Category Archives: Giấy phép lao động

Giấy phép lao động Miễn phí Chế độ báo cáo liên quan đến người lao động nước ngoài

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, …

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động hoặc giấy miễn Giấy phép lao động là một giấy tờ do Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội tỉnh/thành phố cấp người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa không quá 2 năm và […]

Giấy phép lao động là gì ? Điều kiện xin Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là gì ? Điều kiện xin Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là một trong rất nhiều loại giấy phép ở Việt Nam. Không giống như nhiều người thường lầm tưởng nó dành cho công dân Việt Nam khi làm việc trong một số ngành nghề đặc thù, giấy phép lao động được cấp cho người lao động có quốc tịch nước ngoài. […]

Giấy phép lao động: Điều kiện, Thủ tục & Hồ sơ Năm 2022

Giấy phép lao động: Điều kiện, Thủ tục & Hồ sơ Năm 2022

Với nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngày càng nhiều, pháp luật Việt Nam cho phép doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao […]

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của […]