Bình Thuận là tỉnh thuộc vào vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Cách khoảng Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 121 km. Tỉnh là vùng đất rất đặc thù chủ yếu là đất Bazan và phù sa cổ. Tỉnh thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu từ vào tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế trong điểm như nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, nội thương và ngoại thương. Chính vì vậy tỉnh có rất nhiều các doanh nghiệp được xây cất và thay đổi đăng ký kinh doanh.

 • Đăng ký xây cất, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Đăng ký xây cất, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư (đồng thời là Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
 • Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết
 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh)
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách (đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp hợp danh)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh
 • Đăng ký thay đổi thành viên doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên
 • Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
 • Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ trọng phần vốn góp (đối với doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài.
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên.
 • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]