vực đầu tư, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật. Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trích dẫn: https://thuvienphapluat.vn

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]