Nằm cách thủ đô Hà Nội và sân bay Nội Bài chỉ 30 km, dễ dàng giao lưu kinh tế với thị trường đông dân cư tại các tỉnh trọng điểm kinh tế khác như Hải Phòng, Quảng Ninh, khu vực cửa khẩu Trung Quốc, Bắc Ninh là lựa chọn thu hút vốn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nă 2020, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.600 dự án có vốn đầu tư trực tiêp nước ngoài, xếp thứ 6/63 tỉnh thành trên cả nước.

XEM THÊM: Thủ tục đảm bảo thực hiện dự án đầu tư tại ĐẮK NÔNG

Để lựa chọn đầu tư tại Bắc Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung, nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau như thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án, hợp đồng BCC, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác. Theo đó, đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực góp vốn vào một tổ chức kinh tế tại Việt Nam có thể sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn. Bài viết dưới đây sẽ trình bày rõ hơn về thủ tục này.

Cơ sở pháp lý:

 1. Luật đầu tư 2020
 2. Luật doanh nghiệp 2020
 3. Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn

Đầu tư theo hình thức góp vốn của tổ chức kinh tế là một trong các hình thức đầu tư được quy định tại Luật đầu tư 2020. Góp vốn được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

 1. a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 2. b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 3. c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định trên.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn vào tổ chức kinh tế trước khi thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Việc góp vốn làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 2. b) Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
 3. c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

XEM THÊM: Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh

Thủ tục đăng ký góp vốn tại Bắc Ninh

 1. Thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh bao gồm một trong hai cơ quan sau:

– Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao ở Bắc Ninh.

Thủ tục đăng ký góp vốn đầu tư tại Bắc Ninh
Thủ tục đăng ký góp vốn đầu tư tại Bắc Ninh
 1. Thành phần hồ sơ
 2. a) Văn bản đăng ký góp vốn gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);
 3. b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn:

XEM THÊM: Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư tại Hải Dương

– Đối với cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực, các giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với cá nhân;

– Đối với tổ chức:  Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Quyết định thành lập hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức.

 1. c) Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 2. d) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp đặc biệt  tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh).
 3. Trình tự tiến hành

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn thuộc trường hợp theo quy định nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Đối với trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều 26 của Luật Đầu tư, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn và thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn.

Đối với trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục thẩm định riêng, phức tạp hơn.

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại Bắc Ninh

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

 1. a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm điều kiện về ngành nghề tiếp cận thị trường; Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vi hoạt động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;….
 2. b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
 3. c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Sau khi thực hiện thủ tục góp vốn tại cơ quan đăng kí đầu tư có thẩm quyền, tổ chức có nhà đầu tư góp vốn cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên là nhà đầu tư nước ngoài tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

XEM THÊM: Thủ Tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Tĩnh

Đầu tư theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế có ưu điểm giúp nhà đầu tư không phải thành lập tổ chức kinh tế mới, không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phức tạp, có thể tận dụng lợi thế của tổ chức kinh tế đã được thành lập để tiếp tục phát triển. Vạn Luật cung cấp câp trọn dịch vụ thủ tục này cũng như các thủ tục đầu tư, kinh doanh khác liên quan luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn tài liệu trích dẫn tham khảo: trang web: https://thuvienphapluat.vn

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]