Khi cá nhân, tổ chức muốn xây cất doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. đây là thủ tục hành chính nên Nhà nước có quy định về mức phí và lệ phí đối với thủ tục này. Đối với năm 2018, lệ phí cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp có thay đổi hay không? Đơn vị Vạn Luật xin cập nhật sau đây.

Thứ nhất, về đối tượng nộp phí, lệ phí

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 215/2016/TT-BTC thì đối tượng nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh là Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam.

Thứ nhị, mức lệ phí cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh

  • Lệ phí đăng ký xây cất doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần;
  • Lệ phí Cấp thế hệ, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh của doanh nghiệp là 100.000 đồng/ hồ sơ.

Thứ ba, đối tượng được miễn phí, lệ phí

Các đối tượng sau được miễn phí hỗ trợ thông tin doanh nghiệp, miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính.
  • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh.
  • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
  • Cơ quan nhà nước đề nghị hỗ trợ thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp thực hiện một số thủ tục khác cũng phải có nghĩa vụ nộp phí, lệ phí tùy vào thủ tục như:

Stt
Nội dung
Đơn vị tính
Mức thu
1
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
 
 
a
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp
Đồng/lần
200.000
2
Phí hỗ trợ thông tin doanh nghiệp
 
 
a
Trợ giúp thông tin Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng thực hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh
Đồng/phiên bản
20.000
b
Trợ giúp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Trợ giúp công bố tài chính các loại doanh nghiệp
Đồng/phiên bản
40.000
c
Trợ giúp công bố tổng hợp về doanh nghiệp
Đồng/công bố
150.000
d
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Đồng/lần
300.000
đ
Trợ giúp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 phiên bản/tháng trở lên
Đồng/tháng
5.000.000

Quý doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc về đăng ký doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới Đơn vị Vạn Luật để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]