Hiện nay theo số liệu thống kê trên đại bàn tỉnh Hải Dương có khoảng hơn 450 dự có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên tổng số hơn 14.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Với lợi thế địa lý nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, giao thông thuận lợi, đặc biệt trong việc liên kết với các tỉnh thành khác xung quanh, Hải Dương đang là điểm đến thu hút đầu tư trong và ngoài nước đứng đầu khu vực miền bắc.

XEM THÊM: Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai

Trước khi đầu tư vào Hải Dương theo phương thức trực tiếp thành lập tổ chức kinh tế hay hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), nhà đầu tư đều cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 như hiện nay, nhiều nhà đầu tư cần phải thay đổi chiến lược kinh doanh, dẫn đến thay đổi các mục tiêu đã cam kết và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khi đó nhà đầu tư cần phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ khái quát thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành

Khái quát về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Như đã trình bày ở trên,  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Những trường hợp nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2020:

  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp trên
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hải Dương
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hải Dương

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hải Dương là Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương; hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Ở HẢI DƯƠNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm các thông tin: thông tin nhà đầu tư, thông tin tổ chức kinh tế thực hiện dự án, tên dự án trước và sau khi điều chỉnh; tên nhà đầu tư trươc và sau khi điều chỉnh; giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh.

– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Mọi tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp cần phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng tiếng việt.

XEM THÊM: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ở Bắc Ninh

Hồ sơ điều chỉnh các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (ký tắt từng trang và ký đầy đủ tại trang cuối)

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc có xác nhận gửi cơ quan thuế (đối với chủ đầu tư hoạt động từ 01 năm trở lên); Giấy xác nhận số dư tài khoản và Bảng sao kê tài khoản góp vốn tại Ngân hàng thương mại (tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư) (đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập); Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; kèm theo Sơ đồ vị trí khu đất thực hiện dự án do các đơn vị có chức năng đo đạc ký xác lập.

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; Bản sao các giấy tờ liên quan về đất đai và sở hữu công trình, mặt bằng, nhà xưởng.

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2020 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hải Dương cũng chính là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Tùy thuộc vào thông tin nhà đầu tư muốn điều chỉnh mà thời gian thực hiện thủ tục này sẽ khác nhau, trong khoảng 15-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

XEM THÊM: Các bước chuyển nhượng dự án đầu tư ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Trên đây là thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Hải Dương. Nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về thủ tục này, đừng ngần ngại liên hệ ngày với chúng tôi. Vạn Luật cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn thủ tục, soạn hồ sơ, đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước.

          Xin chân thành cảm ơn!

Trích dẫn quy định pháp luật từ nguồn: thuvienphapluat.vn.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]