Trong công tác đánh giá cán bộ và đánh giá Đảng viên, tác phong, lề lối làm việc được coi là một trong những tiêu chí quan trọng. Thực chất, tiêu chí này gồm những yếu tố nào? Đội ngũ đảng viên là những người phải thực hiện theo những lề lối, tác phong làm việc do Đảng Cộng sản Việt Nam quy định, ghi nhận trong các văn kiện của Đảng.

XEM THÊM: Thể thức văn bản hành chính 2022 theo nghị định 30/2020/NĐ-CP

Để hiểu rõ hơn về tác phong lề lối làm việc của đảng viên, những quy định tác phong lề lối làm việc của đảng viên như thế nào? Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc ra sao? Bản kiểm điểm tác phong lề lối của đảng viên ghi nhận những vấn đề gì? Quý khách hàng có thể tham khảo nội dung chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Đối với Đảng viên

Trong Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm được ban hành theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW, mỗi Đảng viên đều phải tự đánh giá về tác phong, lề lối làm việc của mình theo các cấp độ: Xuất sắc – Tốt – Trung bình – Kém.

Tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên bao gồm các tiêu chí:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Trong định hướng Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý do Ban Chấp hành trung ương ban hành tại Quyết định 89/QĐ-TW, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng tương tự như Đảng viên, gồm:

– Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Việc đánh giá đối tượng cán bộ này được thực hiện theo Quyết định 90/QĐ-TW của Ban Chấp hành trung ương.

Trong đó, tác phong, lề lối làm việc cũng là tiêu chí được xếp đầu tiên, cùng nhóm với các tiêu chí liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.

Cụ thể, đánh giá tác phong, lề lối làm việc của cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý qua các tiêu chí cụ thể như sau:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định về tác phong lề lối làm việc được chia ra thành các phần như sau: Đối với Đảng viên; Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý.

tác phong lề lối làm việc
tác phong lề lối làm việc

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc

Trong bài viết  này, Tổng đài 091 6655 698 cung cấp tới Quí vị mẫu bảm kiểm điểm tác phong, lề lối làm việc như sau:

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
….., ngày  tháng  năm 

BẢN KIỂM ĐIỂM TÁC PHONG LỀ LỐI LÀM VIỆC

Năm ….

Họ và tên:…

Ngày sinh:  …

Chức vụ Đảng: …

Chức vụ chính quyền: …

Chức vụ đoàn thể: …

Đơn vị công tác: …

Chi bộ : …

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc        □ Tốt    □ Trung bình      □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc        □ Tốt    □ Trung bình      □ 

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

XEM THÊM: Giờ hành chính là gì? Quy định giờ hành chính?

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc        □ Tốt    □ Trung bình      □ Kém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 8, 9, 10 đầy đủ nhất!

#Tác phong lề lối làm việc của người giáo viên
#bài thu hoạch về tác phong, lề lối làm việc
#Tác phong làm việc của giáo viên
#về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc
#tác phong, lề lối làm việc của nhân viên ý tế
#Tác phong, lề lối làm việc trong ngành ý tế
#Lề lối làm việc nghĩa là gì
#Tác phong lề lối làm việc giao viên

Tóm lại, tiêu chí về tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên, cán bộ hầu như chỉ tập trung ở 03 khía cạnh liên quan đến tinh thần trách nhiệm với công việc; phương pháp làm việc và cách đối xử với đồng nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]