Tỉnh Cà Mau tập trung kinh tế mũi nhọn vào ngư, nông, lâm, công nghiệp. Ngành nông nghiệp tập trung chủ yếu vào trồng lúa, ngành lâm nghiệp chủ yếu là trồng cây công nghiệp, ngành công tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như sản xuất đạm, chế biến thực phẩm, sản xuất than cốc, chế biến các sản phẩm từ dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và các sản phẩm từ hoá chất, giúp sức khí dốt, phát triển du lịch cũng được coi là một trong những thế mạnh của Tỉnh Cà Mau. Kinh tế tỉnh đang phát triển một cách mạnh mẽ và đang có nhiều chính sách tốt khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư và phát triển. Chính vì vậy có nhiều thay đổi trong có cấu của doanh nghiệp trong những năm gần đây và đơn vị Vạn Luật đã nhận được nhiều yêu cầu mong muốn thay đổi cơ cấu kinh doanh, cơ cấu tổ chức để thích hợp với việc phát triển kinh tế của doanh nghiệp nói riêng tình hình kinh tế của Tỉnh Cà Mau rồi chung.

Những nội dung của đăng ký kinh doanh nhưng doanh nghiệp tại Tỉnh Cà Mau hay thực hiện thay đổi:

 • Thay đổi tên đơn vị
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi vốn điều lệ
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên/cổ đông của đơn vị
 • Thay đổi con dấu Doanh nghiệp
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Mua bán doanh nghiệp
 • Bán một phần vốn góp cho nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài
 • Thay đổi thông tin người đại diện cho tổ chức
 • Thay đổi thông tin liên quan tới thuế, kế toán.

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở đơn vị khác quận, khác tỉnh.

Khi đơn vị thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế đơn vị thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở thế hệ của đơn vị.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Vạn Luật tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan tới mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp sẵn sàng.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Vạn Luật luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì sẵn sàng hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp khác nhau do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thế hệ tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Cấp lại Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp thế hệ.
 • Cấp Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để đơn vị sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu đơn vị

Chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu khi thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Doanh nghiệp thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình đơn vị;
 • Doanh nghiệp thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Doanh nghiệp thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Hồ sơ cơ phiên bản bao gồm những tài liệu sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu đơn vị TNHH một thành viên;
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên đơn vị TNHH nhì thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong đơn vị TNHH nhì thành viên trở lên;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài.
 • Biên phiên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với đơn vị cổ phần hoặc Biên phiên bản họp Hội đồng thành viên đối với đơn vị TNHH nhì thành viên trở lên.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với đơn vị cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với đơn vị TNHH nhì thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với đơn vị một thành viên.
 • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu đơn vị TNHH một thành viên.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên thế hệ, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]