Nghệ An thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ với nhiều tiềm năng phát triển, nguồn nhân lực dồi dào, quỹ đất cho đầu tư phát triển được quy hoạch hợp lý. Tập trung cả 3 loại địa hình vùng núi, đồng bằng, ven biển, chính quyền địa phương định hướng phát triển khác nhau ở mỗi loại địa hình, không chỉ công nghiệp, nông nghiệp mà cả thương mại dịch vụ. Nghệ An đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 72 dự án đầu tư được cấp phép với số vốn hơn 7.700 tỷ đồng.

XEM THÊM: Thủ tục cấp giấy phép dự án trong khu công nghiệp tại Bình Định

Đối với một dự án đầu tư, vốn là yếu tố không thể tách rời. Vốn được sử dụng hiệu quả thì dự án mới có thể triển khai hiệu quả. Chính vì vậy, ngay từ giai đoan đăng ký đầu tư, pháp luật đã quy định nhà đầu tư cần xác định rõ số vốn thực hiện dự án, loại tài sản vốn, phương thức huy động vốn, tiến độ huy động vốn. Chấp thuận chủ trương đầu tư hay Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như một cam kết thực hiện dự án của nhà đầu tư. Vốn cũng phần nào thể hiện quy mô của một dự án. Vốn đầu tư càng lớn thì dự án càng lớn. Tuy nhiên, khi dự án được triển khai trên thực tế vì nhiều nguyên nhân khác nhau như điều kiện khách quan của tự nhiên xã hội, thay đổi chiến lược kinh doanh mà tổng vốn đầu tư có thể thay đổi theo hướng tăng hoặc giảm. Khi đó nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn tại cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ trình bày cụ thể vấn đề này.

VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN LÀ GÌ?

          Theo định nghĩa tại Luật đầu tư 2020, vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Định nghĩa về dự án đầu tư cũng gắn liền với vốn, cụ thể là  tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

          Lưu ý: Vốn đầu tư dự án có thể khác với vốn điều lệ của một công ty. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

          Đối với một dự án đầu tư, vốn đăng ký thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở:

– Vốn góp của nhà đầu tư bằng tiền, máy móc, thiết bị, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản khác theo pháp luật về dân sự, điều ước quốc tế về đầu tư;

– Vốn huy đông có thể bao gồm vốn vay từ các tổ chức tín dụng, vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác ; Vốn huy động từ nguồn khác

          Ngoài ra còn có lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có) cũng được tính trong tổng vốn đầu tư dự án.

          Vốn đầu tư thực hiện của dự án đầu tư được xác định trên cơ sở vốn nhà đầu tư đã góp, huy động và lợi nhuận để lại để tái đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Nhà đầu tư tự xác định giá trị vốn đầu tư thực hiện của dự án đầu tư sau khi dự án được đưa vào khai thác, vận hành.

          Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ hoặc để xác định căn cứ tính thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện giám định độc lập giá trị vốn đầu tư, chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sau khi dự án đầu tư đưa vào khai thác, vận hành. Nhà đầu tư phải chịu chi phí giám định trong trường hợp kết quả giám định dẫn đến làm tăng nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Thủ tục điều chỉnh vốn đối với dự án tại Nghệ An
Thủ tục điều chỉnh vốn đối với dự án tại Nghệ An

Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

          Theo quy định tại điều 41 Luật đầu tư 2020, nếu nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

          Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

  1. a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư: trong đó nêu rõ vốn đăng ký trước và sau điều chỉnh; lý do điều chỉnh
  2. b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  3. c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  4. d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh vốn đầu tư như tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đề xuất dự án đầu tư về phương án huy động vốn
  5. e) Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

XEM THÊM: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Hà Nội

          Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại :

– Bộ Kế hoạch đầu tư nếu dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nếu dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An đối với các trường hợp còn lại

          Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cũng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

          Sau khi nhận được quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư , cơ quan đăng ký đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh thông tin về vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

Đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

          Nhà đầu tư nộp hồ sơ giống như trường hợp trên đến cơ quan đăng ký đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  1. a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư: trong đó nêu rõ vốn đăng ký trước và sau điều chỉnh; lý do điều chỉnh
  2. b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  3. c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  4. d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh vốn đầu tư như tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đề xuất dự án đầu tư về phương án huy động vốn
  5. e) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

          Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

XEM THÊM: Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư và hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chứ kinh tế có vốn đầu tư tại Ninh Bình

          Trên đây là bài viết khái quát thủ tục điều chỉnh vốn đăng ký dự án đầu tư ở Nghệ An. Mong rằng bài viết đem lại những thông tin hữu ích cho quý vị, để được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này, hay bất kì vấn đề pháp lý nào khác liên quan đến đầu tư hoặc các lĩnh vực khác, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật. Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn trích dẫn luật: https://thuvienphapluat.vn/

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]