Bạn dạng tường trình là loại văn bạn dạng được sử dụng khi có một sự việc gây hậu quả xấu xảy ra. Mục đích của văn bạn dạng này là để trình bày một cách rõ ràng sự việc diễn ra, trong đó nêu được mức độ trách nhiệm của mình.

XEM THÊM: Tìm hiểu về mã EIN, mã số quan trọng trong doanh nghiệp Mỹ

Khi nào viết văn bạn dạng tường trình?

Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) làm cho người có trách nhiệm (hoặc cấp có thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan tới sự việc đó phải viết bạn dạng tường trình để trình bày một cách tường tận, rõ ràng sự việc diễn ra, đồng thời phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình.

Vậy, văn bạn dạng tường trình là loại văn bạn dạng trình bày để người có trách nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bạn dạng chất sự việc, nhưng sự việc ấy có liên quan tới người viết tường trình.

Cách viết bạn dạng tường trình

Viết Bạn dạng tường trình không phải một công việc quá phức tạp, ai cũng có thể viết được. Tuy nhiên, viết sao cho đúng, đủ và cho hay thì không phải ai cũng làm được.

Bạn dạng tường trình thường chỉ được sử dụng khi có một việc xấu hoặc việc gây hậu quả xấu xảy ra, được lập bởi vì chính cá nhân người vi phạm hoặc có liên quan. Vì thế, khi lập Bạn dạng tường trình phải đảm bảo giúp đỡ được toàn diện thông tin sau:

 • Vị trí, thời gian xảy ra sự việc.
 • Những người có liên quan tới sự việc.
 • Trình tự, diễn biến sự việc.
 • Nguyên nhân sự việc.
 • Mức độ thiệt hại (nếu có).
 • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.
bản tường trình
bạn dạng tường trình

Bạn dạng tường trình thường mở đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa) và kết thúc bằng lời cam kết của cá nhân (cam kết thông tin đúng mực hoặc cam kết không tái phạm…); ký, ghi rõ họ tên.

Mẫu Bạn dạng tường trình sự việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–***—–

………………….., ngày…. tháng…. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC

Kính gửi: …………………

Họ tên:

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn được đào tạo:…………………………………………………………………….

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:………………………………………………………………..

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):……………………………………………

Tường trình diễn biến sự việc:……………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn tới sự việc xảy ra:……………………………………………………………………

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều………………………………………………………………………………………………………….

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

 

Người viết tường trình
(Ký tên)

 

Mẫu Bạn dạng tường trình tai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. năm………..

Tại:……………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1……………………………………Chức vụ: ………………………………………………

2…………………………………….Chức vụ: ………………………………………………

3…………………………………….Chức vụ: ………………………………………………

Cùng lập biên bạn dạng về vụ tai nạn:

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………

Nơi xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………………

Diễn biến vụ tai nạn (nêu cụ thể): …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu cụ thể):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hậu quả: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Người thứ 1:………………………………………………………………………………

2. Người thứ 2:………………………………………………………………………………

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn nhận trách nhiệm về tính đúng mực của các thông tin này.

Biên bạn dạng/Bạn dạng tường trình được lập xong vào hồi:.…giờ…, ngày ….. tháng …. Năm …. tại ……………………………………………………… ………………………………………

 

XÁC NHẬN

NGƯỜI LẬP

(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

Bạn dạng tường trình vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi:

Họ tên:……………………………………………………………………………

Sinh ngày tháng năm:……………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:………………………………………

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: ………………..

Trình tự diễn biến sự việc: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn tới sự việc xảy ra:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

 

Người viết tường trình
(Ký tên)

Cách viết Bạn dạng tường trình

Viết Bạn dạng tường trình không phải một công việc quá phức tạp, ai cũng có thể viết được. Tuy nhiên, viết sao cho đúng, đủ và cho hay thì không phải ai cũng làm được.

Bạn dạng tường trình thường chỉ được sử dụng khi có một việc xấu hoặc việc gây hậu quả xấu xảy ra, được lập bởi vì chính cá nhân người vi phạm hoặc có liên quan. Vì thế, khi lập Bạn dạng tường trình phải đảm bảo giúp đỡ được toàn diện thông tin sau:

 • Vị trí, thời gian xảy ra sự việc.
 • Những người có liên quan tới sự việc.
 • Trình tự, diễn biến sự việc.
 • Nguyên nhân sự việc.
 • Mức độ thiệt hại (nếu có).
 • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

XEM THÊM: Tìm hiểu về ITIN – Mã số đóng thuế của người dân Mỹ

Bạn dạng tường trình thường mở đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa) và kết thúc bằng lời cam kết của cá nhân (cam kết thông tin đúng mực hoặc cam kết không tái phạm…); ký, ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Tường trình là việc một cá nhân tự kể lại sự việc, vì thế, các nội dung kê khai trong Bạn dạng tường trình cần đảm bảo đúng mực. Do người kê khai sẽ phải hoàn toàn nhận trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin được trình bày trong Bạn dạng tường trình do mình viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]