Với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang không ngừng cải tại môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, Bình Dương là một điểm sáng nổi bất về thu hút nguồn vốn FDI với hệ thống khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp ở khu vực phía nam.

XEM THÊM: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Thái Bình

Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu thị trường tại Việt Nam, xúc tiến các hoạt động kinh doanh, pháp luật nước ta cho phép thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Bài viết dưới đây của Vạn Luật sẽ khái quát thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại tỉnh Bình Dương.

 Cơ sở pháp lý:

 1. Luật thương mại 2005
 2. Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 3. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là gì?

          Theo định nghĩa tại luật thương mại 2005, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

          Văn phòng đại diện về bản chất không có chức năng kinh doanh mà chỉ có chức năng đại diện cho công ty thực hiện một số hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

          Ưu điểm của thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam đó là mô hình tổ chức đơn giản, chi phí vận hành thấp, thủ tục khi tiến hành mở cũng như trong suốt quá trình vận hành cũng đơn giản.

XEM THÊM: Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Đà Nẵng

Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Bình Dương

 1. Thành phần hồ sơ
 2. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 3. b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 4. c) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 5. d) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Bình Dương
Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Bình Dương

đ) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

 1. e) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

          Hiện nay, theo quy định tại điều 7 nghị định 07/2016/NĐ-CP, một trong hai cơ quan sau có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

Sở Công thương tỉnh Bình Dương

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành) và trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

XEM THÊM: Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc

Sau khi hết thời hạn trên, thương nhân nước ngoài có thể làm thủ tục xin tiếp tục gia hạn với thời hạn bằng thời hạn đã cấp trước đó.

 Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Bình Dương

 1. Quyền của Văn phòng đại diện

 • Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 1. Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện

 • Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
 • Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.
 • Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật thương mại 2005
 • Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam

Trên đây là khái quát thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Bình Dương. Với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, Vạn Luật cam kết mang đến những dịch vụ chất lượng hàng đầu với chi phí tối ưu nhất. Nếu quý vị có nhu cầu tư vấn thành lập văn phòng đại diện, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay các thủ tục đầu tư kinh doanh tại Bình Dương hoặc các địa phương khác, đừng ngần ngại liên hệ ngày với chúng tôi theo số: 0919 123 698.

Xin chân thành cảm ơn!

Trích dẫn quy định pháp luật từ nguồn: thuvienphapluat.vn

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]