Thi công doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, kiến thiết doanh nghiệp cổ phần tại Tỉnh Cần Thơ là thủ tục trước tiên để thương nhân tại Cần Thơ bước chân gia nhập thị trường trong và ngoài nước. Để mở màn thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục hành chính xin cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính của doanh nghiệp tại Tỉnh Cần Thơ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]