Doanh nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, chi nhánh, vị trí kinh doanh của doanh nghiệp xây dừng năm 2021 tiếp tục được miễn thuế môn bài cho năm đầu xây dừng (năm 2021).

Cơ sở pháp lý

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP;

Các đối tượng được miễn thuế môn bài trong năm 2021

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu xây dừng hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 tới ngày 31 tháng 12) áp dụng miễn lệ phí thuế môn bài cho các doanh nghiệp xây dừng từ 25/02/2020 từ thời điểm nghị định này có hiệu lực. Các trường hợp được miễn lệ phí thuế môn bài như sau:

  • Tổ chức xây dừng thế hệ (được cấp mã số thuế thế hệ, mã số doanh nghiệp thế hệ).
  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân xây dừng chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệplần đầu.
  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dừng chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được xây dừng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tới hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

Như vậy, đối với doanh nghiệp xây dừng năm 2021 sẽ được miễn lệ phí môn bài, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải kê khai và nộp tờ thuế môn bài. Theo đó, các cơ quan thuế phải áp dụng miễn thuế môn bài cho các doanh nghiệp xây dừng từ 01/01/2021 tới ngày 31/12/2021.

Thời gian kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai

Người nộp lệ phí thế hệ ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc thế hệ xây dừng; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm thế hệ ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc thế hệ xây dừng.

Quý khách có bất kỳ thắc mắc liên quan tới xây dừng doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế môn bài, tư vấn pháp luật thuế, dịch vụ kế toán xin vui lòng liên hệ Doanh nghiệp Vạn Luật để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]