Đắk Nông được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế ở khu vực Tây Nguyên. Với giao thông thuận lợi di chuyển đến các khu vực kinh tế trong điểm như Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Thuận, cửa khẩu với Campuchia, Đắk Nông dễ dàng đẩy mạnh giao thương với các vùng khác. Ngoài ra, đặc biệt Đắk Nông có thế mạnh trồng các loại cây công nghiệp với các vùng chuyên canh cây mắc ca, cà phê, ca cao,…, diện tích nuôi trồng thủy hải sản lớn. Về công nghiệp, hiện nay tỉnh vẫn tập trung chủ yếu công nghiệp chế biến nông, lâm, sản. Ngoài ra, lĩnh vực du lịch mang đậm bản sắc vùng miền cũng đang được tích cực đẩy mạnh đầu tư.

XEM THÊM: Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư tại Hải Dương

Đối với một dự án để có thể được thực hiện thì lựa chọn địa điểm là điều vô cùng quan trọng, nhà đầu tư có thể đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp này nhà đầu tư sẽ cần phải thực hiện một trong các biện pháp bảo đảm là ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ. Quỹ đất là có giới hạn, biện pháp bảo đảm được đặt ra để tránh tính trạng nhà đầu tư thực hiện dự án không đúng như cam kết ban đầu gây lãng phí quỹ đất và tổn thất cho xã hội. Thủ tục đảm bảo thực hiện dự án đầu tư gồm những gì sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây.

Các biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại ĐẮK NÔNG

Theo quy đinh hiện hành tại Luật đầu tư 2020, nhà đầu tư thuộc trường hợp cần phải bảo đảm thực hiện dự án phải thực hiện một trong hai biện pháp là:

 • Ký quý
 • Có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Số tiền bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Mức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

 1. a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức bảo đảm là 3%;
 2. b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức bảo đảm là 2%;
 3. c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức bảo đảm là 1%.

Vốn đầu tư của dự án được xác định để làm căn cứ tính mức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nghĩa vụ bàn giao cho nhà nước quản lý sau khi hoàn thành (nếu có). Trường hợp tại thời điểm ký kết Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư mà chưa xác định được chính xác các chi phí xây dựng các công trình bàn giao cho Nhà nước thì cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ vào dự toán chi phí trong Đề xuất dự án do nhà đầu tư lập để xác định số tiền bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục đảm bảo thực hiện dự án đầu tư tại ĐẮK NÔNG
Thủ tục đảm bảo thực hiện dự án đầu tư tại ĐẮK NÔNG

Lưu ý: Đối với trường hợp, nhà đầu tư thực hiện dự án tại các huyện, thị xã ở Đắk Nông thì nhà đầu tư được giảm 50% tiền bảo đảm thực hiện dự án so với quy định, trừ các dự án:

 1. a) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
  b) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;
  c) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

XEM THÊM: Thủ Tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Tĩnh

Thời điểm, thời hạn bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

 1. a) Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ sau khi được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhà đầu tư không tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) hoặc trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp nhà đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm);
 2. b) Thời hạn bảo đảm thực hiện dự án được tính từ thời điểm thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điểm a đến thời điểm số tiền ký quỹ được hoàn trả cho nhà đầu tư hoặc được nộp vào ngân sách nhà nước hoặc đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của bảo lãnh.

Đối với dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn, việc nộp và hoàn trả số tiền ký quỹ hoặc nộp, điều chỉnh, chấm dứt bảo lãnh được áp dụng theo từng giai đoạn thực hiện dự án theo quy định tại Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án. Nhà đầu tư có thể chuyển số tiền ký quỹ hoặc bảo lãnh còn lại của giai đoạn trước để bảo đảm thực hiện dự án cho giai đoạn tiếp theo mà không nhất thiết phải hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại hoặc chấm dứt hiệu lực của bảo lãnh của giai đoạn trước và nộp bổ sung số tiền chênh lệch giữa số tiền ký quỹ hoặc được bảo lãnh cho giai đoạn tiếp theo với số tiền ký quỹ hoặc được bảo lãnh của giai đoạn trước (nếu có).

Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư

Nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư. Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. a) Tên dự án, mục tiêu, địa điểm, quy mô, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 2. b) Biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư
 3. c) Số tiền bảo đảm thực hiện dự án đầu tư
 4. d) Thời điểm, thời hạn bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

đ) Điều kiện hoàn trả, điều chỉnh, chấm dứt bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

 1. e) Biện pháp xử lý trong trường hợp: Dự án bị chậm tiến độ đưa vào khai thác, vận hành theo quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này; Dự án bị chấm dứt hoạt động
 2. g) Các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của các bên liên quan đến nội dung trên.
 3. h) Những nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không được trái với quy định của Luật Đầu tư, pháp luật có liên quan.

XEM THÊM: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương

Các biên pháp bảo đảm là một phương thức quản lý của cơ quan Nhà nước. Bảo đảm là nghĩa vụ phải thực hiện của nhà đầu tư trước khi thực hiện dự án. Để được hỗ trợ về thủ tục pháp lý, làm việc với cơ quan nhà nước, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật. Không chỉ hỗ trợ pháp lý đối với dự án đầu tư ở Đắk Nông, Vạn Luật cung cấp các gói dịch vụ tư vấn ở khắp các tỉnh thành trên cả nước với tiêu chí “Một cuộc gọi – Vạn dịch vụ”. Vạn Luật mong có cơ hội hợp tác với quý vị.

Nguồn trích dẫn: https://thuvienphapluat.vn

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]