Đà Nẵng là địa phương có lợi thế phát triển đa ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và cả thương mại dịch vụ. Cũng giống như các địa phương khác thời gian này, Đà Nẵng cũng phải chịu những tổn thất nặng nề về kinh tế dưới tác động của Đại dịch Covid 19. Tuy nhiên, với những chính sách phù hợp Đà Nẵng có tốc độ phục hồi tương đối tốt. Tính đến tháng 05/2021, Đà Nẵng đang có hơn 340 dự án đầu tư  trong nước ngoài khu công nghiệp; 368 dự án đầu tư trong nước trong các khu công nghiệp; hơn 900 dự án đầu tư có vốn trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực.

XEM THÊM: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Tĩnh

Để thích nghi với những điều kiện do đại dịch gây ra hoặc cũng có thể vì nguyên nhân nào khác mà nhà đầu tư muốn điều chỉnh dự án đã đăng ký với cơ quan nhà nước cho phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ khái quát thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp ở Đà Nẵng.

CÁC THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN KHI MUỐN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở ĐÀ NẴNG

Theo quy định của Luật đầu tư 2020, Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Thực hiện dự án đầu tư là một trong các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đối với một số dự án đầu tư dù của nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài, nếu thuộc các trường hợp quy định tại điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2020 thì cần phải tiến hành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của một số cơ quan có thẩm quyền.

Sau đó, Nhà đầu tư nước ngoài trước khi thực hiện dự án đầu tư phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: Tên dự án đầu tư; Nhà đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư; Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

Thẩm quyền điều chỉnh các dự án đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp đà nẵng
Thẩm quyền điều chỉnh các dự án đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp đà nẵng

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

XEM THÊM: Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư trong khu công nghiệp ở Bình Dương

Vậy đối với điều chỉnh dự án đầu tư sẽ có các trường hợp có thể xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Nhà cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nếu điều chỉnh các nội dung dự án theo quy định khoản 3 điều 41 Luật đầu tư. Sau đó căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

Trường hợp 2: Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Ở ĐÀ NẴNG

 • Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh cho cơ quan đăng ký đầu tư tức là Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đà Nẵng.
 • Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế ở Đà Nẵng.

Về nguyên tắc cơ quan nào có thẩm quyền ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì cũng là cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư sẽ gửi hồ sơ cho các cơ quan nhà nước thẩm quyền khác như các Sở, ban ngành chuyên môn để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh, sau đó trình hồ sơ và báo cáo thẩm định lên cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh để ra quyết định.

THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Ở ĐÀ NẴNG

Cũng giống như trường hợp ở mục II, về nguyên tắc, cơ quan đăng ký đầu tư nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cũng có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể như sau:

 • Dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao ở Đà Nẵng sẽ do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp điều chỉnh
 • Dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao ở Đà Nẵng sẽ do Ban quản lý khu đó cấp điều chỉnh.

          Trên đây là bài viết khái quát thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư trong hoặc ngoài khu công nghiệp ở Đà Nẵng. Dự án đó có thể phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để được tư vấn cụ thể hơn các bước thực hiện mỗi thủ tục này hay các thủ tục liên quan đến đầu tư khác, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

XEM THÊM: Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư ở Đồng Nai

          Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trích dẫn: https://thuvienphapluat.vn/

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]