Giấy phép bưu chính được cấp với thời hạn không quá 10 năm. Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép bưu chính.

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;
 • Phiên bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
 • Thông báo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và nhận trách nhiệm về tính đúng đắn của thông báo;
 • Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tục;
 • Các tài liệu khác nếu có sự thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Số lượng hồ sơ

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính quốc tế theo thẩm quyền.
 • 01 bộ hồ sơ để lưu tại doanh nghiệp.

Hình thức nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ qua một trong các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan nhà nước;
 • Qua dịch vụ bưu chính;
 • Cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép (nếu có);

Cơ quan cấp giấy phép bưu chính

 • Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động: thẩm định cấp phép đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh:
 • Bộ Thông tin Truyền thông: thẩm định, cấp phép đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.

Thơi hạn thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính:

không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một số câu hỏi liên quan tới thủ tục cấp giấy phép bưu chính quốc tế

Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính là bao nhiêu?

Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn: Bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu

Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn là: 5.375.000 đồng

Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính liên tỉnh khi hết hạn là: 10.750.000 đồng

Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính quốc tế khi hết hạn là

 • Quốc tế chiều tới: 14.750.000 đồng
 • Quốc tế chiều đi: 17.250.000 đồng
 • Quốc tế nhị chiều: 19.750.000 đồng

Doanh nghiệp lừ đừ thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính thì phải làm sao?

Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn quy định tối thiểu 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép thế hệ.

Sau khi được cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục gì?

 • Thông báo định kỳ theo quy định của Luật Bưu chính
 • Thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nội dung này chỉ ghi trong giấy phép bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp).

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép bưu chính của Đơn vị Luật Vạn Luật

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn sẵn sàng hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Trao đổi, trợ giúp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan tới hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]