Biểu hiện nguồn tài nguyên tài nguyên và quy mô trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác từ đó xây dựng quy hoạch mô tả thông tin, thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội bền vững trước mắt và lâu dài. Các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trong đó trọng tâm là những tài nguyên có khả năng khai thác phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bao gồm các tài nguyên sắt, mangan, thiếc- vonfram, barit và một số tài nguyên khác như: fluorit, đá ốp lát…Do vậy các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi thực hiện khai thác tài nguyên tại tỉnh phải được cấp phép và khai thách tài nguyên thật hiệu quả bền vững.

Số lượng dự báo tài nguyên tại tỉnh có:

 • Quặng sắt: trữ lượng và tài nguyên dự báo 44,75 triệu tấn;
 • Quặng mangan: trữ lượng và tài nguyên dự báo 6,13 triệu tấn;
 • Quặng thiếc – vonfram: trữ lượng và tài nguyên dự báo 13.793 tấn;
 • Quặng barit: trữ lượng và tài nguyên dự báo 2,67 triệu tấn;

Loại hình đơn vị kiến thiết để khai thác tài nguyên:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Tổ chức trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 • Tổ chức trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
 • Tổ chức cổ phần.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bạn dạng sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Hồ sơ đăng ký đơn vị hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ đơn vị.
 • Danh sách thành viên.
 • Bạn dạng sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.
 • Bạn dạng sao Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Hồ sơ đăng ký đơn vị trách nhiệm hữu hạn

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ đơn vị.
 • Danh sách thành viên.
 • Bạn dạng sao các giấy tờ sau đây:
 • a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

  b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bạn dạng cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bạn dạng sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  c) Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

  Hồ sơ đăng ký đơn vị cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ đơn vị.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bạn dạng sao các giấy tờ sau đây:
 • a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

  b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bạn dạng cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

  Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bạn dạng sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  c) Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

  Mã ngành đơn vị khai thác tài nguyên:

  071 – 0710 – 07100: Khai thác quặng sắt

  Nhóm này gồm:

  – Các hoạt động khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm lượng sắt.

  – Các hoạt động làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt.

  Loại trừ: Khai thác mỏ và chế pyrit và pyrrhotite (trừ nung) được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón).

  072: Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

  Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác các quặng kim loại màu.

  0721 – 07210: Khai thác quặng uranium và quặng thorium

  Nhóm này gồm:

  – Khai thác quặng có giá trị lớn hàm lượng uranium và thorium: khoáng chất uranit;

  – Cô các loại quặng loại đó.

  Loại trừ:

  – Làm giàu quặng uranium và thorium được phân vào nhóm 20113 (Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bạn dạng khác);

  – Sản xuất kim loại uranium từ khoáng chất hoặc các loại quặng khác được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu);

  – Nấu chảy và tinh chế kim loại từ uranium được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

  0722: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

  07221: Khai thác quặng bôxít

  Nhóm này gồm: Khai thác và sẵn sàng khai thác quặng bôxít.

  07229: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

  Nhóm này gồm: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

  Loại trừ:

  – Công việc sẵn sàng cho khai thác quặng uranium và quặng thorium được phân vào nhóm 07210 (Khai thác quặng uranium và thorium);

  – Sản xuất oxit nhôm, mạ niken và đồng được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

  073 – 0730 – 07300: Khai thác quặng kim loại quý hiếm

  Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác và sẵn sàng khai thác quặng kim loại quý như: Vàng, bạc, bạch kim.

  Bước 1: Sẵn sàng hồ sơ kiến thiết đơn vị 

  Ngay sau khi tiếp nhận đủ thông tin và tư vấn các vấn đề liên quan tới tên đơn vị, trụ sở đơn vị, ngành nghề kinh doanh dự kiến của đơn vị, thông tin về thành viên, cổ đông sáng lập của đơn vị, vốn điều lệ đơn vị, thông tin người đại diện theo pháp luật của đơn vị. Trên cơ sở các thông tin Quý khách hàng cung ứng, Tổ chức Vạn Luật soạn thảo hồ sơ kiến thiết đơn vị để chuyển Quý khách hàng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin của khách hàng.

  • Hồ sơ kiến thiết doanh nghiệp/đơn vị: Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, Chương IV Nghị định số 01/20121 về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình kinh doanh.
  • Tùy thuộc vào loại hình đơn vị khách hàng mong muốn kiến thiết: đơn vị TNHH, đơn vị cổ phần, hoặc loại hình doanh nghiệp khác, Vạn Luật sẽ soạn thảo hồ sơ tương ứng, thông thường hồ sơ kiến thiết đơn vị gồm các tài liệu sau:
   • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
   • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
   • Danh sách thành viên đối với đơn vị TNHH nhì thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với đơn vị cổ phần;
   • Bạn dạng sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

  Thứ nhất: Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực;

  Thứ nhì: Đối với tổ chức: Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

   • Văn bạn dạng uỷ quyền cho người đại diện phần vốn nếu là tổ chức góp vốn vào kiến thiết đơn vị.
   • Tài liệu khác trong các trường hợp không giống nhau (Tổ chức Vạn Luật sẽ tư vấn để Quý khách hàng sẵn sàng theo quy định của pháp luật);
   • Hợp đồng cung ứng dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Tổ chức Vạn Luật thực hiện dịch vụ kiến thiết doanh nghiệp.

  Bước 2: Nộp hồ sơ kiến thiết đơn vị và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp 

  • Sau khi sẵn sàng toàn diện hồ sơ tại Bước 1, Tổ chức Vạn Luật tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Khác với trước đây, thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ kiến thiết đơn vị.
  • Do đó, ngay khi đơn vị được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc.

  Bước 3: Khắc con dấu (mộc tròn) đơn vị

  • Ngay khi có Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế đơn vị, Vạn Luật sẽ tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp.
  • Thời gian thực hiện: 01 ngày.
  • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì doanh nghiệp tự khắc con dấu, tự nhận trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của đơn vị. Do dó, đơn vị không phải đăng bố cáo thông báo mẫu dấu như trước đây. Đây cũng là một điểm rất thế hệ của Luật Doanh nghiệp 2020 nhưng cũng là điểm lo ngại của nhiều doanh nghiệp trong vấn đề tự quản lý và sử dụng dấu của doanh nghiệp không có sự giám sát từ phía cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới con dấu.
  • Tổ chức Vạn Luật cam kết từ 04 tới 06 ngày làm việc sẽ hoàn thành tất cả các bước thủ tục kiến thiết đơn vị nêu trên. Thời gian thực hiện dịch vụ kiến thiết đơn vị/doanh nghiệp được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa nhì bên.

  Bước 4: Hoàn thiện chuyển kết quả cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng thủ tục thực hiện sau kiến thiết đơn vị

  • Sau khi đã thực hiện các thủ tục xin giấy chứng thực đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, đơn vị Vạn Luật sẽ đại diện uỷ quyền cho khách hàng làm việc và nhận giấy chứng thực đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Chuyển các kết quả dịch vụ cho khách hàng như GCNĐKKD, con dấu, công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp & tư vấn những thủ tục và những lưu ý sau khi kiến thiết doanh nghiệp.

  Bước 5: Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động đơn vị và kê khai thuế theo yêu cầu của khách hàng

  • Kết quả dịch vụ kiến thiết đơn vị được chuyển tới khách khách hàng, luật sư tư vấn Tổ chức Vạn Luật có những lưu ý với Quý khách hàng về thuế ( Kê khai thuế), những lưu ý liên quan tới công việc cần thực hiện sau khi được cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp: Bảng hồ đơn vị, thuế, kế toán, lao động và sở hữu trí tuệ.
  • Vạn Luật sẽ cung ứng dịch vụ liên quan tới dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, tư vấn các vấn đề liên quan tới tư vấn tài chính, thương hiệu, soạn thảo hợp đồng và tranh chấp đơn vị.

  Trên đây là 5 bước cơ bạn dạng nhất để thực hiện kiến thiết đơn vị.  Hãy liên hệ với Tổ chức Vạn Luật để được tư vấn cụ thể vào cung ứng giá dịch vụ kiến thiết doanh nghiệp.

  Dịch vụ kiến thiết doanh nghiệp:

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Reach us on WhatsApp
  1
  [twwr-whatsapp-chat id="2978"]