Luật đầu tư 2020 quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong đó có các Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được hiểu là nhà đầu tư Việt Nam thực hiện thành lập hoặc tham gia góp vốn vào tổ chức kinh tế ở nước ngoài, trực tiếp điều hành, quản trị tổ chức kinh tế ở nước ngoài, sử dụng tiền, máy móc, thiết bị để thực hiện góp vốn.

XEM THÊM: Trình bày các hình thức đầu tư ra nước ngoài theo pháp luật hiện hành

Cụ thể, từ 01/01/2021, các nhà đầu tư Việt Nam khi đầu tư vào các ngành, nghề sau đây ở nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo pháp luật:

“Điều 54. Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

(1) Ngân hàng;

(2) Bảo hiểm;

(3) Chứng khoán;

(4) Báo chí, phát thanh, truyền hình;

(5) Kinh doanh bất động sản.

Điều kiện đầu tư ra nước ngoài trong 05 Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định nêu trên được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện
Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Nhà đầu tư đủ điều kiện đầu tư ra nước ngoài được thực hiện hoạt động đầu tư theo một trong các hình thức sau:

– Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;

– Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;

– Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Luật đầu tư năm 2020 quy định: Nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư ra nước ngoài nhưng phải đáp ứng các điều kiện riêng biệt để đảm bảo về nguồn vốn, nguồn lực quan trọng của Nhà nước. Các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, kính doanh bất động sản.

Điều kiện cụ thể khi đầu tư Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện nêu trên được quy định trong các quy định tại Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ìà thành viên. Nói cách khác, để xác định ngành, nghề đầu tư có điều kiện và các điều kiện cụ thể, các nhà đàu tư cần xem xét Luật Đầu tư năm 2020 và Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và Điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

XEM THÊM: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài ra sao? Vạn Luật

Các ngành, nghề nhà đầu tư bị cấm đầu tư ra nước ngoài:

– Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định về các ngành, nghề cầm đầu tư kinh doanh tại  Luật Đầu tư 2020 và các điều ước quốc tế có liên quan, đơn cử như: Kinh doanh mại dâm, dịch vụ đòi nợ, pháo nổ, hoá chất…

– Ngành, nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

– Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Căn cứ pháp lý: Điều 6, Điều 52, Điều 53 và Điều 54 Luật Đầu tư 2020

Theo Điều 72 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư quy định điều kiện đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện như sau:

– Đối với các ngành, nghề ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

– Đối với ngành, nghề báo chí, phát thanh, truyền hình quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư là tổ chức đã được cấp phép hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình tại Việt Nam và được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.

– Đối với ngành, nghề kinh doanh bất động sản quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

XEM THÊM: Tại sao phải đầu tư ra nước ngoài?

Luật Đầu tư năm 2014 đã bổ sung những quy định chi tiết về triển khai dự án đầu tư ra nước ngoài: Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài; chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; chuyển lợi nhuận về nước; sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

#Các ngành nghề cấm nhà đầu tư nước ngoài
#Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Luật đầu tư 2020
#Thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam
#Quy định về đầu tư ra nước ngoài
#Ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài
#Số sánh Luật đầu tư 2014 và 2020
#Luật đầu tư đang áp dụng
#Ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]