Hải Dương có vị trí địa lý thuận lợi nằm trên hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ, đã tạo ưu thế cho Hải Dương dễ dàng giao thương với các tỉnh lân cận và trở thành một trong những điểm sáng thu hút đầu tư ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Hiện nay trên địa bản tỉnh có 11 dự án hạ tầng khu công nghiệp đã triển khai đầu tư xây dựng và đang vận hành, khai thác kinh doanh. Trong các khu công nghiệp đang hoạt động có hơn 200 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đến từ hơn 20 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới.

XEM THÊM: Thủ Tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Tĩnh

Để một dự án đầu tư được đi vào hoạt động, ngoài chuẩn bị về vốn, về điều kiện nhân lực, địa điểm là yếu tố vô cùng quan trọng. Các nhà đầu tư có thể đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. Đặc biết đối với những dự án được thực hiện trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thì còn được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư về địa bàn. Khi đó, nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, cụ thể sẽ được trình bày trong bài viết dưới đây.

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư tại Hải Dương

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020, lựa chọn nhà đầu tư được tiến hành thông qua một trong các hình thức sau đây:

 1. a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 2. b) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
 3. c) Chấp thuận nhà đầu tư

Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọc trường hợp dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất là nhà đầu tư đang sử dụng đất do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc do nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, khu vực đất do nhà đầu tư đang sử dụng không thuộc Danh mục dự án cần thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, trừ trường hợp đang sử dụng đất do được gia hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư tại Hải Dương
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư tại Hải Dương

b) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

d) Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu và pháp luật có liên quan.

XEM THÊM: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh hải dương

Trừ những dự án có tính chất đặc biệt và thuộc các trường hợp trên thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ thì các trường hợp còn lại ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hải Dương

Trình tự thủ tục như sau:

 1. Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định đến cơ quan đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.
 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ , Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.
 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;
 4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Hải Dương
 5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp ở Tỉnh Hải Dương

Như đã trình bày ở trên, các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh nhưng thực hiện trong khu công nghiệp sẽ do Ban quản lý các khu công nghiệp có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Trình tự thủ tục:

 1. Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định cho Ban quản lý khu công nghiệp
 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.
 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Ban quản lý khu công nghiệp.
 4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp lập báo cáo thẩm định và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án.

Lưu ý: Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm trong thời hạn 15 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên thì cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục thông báo cho các nhà đầu tư về việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương trong thời hạn 20 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên, không xem xét và trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư khác (nếu có) nộp hồ sơ sau thời hạn 15 ngày trên.

XEM THÊM: Chuẩn bị đối với dự án đầu tư tại Bạc Liêu

Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ trên cơ sở để xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư đầu tiên.  Trường hợp đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư đầu tiên không đáp ứng các điều kiện thì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo nguyên tắc xem xét lần lượt đề xuất dự án đầu tư của từng nhà đầu tư tiếp theo.

Thực tế quá trình thực hiện thủ tục trên có thể kéo dài từ 2-3 tháng, để được hỗ trợ về hồ sơ, phương thức làm việc với cơ quan nhà nước, nhà đầu tư nên lựa chọn những đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, kinh nghiệm. Vạn Luật có đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm đối với các mảng đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trich dẫn: https://thuvienphapluat.vn

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]