Bình Dương đang là điểm đến lựa chọn đầu tư của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt các dự án công nghệ cao về chế biến, chế tạo, cơ khí, điện tử với quy mô lớn của cả nước đều tập trung ở Bình Dương. Tỉnh đã tận dụng thành công các lợi thế của mình để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Về cơ sở hạ tầng giao thông, Bình Dương đã quy hoạch đô thị hợp lý thuận lợi kết nối với thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Năm 2019, Bình Dương là thành phố duy nhất tại Việt Nam thuộc top thành phố thông minh nhất thế giới do Diễn đàn cộng đồng thông minh Thế giới (ICF) công bố. Cũng tại năm đó, Bình Dương đứng thứ 3 trong top các tỉnh thu hút nguồn vốn FDI cao nhất cả nước.

XEM THÊM: Các bước đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đăng ký ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhà đầu tư có ý định khai thác tiềm năng của tỉnh Bình Dương, đầu tư tại đây cần phải tiến hành một số thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, trong đó có thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bài viết dưới đây của Vạn Luật sẽ giới thiệu đến các bạn thủ tục này.

Cơ sở pháp lý:

 1. Luật đầu tư 2020
 2. Nghị định 31/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.
 3. Trưởng hợp nào cần đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Bình Dương?

          Theo quy định tại điều 22 Luật đầu tư 2020: Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể đối tượng cần đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài: nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế: Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh:

 1. a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 2. b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 3. c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Bình Dương?
 5. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ở Bình Dương
 6. a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 7. b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 8. c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 9. d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương
Hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 1. e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 2. g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 3. h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 4. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ở Bình Dương
 5. a) Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 6. b) Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

XEM THÊM: Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện chi nhánh cho thương nhân nước ngoài

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Theo đó, nhà đầu tư cần phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể như sau:

– Đối với nhà đầu tư cá nhân: Cần cung cấp xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, với số dư khả dụng tối thiểu phải bằng số vốn góp thực hiện dự án theo dự kiến.

– Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Nhà đầu tư là tổ chức có thể chứng minh năng lực tài chính bằng 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Nộp báo cáo tài chính 02 năm liền kề gần nhất, báo cáo tài chính thể hiện lượng tiền mặt hiện có, bao gồm cả tiền gửi ngân hàng, tối thiểu phải bằng số vốn góp thực hiện dự án theo dự kiến; hoặc
 • Cách 2: Cần cung cấp xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, với số dư khả dụng tối thiểu phải bằng số vốn góp thực hiện dự án theo dự kiến.

Trên đây là thông tin tư vấn của Luật sư Bình Dương về hồ sơ cần chuẩn bị và chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi chuẩn bị đăng ký thành lập dự án đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giấy chứng nhận đầu tư theo Luật cũ) theo quy định của pháp luật.

          Bình Dương là một tỉnh đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi, tối giản các thủ tục hành chính để nhà đầu tư có thể nhanh chóng thực hiện dự án tại đây. Tuy nhiên để đảm bảo quy trình quản lý của nhà nước đối với nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ tương đối nhiều. Lựa chọn một đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ giúp nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thành cac thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

XEM THÊM: Giấy phép lao động là gì? Giấy phép lao động (Work permit) tại Việt Nam

          Vạn Luật cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, đối với khách hàng ở khắp các tỉnh thành từ bắc vào nam, trong đó có thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: tư vấn thủ tục, hỗ trợ soạn hồ sơ, đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước. Nếu quý vị có nhu cầu đầu tư kinh doanh ở Bình Dương, đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật, chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị.

          Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn tài liệu trích dẫn tham khảo: trang web: https://thuvienphapluat.vn/

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]