Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Taxpayer Identification Number, hay TIN) là số nhận diện được Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) sử dụng để quản lý luật thuế. Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA) hoặc IRS cấp số này. Số An Sinh Xã Hội (SSN) do Sở An Sinh Xã Hội (SSA) cấp trong khi TIN do IRS cấp.

XEM THÊM: Các bước thành lập công ty TNHH tại Bang DELAWARE – Hoa Kỳ

Tổng quan   

Mã số thông tin thuế cá nhân (Individual Taxpayer Identification Number – ITIN) là một mã số thuế được cấp do Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ cấp mã ITIN cho tất cả các cá nhân được yêu cầu phải có một mã số để có thể thực hiện việc đóng thuế tại Mỹ nhưng không có hoặc không đủ tiêu chuẩn để được cấp mã số An sinh Xã hội (Social Security Number) từ Cục An sinh Xã hội. Mã ITIN có thể được hiểu như một mã số đóng thuế được cấp tạm thời cho những người yêu cầu, do khác với mã SSN, mã ITIN chỉ có hiệu lực sử dụng trong 45 ngày. Mã ITIN có cấu trúc giống với mã SSN. Tuy nhiên, khác với mã SSN – mã số bao gồm 9 chữ số ngẫu nhiên, mã ITIN luôn mở màn với số 9 và có khoảng số 50 – 65, 70 – 88, 90 – 92, 94 – 99 cho 2 số thứ 4 và thứ 5 trong dãy số (VD: 9xx-54-xxxx).

Mã ITIN được Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ tạo ra vào tháng 7 năm 1996 như một giải pháp thay thế cho người nước ngoài và các cá nhân không đủ tiêu chuẩn để được cấp mã An sinh Xã hội (SSN) để họ có hể thực thi Luật Thuế ở Liên Bang. Từ đó tới nay, nhờ có mã ITIN, Sở Thuế Vụ đã có thể thu về hàng tỷ Đô-la Mỹ mỗi năm. Tax identification number Vietnam Đó chính là tiền thuế của các cá nhân đang sống tại Hoa Kỳ nhưng nếu như không có ITIN, Mã tin nước ngoài là gì Chính Phủ Mỹ dường như không có cách nào có thể có.

Ứng dụng của ITIN

Như đã đề cập ở trên, với công dụng như một mã số thuế tạm thời cho người có/bị yêu cầu cần thực hiện một số công việc có liên quan tới thuế. Từ đó, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ cấp cho cá nhân mã ITIN nhằm giúp cá nhân đó có thể chấp hàm các quy định về thuế của Chính Phủ Hoa Kỳ, Tax Identification number cung ứng một kênh làm việc về thuế hiệu quả cũng như tăng hiệu quả hoàn thuế cho những người không được cấp mã An sinh Xã hội. Sở Thuế Vụ có thể cấp mã ITIN này cho bất kỳ ai, kể cả người đó là người nhập cư hay công dân,Lấy số SSN thường trú hay không thường trú, miễn là khi họ có yêu cầu và điền trọn vẹn các giấy tờ theo yêu cầu của Đạo Luật Thuế Liên Bang, ITIN không có bất kỳ ý nghĩa nào khác ngoài lên tiếng thuế Liên Bang. Từ việc đóng thuế đó nhưng mã ITIN có thể:

 • ITIN cho phép nhiều người hơn trả tiền vào hệ thống, xây dựng cơ sở tính thuế. Theo IRS, vào năm 2015, “4,4 triệu người nộp ITIN đã trả hơn 5,5 tỷ đô la tiền lương và thuế Medicare và 23,6 tỷ đô la tổng số thuế”.
 • Một số chủ sở hữu ITIN đủ điều kiện nhận Tín dụng Thuế Trẻ em (CTC). Theo luật liên bang được thông qua vào tháng 3 năm 2021, CTC có thể trị giá tới 3.600 đô la cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi và lên tới 3.000 đô la cho mỗi trẻ em từ 6 tới 17 tuổi, tùy thuộc vào thu nhập của người nộp đơn. Bởi vì vì chủ sở hữu ITIN đủ điều kiện cho CTC, IRS ước tính vào năm 2014 rằng có tới 4 triệu con là công dân Hoa Kỳ của chủ sở hữu ITIN được hưởng lợi từ khoản tín dụng thuế. Nếu một đứa trẻ không có SSN, đứa trẻ đó không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế.

     Đồng thời, Mã ITIN còn giúp cho cá nhân một số dịch vụ như:

 • Mở tài khoản ngân hàng có lãi suất. Những cá nhân không có SSN nhưng có ITIN có thể mở tài khoản trả lãi.
 • Thi bằng lái xe. Một số tiểu bang đã cho phép sử dụng ITIN thay vì SSN để nhận bằng lái xe, Tax ID giấy phép lái xe hoặc thẻ nhận dạng của tiểu bang.
 • Giúp sức bằng chứng về nơi cư trú. Tại một số thời điểm trong tương lai, một người nhập cư có thể cần chứng minh họ đã ở Hoa Kỳ bao lâu và việc khai thuế bằng ITIN là một cách để chứng minh điều đó.
Tìm hiểu về ITIN – Mã số đóng thuế của người dân Mỹ
Tìm hiểu về ITIN – Mã số đóng thuế của người dân Mỹ

XEM THÊM: Mã social security number và những điều cần biết

Một mã số ITIN không có tác dụng:

 • Xin việc làm ở Hoa Kỳ
  • ITIN không cung ứng tình trạng nhập cư hợp pháp và không thể được sử dụng để chứng minh sự hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ.
  • Mã ITIN không đủ hiệu lực để cung ứng ủy quyền công việc và không thể được sử dụng để chứng minh ủy quyền công việc theo mẫu I-9 của
 • Giúp sức đủ các tiêu chuẩn xã hội như mã số an sinh
  • Chủ sở hữu ITIN không đủ điều kiện nhận tất cả các lợi ích về thuế và lợi ích công cộng nhưng công dân Hoa Kỳ và những người đóng thuế khác có thể nhận được. Ví dụ: chủ sở hữu ITIN không đủ điều kiện nhận các quyền lợi An sinh Xã hội hoặc Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được (EITC). Tuy nhiên, Tra cứu Tax id nếu người đó đủ điều kiện nhận An sinh xã hội trong tương lai (ví dụ: trở thành thường trú nhân hợp pháp), thu nhập được lên tiếng với ITIN có thể được tính vào số tiền nhưng người đó đủ điều kiện nhận.
 • Tiêu chuẩn được trợ cấp tín dụng thu nhập

     Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng mã ITIN không phải là một dụng cụ để nhập cư. Quy trình nộp đơn được thiết kế chỉ để tạọ điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán thuế và việc IRS không chia sẻ thông tin cá nhân của người nộp đơn với cơ quan thực thi nhập cư là mấu chốt để người có mã ITIN chỉ có thể sử dụng để tuân thủ các quy định về thuế.

     Quyền riêng tư của người nộp thuế là nền tẳng cần thiết của hệ thống thuế Hoa Kỳ. Bởi vì vì người nộp đơn cung ứng cho IRS một lượng thông tin cá nhân lớn, nên chính sách bảo mật được ưu tiên hàng đầu và quyết định của sự thành công của mã ITIN từ trước tới nay, ITIN Mục 6103 của Bộ luật Thuế quy định rằng IRS không được phép tiết lệ thông tin về người nộp thuế cho các cơ quan chính phủ khách ngoại trừ việc cung ứng thông tin cho Bộ Tài chính để điều tra liên quan tới quản lý thuế hoặc theo lệch của Tòa án liên bang để điều tra một vụ án liên quan tới tội phạm về thuế. Việc mở rộng chia sẻ thông tin ngoài phạm vi này sẽ cần một luật thế hệ – thứ nhưng vẫn luôn là vấn đề trong các cuộc tranh luận ở Mỹ hiện nay.

Thủ tục, thời gian đăng ký cấp mã ITIN

Người nộp đơn phải hoàn thành mẫu đơn W-7 và nộp cho IRS với bạn dạng khai thuế đã hoàn thành. U.S. TIN Cá nhân không cần phải nợp đơn này một cách trực tiếp. Khi đơn đăng ký được chấp thuận, mã ITIN sẽ được gửi tới người nộp đơn theo đường bưu điện

Người nộp đơn phải nộp các tài liệu gốc xác minh danh tính và “tình trạng nước ngoài”. IRS đã đưa ra danh sách 13 tài liệu sẽ được chấp nhận cho mục đích này. Những tài liệu đó sẽ được trả lại cho người nộp đơn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận và xử lý mẫu W-7.

 Có các Đại lý Chấp nhận IRS và Trung tâm Hỗ trợ Người nộp thuế có sẵn để giúp mọi người nộp đơn.

XEM THÊM: Vì sao nên chọn thành lập công ty tại Bang DELAWARE – HOA KỲ

Vào năm 2015, Quốc hội đã ban hành luật để làm rõ hướng dẫn năm 2012 của IRS nêu rõ rằng tất cả các ITIN được cấp sau ngày 31 tháng 12 năm 2012, sẽ phải được biểu lộ lại sau mỗi năm năm. Ngoài ra, nếu một người nhận được ITIN nhưng không sử dụng nó trong ba năm liên tục, nó sẽ hết hạn và cần được xác thực lại.

Source: irs.gov.us.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]