Mẫu Giấy giới thiệu thường được sử dụng khi cá nhân/tổ chức cử người khác đi giải quyết công việc. Mặc dù mỗi đơn vị sẽ có 1 mẫu Giấy giới thiệu riêng nhưng mẫu Giấy giới thiệu mà LuaVietnam trình bày dưới đây là mẫu thông dụng và thường được sử dụng nhất.

XEM THÊM: Cách tính BHXH một lần theo quy định mới nhất hiện nay!

Mẫu giấy giới thiệu 2022 dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác.

1. Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.

Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

Một số mẫu Giấy giới thiệu thường gặp:

– Giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng

– Giấy giới thiệu chuyển trường

– Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

– Giấy giới thiệu người vào Đảng

– Giấy giới thiệu công tác.

Giấy giới thiệu là biểu mẫu biểu mẫu về thủ tục hành chính do các công ty/doanh nghiệp, cơ quan phát hành để giới thiệu nhân viên, cán bộ, công nhân viên của mình đến liên hệ làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khác, hoặc làm việc với cơ quan nhà nước nhằm thực hiện thủ tục pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp.

Giấy giới thiệu là gì?

Mẫu giấy giới thiệu là một biểu mẫu hành chính thông dụng được các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng trong trường hợp cần giới thiệu cán bộ nhân viên, sinh viên hay người có liên quan đi liên hệ công tác, tìm việc hoặc thực tập tại một đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở cụ thể khác – giúp người được giới thiệu đến thuận lợi hơn trong việc liên hệ công tác, nhanh chóng hòa nhập, nhận việc và giải quyết công việc được giao phó.

Một cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp muốn giới thiệu một cá nhân phù hợp đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại/công ty nào đó như Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, dạy nghề muốn giới thiệu sinh viên/ học viên phù hợp đến thực tập tại công ty, chi nhánh, văn phòng thì sẽ cần một mẫu giấy giới thiệu.

Người được giới thiệu mang theo giấy giới thiệu (theo mẫu) có xác nhận – đóng dấu của bên giới thiệu đến nơi được giới thiệu để được xem xét tiếp nhận và bố trí nhiệm vụ công việc phù hợp.

Ví dụ: Công ty A tham gia dự án xã hội học nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân trước, trong và sau khi xây dựng dự án thủy điện B tại tỉnh C.

giấy giới thiệu
giấy giới thiệu

2. Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất

2.1 Mẫu Giấy giới thiệu 01 liên

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- ………

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

………………………………………….. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):………………………………. ………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Được cử đến: ………………………………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng (Ảnh minh họa)

2.2 Mẫu Giấy giới thiệu 02 liên

ĐƠN VỊ:…………………

SỐ:……………………../GT

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Giới thiệu:…………………………….

Chức vụ:…………………………..

Được cử đến:………………

Để:…………………………
 

Có giá trị từ …… đến…………năm 20……

Ngày … tháng … .năm ……

Thủ trưởng đơn vị

ĐƠN VỊ: …………..

SỐ:…………./GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

Trân trọng giới thiệu: ………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………

Để:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Đề nghị: ………………………………….giúp đỡ …………………………. ……………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị từ…………….đến…………….năm 20……
Ngày …….. tháng …….. năm ………

Thủ trưởng đơn vị

 

3. Một số mẫu Giấy giới thiệu cụ thể

3.1 Mẫu Giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- …. …..

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Giới thiệu ông, bà: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Kế toán

Được cử đến: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Về việc: Rút tiền mặt

Mong Ngân hàng giúp đỡ ông, bà Nguyễn Văn A hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Chữ ký, dấu)

3.2 Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 

Sửa/In biểu mẫu

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO……..

TRƯỜNG TIỂU HỌC …..……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- …. …..

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Em: Nguyễn Văn A

Ngày sinh: 01/01/2012

Nơi sinh:  Nam Từ Liêm – Hà Nội

Là học sinh lớp 3A  năm học 2019 – 2020 của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường Trường Tiểu học Nam Thành Công

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em Nguyễn Văn A được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

……….ngày… tháng …. năm……

HIỆU TRƯỞNG

 

3.3 Giấy giới thiệu đi đăng ký xe

Sửa/In biểu mẫu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận …………………………………………….

ĐẠI HỌC……………………………………….

Trân trọng giới thiệu

Anh (chị) …………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………./…………..……../………..…….Giới tính: Nam/Nữ

CMND số:…………………………. ngày cấp ……/……./……… Nơi cấp:…………………………..

Hiện là sinh viên năm lớp ………. Khoa: ……………………………..

Khóa học…………………………hệ đào tạo ………………………………………

Đến liên hệ: tại Công an Quận …………………để làm thủ tục đăng ký xe……….

Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ……………….để sinh viên:…………………..hoàn thành nhiệm vụ.
 

…………, ngày …… tháng ….. năm …..

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

XEM THÊM: Thông tư 58: Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & THPT

Cách viết giấy giới thiệu

Cách viết giấy giới thiệu được dùng trong các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác… Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trên đây là những mẫu Giấy giới thiệu thường dùng nhất hiện nay. Nếu còn thắc mắc hay yêu cầu về các loại giấy giới thiệu, vui lòng liên hệ 091 6655 698 để được hỗ trợ.

#Mẫu giấy giới thiệu 2022,
#Mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng,
#Cách viết giấy giới thiệu,
#Nội dung giấy giới thiệu,
#Cách làm giấy giới thiệu,
#Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường,
#Mẫu giấy giới thiệu ngân hàng,
#Mẫu giấy giới thiệu 2 liên,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]