Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp TNHH một thành viên là chủ sở hữu của tổ chức hoặc là người đại diện đi thuê.

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp TNHH một thành viên gồm các chức danh sau:

 • Giám đốc/ Tổng giám đốc
 • Chủ tịch Doanh nghiệp

Doanh nghiệp TNHH một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ tổ chức quy định cụ thể số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của mỗi người đại diện.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp:

Hồ sơ cần sẵn sàng:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
 • Giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật thế hệ: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiêu lực;
 • Phiên bản sao hợp lệ Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp
 • Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, thì tổ chức cần cung ứng:
  • Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật doanh nghiệp;
  • Hợp đồng lao động;
 • Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Số lượng : 02 bộ gồm 01 bộ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh, 01 bộ lưu tại tổ chức

Doanh nghiệp cần lưu ý:  Theo quy định của pháp luật khi được cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp thế hệ, doanh nghiệp cần làm thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục công bố sẽ bị xử phạt theo quy định từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng và phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện thủ tục: 05 ngày làm việc

Dịch vụ của Vạn Luật về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp TNHH một thành viên

 • Vạn Luật tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;
 • Vạn Luật tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật thích hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp;
 • Vạn Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Doanh nghiệp;
 • Vạn Luật đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho Qúy khách hàng;
 • Vạn Luật đại diện Qúy khách hàng thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp;
 • Vạn Luật tư vấn cho Qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có chứa thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]