THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Ở HÀ TĨNH

Hà Tĩnh hiện nay là địa phương đứng vị trí thứ 9 trên cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2021, dưới tác động lớn của đại dịch kinh tế toàn cầu nhưng Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được vinh dự nhận kỷ niệm chương của Vietnam Economic Times về những thành tích ấn tượng, những bước đột phá chiến lược của địa phương trong thu hút đầu tư FDI. Những thành tích này đã phần nào thể hiện được những lợi thế đầu tư tiềm năng mà Hà Tĩnh có thể đem lại cho các nhà đầu tư.

XEM THÊM: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, trước khi muốn thực hiện dự án ở Hà Tinh dù dưới bất kì hình thức đầu tư nào đều cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư có thể bị xử phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ khái quát thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ở Hà Tĩnh.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn, Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể là một trong hai cơ quan: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh ;  Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

– Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Dự án sau đây mà nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành ở Hà Tĩnh:

a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

XEM THÊM: Chuẩn bị đối với dự án đầu tư tại Bạc Liêu

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế ở Hà Tĩnh.

Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Thủ Tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Tĩnh
Thủ Tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Tĩnh

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế ở Hà Tĩnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;

b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cũng sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư.

XEM THÊM: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Các bước tiến hành

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung sau cho cơ quan đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2: Trong thời hạn 15-30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: không

Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến. Đối với hình thức nộp trực tuyến, sau khi có kêt quả nhà đầu tư vẫn cần nộp hồ sơ bản giấy về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để xem xét tính hợp pháp của hồ sơ, hồ sơ bản giấy phải khớp với hồ sơ trên hệ thống đã nộp. Nhà đầu tư cam kết chịu trách nhiệm pháp lý về những nội dung trong hồ sơ đã nộp. Nhà đầu tư có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối trường hợp không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư.

XEM THÊM: Các trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại Vĩnh Phúc

Để được hỗ trợ tư vân chi tiết hơn về thủ tục đầu tư ở Hà Tĩnh cũng như các vấn đề pháp lý khác, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. “Một cuộc gọi – Vạn dịch vụ” là phương hướng hoạt động của Vạn Luật, hi vọng đem đến cho khách hàng sự tiện lợi nhất. Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trích dẫn: https://thuvienphapluat.vn

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]