Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch trên toàn thế giới. Để khôi phục ngành du lịch hậu Covid, ngày 28/10, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, từ ngày 28/10/2021 các tổ chức kinh doanh lữ hành sẽ được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành tới hết ngày 31/12/2023.

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành từ ngày 20/10/2021 tới 31/12/2023

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

20.000.000 (nhị mươi triệu) đồng (mức cũ trước đây là 100.000.000 đồng).

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế tới Việt Nam (inbound): 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng (mức cũ là 250.000.000 đồng).
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (outbound): 100.000.000 (một trăm triệu) đồng (mức cũ là 250.000.000 đồng).
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế tới Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài tức cả outbound và inbound: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng (mức cũ là 000.000 đồng).

Thủ tục thực hiện ký quỹ kinh doanh lữ hành theo quy định thế hệ

  • Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng thực tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp, cấp thế hệ Giấy chứng thực tiền ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Nghị định 94/2021/NĐ-CP cho doanh nghiệp kể từ ngày Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực (28/10/2021). Gửi danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi giấy chứng thực tiền ký quỹ về Sở Du lịch (đối với Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa), Tổng Cục du lịch (đối với Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế) theo quy định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng thực tiền ký quỹ.
  • Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng thực tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có thể đổi Giấy chứng thực theo mức quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP và gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Đổi mức ký quỹ từ ngày 01/01/2024

Từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi Giấy chứng thực tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi. Tức mức ký quỹ lại áp dụng như mức cũ là:

  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế tới Việt Nam: 250.000.000 (nhị trăm năm mươi triệu) đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế tới Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.
  • Trường hợp chỉ kinh doanh lữ hành nội địa thì  mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu rút tiền ký quý theo quy định thế hệ và cấp đổi Giấy chứng thực ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa xin vui lòng liên hệ Tổ chức Vạn Luật để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]