Với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, khác nhau là các nội dung tư vấn liên quan tới nội bộ của doanh nghiệp, Đơn vị Vạn Luật tự hào là chỗ dựa tin cậy về pháp lý cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Với mong muốn chia sẻ nhiều hơn nữa các vấn đề khó khăn vướng mắc liên quan tới nội bộ doanh nghiệp, Vạn Luật hướng dẫn doanh nghiệp một số nội dung liên quan tới soạn thảo quy chế doanh nghiệp như sau:

Quy chế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

Quy chế doanh nghiệp là một bộ tập hợp của các các văn phiên bản quy định nội quy của doanh nghiệp nhưng mà tất cả các phòng ban, thành viên doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ. Quy chế doanh nghiệp bao gồm các văn phiên bản sau:

 • Quy chế quản trị nội bộ cho bộ máy lãnh đạo Đơn vị;
 • Quy chế quản trị nhân sự: quy định về tuyển dụng, đào tạo;
 • Quy chế quản lý tài chính;
 • Quy chế quy định chế độ quản lý tài sản;
 • Quy chế lương thưởng, nâng lương, nâng bậc;
 • Quy chế quản lý hợp đồng;
 • Nội quy lao động, kỷ luật, khen thưởng;
 • Thỏa ước lao động tập thể;
 • Quy chế đầu tư;
 • Quy chế về văn hóa doanh nghiệp;
 • Quy chế về quy tắc ứng xử với khách hàng;
 • Quy chế bảo vệ kì quặc nội bộ.

Vai trò của quy chế đối với hoạt động của doanh nghiệp

Quy chế doanh nghiệp có vai trò như luật nội bộ của doanh nghiệp, giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp có thể quản lý hiệu quả và minh bạch trong các hoạt động của doanh nghiệp:

 • Quy chế doanh nghiệp giúp hoạt động quản lý trở nên dễ dàng hơn: Thông qua việc quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên, bộ phận trong doanh nghiệp, mọi các nhân trong doanh nghiệp sẽ có ý thức cao, đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình làm việc.
 • Quy chế doanh nghiệp giúp nâng cao môi trường văn hóa của doanh nghiệp, môi trường làm việc văn minh, lịch sử giúp cho hình ảnh.
 • Quy chế doanh nghiệp giúp kiểm soát tài chính cho doanh nghiệp: Thông qua những quy chế nội bộ về tài chính, thu chi, tiền lương thưởng, đãi ngộ, nguồn vốn cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp được kiểm soát hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát
 • Quy chế doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thể phát triển doanh nghiệp theo định hướng, chiến lược của doanh nghiệp mình thông qua việc tự mình xây dựng nên hệ thống các quy định trong nội bộ doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam không hạn chế về nội dung của quy chế doanh nghiệp, trừ trường hợp những nội dung của quy chế trái với quy định của pháp luật hoặc mâu thuẫn với Điều lệ doanh nghiệp.

Các thủ tục cần thực hiện khi soạn thảo quy chế doanh nghiệp tại Vạn Luật

Bước 1: Khách hàng gửi các tài liệu, hồ sơ liên quan tới quy chế có của doanh nghiệp cho Vạn Luật.

Bước 2: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý soạn thảo quy chế doanh nghiệp với Vạn Luật

Bước 3: Vạn Luật sẽ tiến hành soạn thảo và gửi các dự thảo quy chế doanh nghiệp cho khách hàng để lãnh đạo doanh nghiệp xem xét.

Bước 4: Hoàn thiện nội dung quy chế doanh nghiệp để Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ chủ sở hữu doanh nghiệp ký quyết định ban hành.

 Dịch vụ của Vạn Luật về tư vấn soạn thảo quy chế doanh nghiệp

 • Tư vấn các qui định của pháp luật liên quan tới quy chế doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, kiểm tra thông tin liên quan về các vấn đề liên quan tới quy chế doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và thăng bằng được lợi ích của các bên trong quy chế doanh nghiệp;
 • Thẩm định các nội dung trong phiên bản dự thảo quy chế doanh nghiệp theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về quy chế doanh nghiệp;
 • Giúp khách hàng soạn thảo quy chế doanh nghiệp.

Mọi khó khăn, vướng mắc liên quan tới thủ tục soạn thảo quy chế doanh nghiệp tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với Đơn vị Vạn Luật để được tư vấn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]