Mẫu Giấy biên nhận tiền thường dùng hiện nay, Mẫu Giấy biên nhận tiền thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán. Đây là căn cứ quan trọng để xác nhận việc giao tiền và nhận tiền giữa 02 bên để tránh tranh chấp sau này.

XEM THÊM: Bằng B2 lái xe gì? Khác gì với bằng B1? Hồ sơ, thủ tục thi bằng B2

Giấy biên nhận tiền là gì?

Giấy biên nhận tiền có thể hiểu đơn giản là một văn bản thể hiện việc giao tiền và nhận tiền giữa 02 bên, có chữ ký xác nhận đầy đủ. Trong nhiều trường hợp giấy biên nhận tiền sẽ có thêm nội dung người làm chứng để tăng độ tin cậy.

Mẫu Giấy biên nhận tiền thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán, vay mượn… Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, người ta sử dụng Giấy biên nhận tiền để đảm bảo với nhau về mặt pháp lý.

Mẫu giấy biên nhận tiền thường bao gồm các thông tin như sau: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, họ và tên 02 bên nhận tiền và giao tiền, chứng minh thư quần chúng hoặc giấy má tùy thân có ảnh của cả hai bên, nội dung giao nhận tiền.

Sau lúc điền toàn bộ thông báo vào giấy biên nhận tiền, một bên giao tiền, bên nhận tiền kiểm đếm hầu hết thì bên nhận tiền với trách nhiệm ký vào Giấy biên nhận tiền.

Giấy biên nhận tiền nên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để khiến cho cơ sở chứng minh cho giao dịch tài chính thành công và làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có).

Việc mang thêm nội dung làm cho chứng sẽ tăng giá trị của Giấy biên nhận tiền ví như xảy ra tranh chấp.

Người khiến cho chứng cũng phải chế tạo hầu hết các thông tin cá nhân như: Họ tên, chứng minh thư. Người này nên là người chứng kiến đa số giai đoạn giao dịch của 02 bên và nội dung làm chứng bắt buộc khẳng định giao thiệp hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, ko sở hữu yếu tố ép buộc.

Mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn nhất và mới nhất!
Mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn nhất và mới nhất!

Mẫu Giấy biên nhận tiền thường dùng hiện nay

Mẫu thứ nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………..

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: …………..

Địa chỉ:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………

Căn cứ vào thỏa thuận về việc mua bán nhà đất theo Hợp đồng đặt cọc số………. được lập vào ngày………………….. tại…………………, bằng Giấy biện nhận tiền này xác nhận ông:………… đã  bàn giao số tiền là…………………… cho bà…………………….

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 …., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN

BÊN NHẬN TIỀN

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………….. (Viết bằng chữ: ………………………) theo thỏa thuận.

                                                 NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

XEM THÊM: Điều lệ trường mầm non mới nhất 2022 Thông tư 52/2020/TT-BGDĐ

Mẫu thứ hai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..

Có nhận của ông bà:…………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………

Về việc: ……………………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm…

Người nhận tiền

Lưu ý: Mặc dù đã có Giấy biên nhận tiền thể hiện có sự giao và nhận tiền nhưng vẫn cần ghi chi tiết lý do để tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Mẫu Giấy giao nhận tiền có giá trị pháp lý

Tải về Giấy giao nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…

Hộ khẩu thường trú: ……

Chỗ ở hiện tại: ……

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú: …….

Chỗ ở hiện tại: ……

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại….. Ông/Bà:…… đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN                             BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:….

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ….

Địa chỉ:…..

Hộ khẩu thường trú: …..

Chỗ ở hiện tại: …..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ: ……..) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

Một số lưu ý về giấy biên nhận giao – nhận tiền

* Ý nghĩa của giấy biên nhận giao – nhận tiền

– Trong nghiệp vụ kế toán, giấy biên nhận tiền sở hữu ý nghĩa đặc thù quan trọng, đối có các khoản tiền mang giá trị to hoặc nhỏ bắt buộc nên dùng đến giấy biên nhận tiền. Đây được xem là bằng chứng độc nhất để chứng minh 1 cuộc giao dịch mang thực và đảm bảo quyền lợi cũng như ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan.

– Trong trường hợp bạn thực hiện cuộc giao thiệp tậu bán bất cứ 1 sản phẩm nào ấy mà bản thân mặt hàng ấy không sở hữu phiếu bảo hành kèm theo, biểu mẫu này có giá trị như phiếu bảo hành hoặc đổi trả hàng hóa lúc có nhu cầu.

– Trường hợp giao du sở hữu 1 đơn vị, thông thường, trong khoảng thời gian nhất định, bộ phận kế toán sẽ rà soát lại những hóa đơn và thống kê tài chính. Nếu sở hữu thắc mắc về khoản tiền sở hữu ảnh hưởng tới giao du nào đó, lúc này giấy biên nhận tiền sẽ là cơ sở chứng minh cho việc bạn đã trả tiền và hoàn thành hầu hết những thủ tục nên thiết.

* Nội dung giấy biên nhận giao – nhận tiền

– Các thông tin nên trong giấy biên nhận tiền bao gồm: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, các thành phần với liên quan. Họ và tên, chứng minh thư quần chúng. # của bên giao và bên nhận tiền, song song nội dung giao nhận tiền là gì trong giấy biên nhận cũng cần ghi rõ.

– Sau khi thông báo đầy đủ nội dung buộc phải thiết những bên tiến hành ký cam kết và thực hành đúng những thỏa thuận như: Bên giao mang nghĩa vụ chuẩn bị đủ số tiền tương ứng với tài sản mang nhu cầu mua. Bên nhận có toàn quyền sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân hoặc đưa vào nguồn quỹ tài chính tùy thuộc theo nhu cầu. Trong những trường hợp không xảy ra mâu thuẫn và toàn bộ thủ tục thực hành đúng theo quy định, cả 2 bên ko mang quyền kiện cáo hoặc khiếu nề khiến tác động đến danh dự và quyền lợi của nhau.

– Giấy biên nhận tiền được in thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để làm cho cơ sở chứng minh cho giao thiệp thành công.

* Giấy biên nhận giao – nhận tiền có thể sử dụng người làm chứng

– Trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng đến bên thứ 3 để làm chứng cho mọi cuộc giao dịch tiền mặt có giá trị từ nhỏ đến lớn. Theo đó, người làm chứng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, chứng minh thư, địa chỉ, hộ khẩu thường trú. Bản thân người này phải được chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của bên A và bên B, khẳng định cuộc giao dịch này hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có yếu tố ép buộc.

– Bên cạnh giấy biên nhận tiền thì mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cũng được sử dụng khá phổ biến hiện nay, nội dung của mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cần nêu rõ đặc điểm các tài liệu được giao cùng với thông tin cá nhân của những người liên quan.

Thực chất của hoạt động làm chứng nhằm mang đến giá trị hiệu lực cao nhất cho giấy biên nhận tiền, đồng thời đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà hầu hết các loại giấy tờ hành chính, kế toán hiện nay đều áp dụng.

* Nội dung chính của Mẫu giấy biên nhận tiền:

– Xác nhận việc giao tiền và nhận tiền giữa các cá nhân, tổ chức
– Ghi rõ số tiền, cam kết giao nhận
– Thực hiện các thỏa thuận theo đúng cam kết

* Một số lưu ý khi viết giấy biên nhận giao – nhận tiền

– Có đầy đủ thông tin của bên giao và bên nhận

– Giấy biên nhận tiền phải ghi một cách chính xác thông tin của bên giao và thông tin của bên nhận. Về họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chỗ ở hiện tại…Người viết văn bản cần phải chú ý đến những thông tin này để ghi chính xác, đầy đủ và kịp thời sửa chữa nếu như có sai sót.

– Số tiền bao giao là bao nhiêu?

– Mục đính chính của giấy biên nhận tiền là bên B đã thanh toán, chi trả cho bên A số tiền là bao nhiêu? Số tiền này cần nên được ghi bằng chữ để tránh những lầm lẫn ko đáng có. Về mục tiêu sử dụng tiền trong bản hiệp đồng đầu tiên đã mang ghi rõ, trong văn bản lần này mục đích chính là đề cập về việc ban giao vì thế người làm cho giấy biên nhận tiền không buộc phải bắt buộc ghi điều khoản này vào văn bản nữa.

– Có xác nhận của người làm chứng

– Giấy biên nhận tiền ngoài các thông tin cần thiết nêu trên thì bắt buộc phải với công nhận của người làm cho chứng, hay còn gọi là người thiết bị ba. Mục đích là giúp hai bên sở hữu thân xác minh, chứng thực thông tin 1 cách chính xác nhất. Tài chính là vấn đề mẫn cảm nhưng cũng vô cùng bắt buộc đến sự minh bạch, rõ ràng trường hợp như không với bên vật dụng ba khiến chứng thì chữ ký cũng sở hữu thể kém chất lượng mạo được, sự chuẩn xác và độ an toàn về thông tin ko hề cao.

– Giấy biên nhận tiền bắt buộc ghi rõ chữ ký và họ tên của người khiến chứng, đồng thời cam kết các gì mình đề cập hoàn toàn là sự thật. Khi mang bất kỳ tranh chấp, khiếu nề nào xảy ra thì người làm cho chứng sẽ có nghĩa vụ khiến cho nhân chứng, song song khai báo đúng sự thật. Nếu như có sự thông đồng hoặc cố tình gian lận về thông tin thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

#Giấy biên nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất
#Mẫu giấy biên nhận tiền theo thông tư 200
#Mẫu giấy biên nhận tiền viết tay
#Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc
#Mẫu giấy biên nhận mua hàng
#Download mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc
#Giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản
#Mẫu giấy nhận tiền xin việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]