Hệ thống thuế của Singapore là lý do tiêu biểu khiến Quốc đảo Sư tử trở thành một trong những môi trường thu hút nhất để hoạt động kinh doanh đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh mức thuế hấp dẫn, chính phủ Singapore còn ban hành nhiều chương trình miễn thuế cũng như những chính sách ưu đãi thuế cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

XEM THÊM: Các loại hình công ty tại Singapore

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Singapore thuế thu nhập doanh nghiệp được tính trên cơ sở nguồn thu nhập. Cụ thể, một công ty chỉ chịu thuế đối với các loại thu nhập:

+ Phát sinh trong vùng lãnh thổ Singapore, hoặc

+ Chuyển đến Singapore từ nước ngoài.

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore liên tục được chính phủ điều chỉnh giảm trong nhiều năm và ấn định tại mức 17% ở hiện tại. Mức thuế tương đối thấp này là một trong các lý do thu hút số lượng đầu tư lớn từ nước ngoài.

Ngoài ra, Singapore áp dụng hệ thống thuế doanh nghiệp một cấp. Lợi nhuận của một công ty sẽ chỉ bị đánh thuế một lần, Thuế thu nhập cá nhân ở Singapore và lợi tích được trả bởi một công ty thowfng trú tại Singapore đến các cổ đông sẽ không bị đánh thuế lần nữa. Điều này nghĩa là thuế thu nhập từ cổ tức tại Singapore bằng 0. Không những vậy, Singapore cũng loại bỏ hoàn toàn thuế trên thặng dư vốn.

Về ưu đãi thuế, các công ty là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore (là khi công ty đó được kiểm soát và quản lý tại Singapore, trong đó địa điểm tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị là một tiêu chí đánh giá quan trọng) sẽ được hưởng những lợi ích đáng kể, bao gồm:

+ Miễn trừ thuế cho công ty khởi nghiệp;

+ Miễn trừ thuế đối với thu nhập từ cổ tức bắt nguồn từ nước ngoài, lợi nhuận từ chi nhánh nước ngoài, Các loại thuế ở Singapore và doanh nghiệp thu dịch vụ từ nước ngoài nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định

+ Các hiệp định chống đánh thuế hai lần của Singapore ký kết với hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Các phương thức giảm thuế tiêu biểu tại Singapore

Thực tế, khoản thuế phải nộp đôi khi sẽ thấp hơn nhiều so với tỷ lệ danh nghĩa 17% nếu các thu nhập thuế doanh nghiệp tận dụng tốt các chương trình miễn thuế tại Singapore.

  • Chương trình miễn thuế cho công ty khởi nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp tại Singapore
Thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp tại Singapore

Điều kiện đối với công ty khởi nghiệp để tham gia chương trình này là:

+ Thành lập tại Singapore

+ Là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore

+ Có tối đa 20 cổ đông nắm giữ toàn bộ vốn cổ phần mà trong đó tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc ít nhất 1 cổ đông là thu nhập thuế cá nhân nắm giữ không dưới 10% số cổ phần của công ty.

+ Không phải là công ty holding về đầu tư (investment holding company)

+ Không phải là công ty kinh doanh và đầu tư phát triển bất động sản

XEM THÊM: Tư vấn dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong 3 năm đánh giá (Yas) liên tiếp, có hiệu lực từ YA 2020 trở đi, kể từ khi thành lập, các công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên 1 năm khoản doanh thu chịu thuế được miễn trừ tối đa là 125.000 đô cho mỗi doanh nghiệp tham gia chương trình này.

  • Chương trình miễn thuế một phần cho công ty

Ngoại trừ các công ty đã tham gia chương trình miễn thuế cho công ty khởi nghiệp, Thuế thu nhập doanh nghiệp Singapore tất cả các công ty đều có thể tham gia chương trình miễn thuế một phần. Khoản doanh thu chịu thuế được miễn trừ tối đa cho 1 năm là 102.500 đô cho mỗi thu nhập thuế doanh nghiệp tham gia chương trình này.

  • Hoàn trả thuế

Nhìn chung thì mọi công ty sẽ được hoàn trả một phần thuế với tỷ lệ quy định theo từng năm. Chính sách này đã được chính phủ Singapore liên tiếp gia hạn qua từng năm.

  • Miễn thuế thu nhập từ nước ngoài

Như đã đề cập, thu nhập từ nước ngoài chuyển về Singapore sẽ bị đánh thuế. Tuy nhiên, một số loại thu nhập khi chuyển về Singapore sẽ được miễn thuế, bao gồm thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận chi nhánh và thu nhập từ dịch vụ tại nước ngoài. Công ty là đối tượng cư trú cho mục đích thuế tại Singapore sẽ được miễn thuế đối với các loại thu nhập này nếu tất cả các điều kiện sau được đáp ứng:

+ Thu nhập đã được đánh thuế tại nước ngoài

+ Mức thuế trần tại nước ngoài áp dụng lên thu nhập ở mức thấp nhất là 15% vào thời điểm thu nhập đó được chuyển vào Singapore

+ Chính phủ tin rằng việc miễn thuế sẽ có lợi cho đối tượng cư trú ở Singapore

XEM THÊM: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở Mỹ

Thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thu nhập bắt nguồn từ Singapore sẽ đều phải chịu thuế tại nước này. Thuế thu nhập cá nhân sẽ phụ thuộc nhiều vào tình trạng cư trú cho mục đích thuế của thu nhập thuế cá nhân đó.

  • Thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng cư trú cho mục đích thuế (tax resident)

Các đối tượng sau đây được xem là cư trú tại Singapore cho mục đích thuế:

+ Công dân Singapore (citizens)

+ Thường trú nhân Singapore (permanent residents)

+ Bất kỳ người nước ngoài nào có mặt tại Singapore không dưới 183 ngày ngay trước năm đánh giá (YA)

Tại Singapore, thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo mức lũy tiến như sau:

+ Thu nhập chịu thuế: 20.000 SGD đầu tiên mức thuế 0%; 10.000 SGD tiếp theo (trên 20.000 SGD đến 30.000 SGD) mưc thuế là 2%; 10.000 SGD tiếp theo (trên 30.000 SGD đến 40.000 SGD) mức thuế là 3,5%; 40.000 SGD tiếp theo (trên 40.000 SGD đến 80.000 SGD) mức thuế 7%; cứ 40.000 SGD tiếp theo mức thuế sẽ tăng dần thêm 3,5%;

+ Thu nhập chịu thuế trên 320.000 SGD mức thuế là 22%

  • Thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng không cư trú cho mục đích thuế (non – tax resident)

Một cá nhân không được xem là đối tượng cư trú cho mục đích thuế nếu hiện diện ít hơn 183 ngày tại Singapore. Mức thuế áp dụng như sau:

+ Thời gian hiện diện ít hơn 60 ngày: Thuế GST ở Singapore thu nhập không bị đánh thuế (trừ các đối tượng sau: Giám đốc, người biểu diễn giải trí và chuyên gia; việc di chuyển ra nước ngoài là yêu cầu công việc tại Singapore);

+ Thời gian hiện diễn từ 61 ngày đến 182 ngày: thu nhập bị đánh thuế theo tỷ lệ.

Với các cá nhân là giám đốc, người biểu diễn giải trí và chuyên gia, mức thuế sẽ từ 15% đến 22% tùy trường hợp. Một cá nhân cũng có thể sử dụng hợp lý các khoản khấu trừ cho phép (quyên góp hoặc các khoản chi phí liên quan đến công việc) để giảm thiểu khoản thuế cần phải đóng.

Các chính sách ưu đãi thuế

Bên cạnh mức thuế hấp dẫn 17% áp dụng chung cho toàn bộ các công ty kinh doanh tại Singapore, nhiều cơ quan chính phủ của Singapore đã ban hành nhiều chương trình và chính sách đem lại các ưu đãi về thuế cho các thu nhập thuế doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

Một số chương trình ưu đãi cho một số lĩnh vực tại Singapore:

+ Lĩnh vực sản xuất và dịch vụ có chương trình PC and DEI Incentive dành cho các công ty đang mở rộng quy mô với mức thuế ưu đãi là 5% hoặc 10%;

+ Lĩnh vực tài chính và ngân hàng có chương trình FTC Incentive áp dụng đối với các công ty có hoạt động tài chính và ngân quỹ đặt tại Singapore với mức thuế ưu đãi 8%; chương trình Insurance Business Development Scheme áp dụng đối với các công ty bảo hiểm có dịch vụ tốt với mức thuế ưu đãi là 10%;

+ Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển có chương trình Intellectual Property Development Incentive (IDI) áp dụng đối vơi đơn vị nghiên cứu phát triển tài sản trí tuệ, mức thuế ưu đãi là 5% hay 10% trên thu nhập từ tài sản trí tuệ;

+ Lĩnh vực thương mại có chương trình Global Trader Programme áp dụng với công ty thương mại quốc tế lớn đặt trụ sở hoạt động tại Singapore, mức thuế ưu đãi là 5% hoặc 10%

Ngoài ra, còn một số ngành nghề như hàng hải và du lịch cũng có các chương trình ưu đãi thuế hấp dẫn.

XEM THÊM: 8 Lý Do Tại Sao Bạn Nên Mở Công Ty Tại Singapore ?

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Singapore hiện tại đã ký kết các hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) với hơn 80 quốc gia trên thế giới. Mục đích chính của hiệp định là loại bỏ việc một nguồn thu nhập bị đánh thuế hai lần khi chuyển từ nước này sang nước khác. Bên cạnh đó, các hiệp định DTA này cũng quy định những mức thuế ưu đãi đối với một số loại thu nhập, điều này đem lại lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp thường trú tại Singapore và quốc gia ký kết.

Việt Nam cũng nằm trong mạng lưới DTA của Singapore. Với mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương của 2 quốc gia, Thuế Singapore Việt Nam và Singapore đã chính thức ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào năm 1994.

Hiệp định chỉ áp dụng đối với các đối tượng cư trú của hai quốc gia. Những loại thu nhập phổ biến được quy định trong hiệp định:

+ Lợi nhuận kinh doanh: Lợi nhuận kinh doanh của một công ty là đối tượng cư trú tại một quốc gia chỉ bị đánh thuế tại quốc gia đó.

+ Cổ tức: Cổ tức chi trả bởi một công ty ở một quốc gia cho cổ đông tại quốc gia còn lại sẽ bị đánh thuế tại quốc gia còn lại đó. Tuy nhiên, cổ tức vẫn có thể bị đánh thuế tại quốc gia mà công ty chi trả cổ tức dựa theo luật của quốc gia đó.

Trường hợp thu nhập thuế cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam khi nhận cổ tức từ công ty Singapore sẽ được miễn mọi loại thuế liên quan đến cổ tức tại Singapore.

+ Tiền lãi cho vay và tiền bản quyền: Tiền lãi cho vay và tiền bản quyền chi trả cho đối tượng cư trú tại quốc gia còn lại sẽ bị đánh thuế tại quốc gia còn lại đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về thuế tại Singapore hãy liên hệ với Vạn Luật để được giải đáp.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]