Đại lý thuế Vạn Luật hướng dẫn doanh nghiệp điền thông tin mã chương, mã tiểu mục khi lập giấy nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Mẫu giấy nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp :

Cách điền mã chương, mã tiểu mục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách điền mã chương, mã tiểu mục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện tra cứu mã chương của doanh nghiệp mình thông qua website: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/ hoặc Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Một số mã chương thường gặp:

  • Mã chương 754: “Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh”  thuộc cấp thành phố/quận/huyện trực thuộc tỉnh quản lý
  • Mã chương 755: “Doanh nghiệp tư nhân” thuộc cấp quận/huyện quản lý
  • Mã chương 554: “Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh” thuộc cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương quản lý

Mã tiểu mục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Tiểu mục 1052: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí);
  • Tiểu mục 1053: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản;
  • Tiểu mục 1055: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn;
  • Tiểu mục 1056: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí);
  • Tiểu mục 1057: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết;
  • Tiểu mục 1099: Khác

Sau khi xác định được mã chương, mã tiểu mục đúng mực, doanh nghiệp điền thông tin mã chương, mã tiểu mục như mẫu giấy nộp tiền trên.

Doanh nghiệp có khó khăn trong việc xác định mã chương, mã tiểu mục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Đại lý thuế Vạn Luật để được tư vấn, hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]