Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với những chính sách mở cửa, ưu đãi và môi trường kinh doanh hấp dẫn, đã thu hút lượng lớn công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, họ thường gặp khó khăn khi tiến hành mở rộng đầu tư vào nước ta khi mà mức độ thông thạo về pháp luật, xu hướng thị trường còn yếu. Do đó, việc thành lập văn phòng đại diện là giải pháp tối ưu giúp công ty nước ngoài có thời gian để tìm hiểu, làm quen, nghiên cứu cách thức vận hành của thị trường đầu tư. Đồng thời, công ty nước ngoài cũng có thể tận dụng cơ hội để quảng bá thương hiệu của mình tới thị trường Việt Nam. Dưới đây, Vạn Luật sẽ cung cấp cho bạn quy trình, thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành.

XEM THÊM: Giới Thiệu Về Các Loại Hình Công Ty Tại Việt Nam

Văn phòng đại diện là gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 44 luật Doanh nghiệp 2020, Văn phòng đại diện là: “đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.”

Như vậy, dựa trên căn cứ này, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân và không được coi là một pháp nhân riêng biệt nên công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của văn phòng đại diện. Và Văn phòng đại diện không được tham gia vào bất kỳ loại hoạt động thương mại nào. Thay vào đó, văn phòng đại diện được sử dụng để thực hiện nghiên cứu thị trường và đánh giá tính khả thi của việc thiết lập sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam

Tóm lại, văn phòng đại diện được lập ra với chức năng là một văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới; có thể tiến hành rà soát thị trường.  Do đó, các công ty nước ngoài thường sẽ sử dụng văn phòng đại diện như một bước đệm để vào Việt Nam trước khi thành lập văn phòng chi nhánh hoặc công ty con.

 1. Quy trình, thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam
 2. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Công ty nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Công ty nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc công ty nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Của Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam:

 • Sở Công thương, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 • Bản hợp pháp hoá lãnh sự và và bản dịch công chứng Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận;
 • Văn bản của công ty nước ngoài bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Bản dịch công chứng báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản dịch công chứng hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản dịch công chứng hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
 • Hợp đồng thuê văn phòng sao y chứng thực;
 • Bản công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu thuê của doanh nghiệp cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản);
 • Ngoài ra, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện công ty nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cấp phép thành lập văn phòng đại diện do công ty mẹ ký và đóng dấu hồ sơ.

Quy trình mở văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

 • Bước 1: Công ty nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.
 • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và cấp Biên nhận
 • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc công ty nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành)
 • Trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thời gian cấp giấy phép:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp gửi lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.
 • Thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam
 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.
 • Thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.
 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được phép gia hạn.

XEM THÊM: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại singapore

Như vậy, Vạn Luật đã cung cấp cho bạn những thông tin về trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, nếu còn những vấn đề pháp lý mà các bạn chưa hiểu rõ, có thể gọi ngay đến Vạn Luật để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/

#Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam
#Văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài
#Chức năng của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
#Ai có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài
#Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được thực hiện hành vi nào
#Nghĩa vụ của văn phòng đại diện
#Kế toán văn phòng đại diện nước ngoài
#Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]