Khi đầu tư thành lập công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam, các Nhà đầu tư Hồng Kông nên tìm hiểu và thuê Luật sư bản địa giàu kinh nghiệm tư vấn kỹ càng để nắm được và sử dụng/thực hiện tốt các quy định, thủ tục pháp lý cần thiết tại Việt Nam, trong đó, cần đặc biệt chú ý 10 điểm quan trọng như sau:

XEM THÊM: Dịch vụ Thành lập công ty ở Hồng Kông Uy Tín – Chuyên Nghiệp

Lưu ý khi mở công ty tại Hồng Kông

1. Về lĩnh vực đầu tư ngành nghề kinh doanh

Căn cứ vào khuôn khổ những cam kết mở cửa thị trường tại Việt Nam, nhu cầu thành lập công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam và khả năng đầu tư, các Nhà đầu tư Hồng Kông phải lựa sắm những lĩnh vực đầu tư/ngành nghề đầu tư cần và đủ để thực hiện; rẻ nhất cần đầu tư trong các lĩnh vực/ngành nghề đã được Việt Nam cam kết rõ ràng trong những Điều ước quốc tế song phương hoặc/và đa phương để tránh gặp rủi ro bị chối từ khi đăng ký những ngành nghề, lĩnh vực chưa được mở cửa thị trường. Mỗi lĩnh vực đầu tư/ngành nghề kinh doanh lại gắn ngay lập tức sở hữu bắt buộc về lượng vốn đầu tư khả thi tương ứng chuyên dụng cho thực hiện, những điều kiện đầu tư/Giấy phép kinh doanh cụ thể tương ứng giả dụ thuộc danh mục ngành nghề buôn bán điều kiện.

Do đó, việc dòng bỏ ko đăng ký những ngành nghề buôn bán chưa hoặc ko thực sự buộc phải thiết sẽ giúp những Nhà đầu tư tiện tặn tối đa thời gianmức giá để thực hành những thủ tục pháp lý nảy sinh cũng như sở hữu được tiện lợi nhất lúc đăng ký và triển khai hoạt động đầu tư buôn bán tại Việt Nam.

2. Nhà đầu tư

Các Nhà đầu tư Hồng Kông đầu tư vào Việt Nam thể là những cá nhân (còn gọi là doanh nhân) hoặc doanh nghiệp Hồng Kông. Đa số các ngành nghề đầu tư kinh doanh bình thường đã được Việt Nam mở cửa toàn diện đều được quy định cho phép các Nhà đầu tư sở hữu thể là cá nhân hoặc nhà hàng xây dựng thương hiệu công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam, tức không hạn chế về tư phương pháp nhà đầu tư là cá nhân hay công ty.

Tuy nhiên, vẫn mang 1 số ngành nghề marketing sở hữu điều kiện đặc trưng các đề nghị đầu tư cụ thể về tư phương pháp đầu tư buộc phải là cá nhân hay là công ty, sở hữu thân xác định qua tổng hợp các điều kiện đầu tư đối tất cả các lĩnh vực/ngành nghề đăng ký đầu tư trên cơ sở phạm vi cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và những quy định của luật pháp Việt Nam trường hợp có.

3. Vốn đầu tư, Vốn điều lệ để thành lập công ty vốn Hồng Kông

Hiện các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và pháp luật Việt Nam chỉ quy định các điều kiện hạn mức đầu tư của dự án lập công ty có vốn đầu tư Hồng Kông trong một số lĩnh vực nhất định như giáo dục, kinh doanh bất động sản, lữ hành, trung gian thanh toán, ….; còn lại các ngành nghề kinh doanh thông thường khác không có quy định giới hạn mức đầu tư thì các Nhà đầu tư chỉ cần đảm bảo tính khả thi của lượng vốn đầu tư tương xứng với phạm vi, quy mô của dự án.

Để xác định được lượng vốn đầu tư, vốn điều lệ phù hợp, các Nhà đầu tư cần xác định được tổng hợp các điều kiện hạn mức đầu tư nếu có đối với toàn bộ các lĩnh vực/ngành nghề đầu tư nếu có và kế hoạch tài chính cụ thể đảm bảo tính khả thi khi triển khai dự án, tránh đăng ký quá ít dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần gây tốn thời gian và chi phí. Các Luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Trí Minh có thể giúp các Nhà đầu tư ước lượng một con số tối thiểu hợp lý để các Nhà đầu tư có cơ sở dễ dàng hơn khi xác định tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ cần đăng ký.

Lưu ý khi mở công ty tại Hồng Kông
Lưu ý khi mở công ty tại Hồng Kông

4. Góp vốn đầu tư, vốn điều lệ sau khi thành lập công ty vốn Hồng Kông

Cần lưu ý, việc góp vốn đầu tư và vốn điều lệ buộc phải thực hiện đúng theo thời hạn đã đăng ký bộc lộ trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Điều lệ nhà hàngluật pháp Việt Nam. Theo đó, bắt buộc lưu ý, thời hạn góp vốn đầu tư của các Nhà đầu tư đồng thời là góp vốn điều lệ của Công ty tại Việt Nam (đối sở hữu cả Công ty TNHH và Công ty cổ phần) do những Nhà đầu tư đăng ký thời hạn song ko quá 90 ngày nói từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các Nhà đầu tư sẽ buộc phải góp vốn đầu tư qua chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư được mở bởi Công ty với vốn đầu tư Hồng Kông tại Việt Nam theo yêu cầu/hướng dẫn của Ngân hàng quốc gia Việt Nam. Các thời hạn, thủ tục góp vốn đầu tư sẽ được các Luật sư của Luật Trí Minh tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

5. Lựa chọn địa điểm đầu tư và thành lập công ty

Các Nhà đầu tư nên chọn các địa điểm đầu tư, thành lập công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam​ có địa chỉ rõ ràng; chọn Bên cho thuê có đủ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc/và quyền cho thuê/quyền cho thuê lại nếu có; địa điểm/văn phòng cho thuê thuộc diện được phép cho thuê, được thiết kế và xây dựng đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không đang trong tình trạng có tranh chấp. Văn phòng thuê cần thuộc khu vực được thiết kế và xây dựng phục vụ chức năng văn phòng trên cơ sở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam đã cấp phép xây dựng. Các Luật sư của Luật Trí Minh sẽ tham vấn và hỗ trợ các Nhà đầu tư chọn ra địa điểm đầu tư phù hợp và đáp ứng các điều kiện nếu có để đăng ký được dự án đầu tư.

XEM THÊM: Các nghĩa vụ thuế cơ bản khi thành lập công ty tại Hồng Kong

6. Sử dụng con dấu của công ty

Công ty sở hữu vốn đầu tư Hồng Kông tại Việt Nam sở hữu quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu, thể nhiều con dấu hình thức và nội dung như nhau. Trước lúc sử dụng, thay đổi, hủy chiếc con dấu, thay đổi số lượng con dấu, Công ty nên gửi thông báo đến Cơ quan nhà nước thẩm quyền nơi công ty đặt hội sở để đăng chuyên chở thông tin về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau lúc hoàn thành thủ tục thông tin và được đăng tải chiếc dấu lên Cổng thông tin nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, con dấu sở hữu thể được sử dụng từ ngày sở hữu hiệu lực đã được ghi nhận trong thông báo đã được đăng tải.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021 (là ngày Luật Doanh nghiệp năm 2020 hiệu lực), để sử dụng con dòng dấu, Công ty sẽ không phải thực hành thủ tục thông báo đến Cơ quan nhà nước thẩm quyền nơi siêu thị đặt hội sở để đăng vận tải thông báo về dòng con dấu trên Cổng thông báo quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; việc quản lý và lưu giữ dấu thực hành theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do Công ty ban hành.

7. Sử dụng lao động

Công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam có thể thuê người lao động là người nước ngoài hoặc người Việt Nam để làm việc tại Công ty. Tuy nhiên, nếu có sử dụng lao động là người nước ngoài, Công ty phải thực hiện các thủ tục xin cấp Visa, xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú theo các điều kiện, thủ tục được pháp luật Việt Nam quy định.

8. Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Việt Nam là cá nhân đại diện cho nhà hàng thực hiện những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao tế của công ty, đại diện cho doanh nghiệp phương pháp nguyên đơn, bị đơn, người sở hữu quyền lợi, nghĩa vụ tương tác trước Trọng tài, Tòa án và những quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH và công ty cổ phần tại Việt Nam sở hữu thể mang một hoặc rộng rãi người đại diện theo pháp luật. Công ty nên bảo đảm luôn với ít ra một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp Công ty chỉ sở hữu 1 người đại diện theo luật pháp thì người ấy bắt buộc cư trú ở Việt Nam và bắt buộc ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hành quyền và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo luật pháp vẫn nên chịu nghĩa vụ về việc thực hiện quyền và bổn phận đã ủy quyền.

9. Thực hiện nghĩa vụ thuế

Hằng năm, mỗi công ty tại Việt Nam sẽ phải nộp Lệ phí môn bài (từ 2 đến 3 triệu đồng Việt Nam tùy theo vốn điều lệ đăng ký); phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi có lợi nhuận; kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng. Tùy vào ngành nghề đầu tư kinh doanh, công ty tại Việt Nam còn có thể phải nộp các loại thuế như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, ….

Việt Nam cũng có nhiều quy định ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư trong các ngành nghề được ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

10. Báo cáo dự án đầu tư

Công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam được lập theo dự án đầu tư có vốn đầu tư Hồng Kông phải thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo dự án đầu tư, phải đăng ký tài khoản và thực hiện chế độ báo cáo dự án thông qua Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

Công ty Luật Trí Minh, với hơn 13 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, luôn sẵn sàng cung cấp tới các Nhà đầu tư những tư vấn giá trị và tối ưu nhất về 10 nội dung quan trọng đã nêu và nhiều nội dung khác liên quan để có thể thành lập công ty vốn Hồng Kông tại Việt Nam đúng pháp luật, khai thác tối đa các ưu đãi đầu tư và ngày càng phát triển thịnh vượng.

Sự phát triển của Hồng Kông như là một trung tâm thương mại, công nghiệp và tài chính quốc tế của châu Á và là một cửa ngõ để kinh doanh ở Trung Quốc, điều này đã làm cho các công ty Hồng Kông trở nên phổ biến, rất lý tưởng để tiến hành một loạt các hoạt động kinh doanh quốc tế:

Một số lợi thế khi mở công ty tại Hồng Kong như sau:

 • Không có kiểm soát trao đổi.
 • Tồn tại các thị trường miễn thuế đối với vàng, chứng khoán và mua bán chứng khoán trong tương lai.
 • Không đánh thuế cổ tức, lợi ích hoặc lợi nhuận vốn hoặc đối với các hợp đồng ra nước ngoài.
 • Không có thuế doanh thu hoặc VAT tại Hồng Kông.
 • Hồng Kông có khu thương mại tự do lớn nhất và nằm trong danh sách trắng của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
 • Luật ủng hộ hoạt động kinh doanh hiệu quả, Hồng Kông luôn được xếp hạng là nền kinh tế tự do nhất trên thế giới, và là một trong những nền kinh tế cạnh tranh nhất.

XEM THÊM: Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp tại Hồng Kong

Hồng Kông là một trong số ít quốc gia trên thế giới đóng thuế trên cơ sở lãnh thổ. Thuế thu nhập Hồng Kông chỉ tính vào lợi nhuận thu được từ thương mại, nghề nghiệp hoặc kinh doanh được thực hiện ở Hồng Kông.

Do đó, điều này có nghĩa là một công ty kinh doanh tại Hồng Kông, nhưng thu được lợi nhuận từ một nơi khác, không phải nộp thuế tại Hồng Kông cho những lợi nhuận đó.
Hiện nay, thu nhập từ Hồng Kông đang phải chịu mức thuế là 16,5%.  Thuế ở Hồng Kông sẽ không được áp đối với lợi nhuận vốn, cổ tức và lợi nhuận thu được.

Như đã đề cập ở trên, vị trí hoạt động của công ty là chìa khóa để đánh giá liệu lợi nhuận của một công ty có chịu thuế ở Hồng Kông hay không. Ví dụ một công ty kinh doanh Hồng Kông có tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông sẽ không phải chịu thuế của Hong Kong nếu:

 • Công ty không có văn phòng điều hành hoạt động tại Hồng Kông (có thể sử dụng văn phòng ảo để nhận bản sao kê ngân hàng và thư kinh doanh và công ty sẽ không được xem là hoạt động tại Hồng Kông).
 • Công ty có văn phòng ở nước ngoài, trong đó nhân viên của công ty đang làm việc.
 • Công ty không có nhân viên tại Hong Kong và nhân viên ở nước ngoài rất ít khi đến Hồng Kông.
 • Công ty thương lượng và ký hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài Hồng Kông.
 • Công ty không có khách hàng có trụ sở tại Hồng Kông và không nhận thanh toán từ khách hàng tài khoản ngân hàng Hồng Kông.
 • Công ty không có nhà cung cấp có trụ sở tại Hồng Kông và không thanh toán cho nhà cung cấp tài khoản ngân hàng Hồng Kông.
 • Các sản phẩm của công ty không nhập vào Hồng Kông.\

XEM THÊM: Thành lập công ty tại Việt Nam

Khi là đối tác pháp lý của chúng tôi, khách hàng sẽ được cung cấp những dịch vụ pháp lý tổng thể sau:

 • Tư vấn pháp luật và chính sách về việc thành lập công ty tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ tìm địa điểm đặt công ty;
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục để được đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
 • Cung cấp các chính sách về thuế, lao động… phục vụ cho việc hoạt động của công ty tại Việt Nam;
 • Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu để đăng ký đầu tư và thành lập công ty tại Việt Nam;
 • Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ, giải trình hồ sơ tại cơ quan cấp phép và theo dõi quá trình cấp phép cho công ty tại Việt Nam;
 • Các dịch vụ hỗ trợ khác: dịch, hợp pháp hóa, công chứng…

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]