Là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tư vấn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, Luật Minh Anh Với đội ngũ những luật sư, chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo danh tiếng, chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng các dịch vụ pháp lý tốt nhất. Hiện nay trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, chúng tôi thực hiện các dịch vụ chủ yếu sau: Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

XEM THÊM: Các dự án nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam tại công ty Vạn Luật được khách hàng đánh giá rất cao. Tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, tư vấn đầu tư doanh nghiệp có vốn nước ngoài vào Việt Nam. Với đội ngũ luật sư tư vấn dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiệp chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt nam là hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý bởi các Luật sư cho nhà đầu tư nước ngoài để gia nhập thị trường, kinh doanh tại Việt Nam. Mục đích của hoạt động này là để đảm bảo nhà đầu tư tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam, không chỉ về điều kiện, về trình tự thủ tục đầu tư, xin cấp phép dự án đầu tư, mua lại phần vốn góp mà còn nhằm tới việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư trước các rủi ro về lừa đảo, rủi ro về vi phạm pháp luật ….

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt nam

1. Nội dung tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư;
 • Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư;
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án phù hợp với từng khu vực đầu tư theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án;
 • Tư vấn chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường…
 • Khảo sát thị trường, khảo sát môi trường đầu tư;
 • Tìm kiếm địa điểm đầu tư;
 • Làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến chủ trương đầu tư và tìm kiếm ưu đãi đầu tư;
 • Hỗ trợ và hoàn thiện bản kế hoạch dự án đầu tư (báo cáo khả thi);
 • Chuẩn bị tài liệu phục vụ xin cấp phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường;
 • Thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thực hiện thủ tục xin chấp thuận địa điểm, thuê đất, giao đất….;
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư;
 • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Xin cấp giấy phép kinh doanh (đối với lĩnh vực phân phối);
 • Xin cấp giấy phép kinh doanh cho địa điểm bán lẻ (đối với lập cơ sở bán lẻ);
 • Thực hiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất;
 • Thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng.
 • Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh …

XEM THÊM: Thủ tục xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Cung cấp các biểu mẫu và văn bản pháp luật miễn phí.

XEM THÊM: Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

2. Soạn thảo hồ sơ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân;
Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;
Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam;
Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;
Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;

3. Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;

Các công việc bao gồm:

 • Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Xin phê duyệt chủ trương đầu tư;
 • Sửa đổi bổ sung nội dung đăng ký đầu tư khi có yêu cầu;
 • Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân;

Đối với khách hàng là bên mua:

 • Tư vấn tổng thể (xây dựng chiến lược mua doanh nghiệp, quy trình, trình tự, và các nội dung cần tiến hành, các quy định pháp luật có liên quan….) về hoạt động thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tìm kiếm thông tin và phân tích, đánh giá thông tin và tình hình thực tế của bên bán;
 • Làm việc với cơ quan Nhà nước có chức năng để kiểm tra các khoản nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội của bên bán;
 • Khảo sát và đánh giá tổng thể doanh nghiệp (Due Dilligent) nhằm xác định các rủi ro về pháp lý, rủi ro về kinh doanh, rủi ro về tài chính của bên bán;
 • Soạn thảo các văn kiện phục vụ cho giao dịch vụ mua bán như: Hợp đồng/ thỏa thuận nguyên tắc; hợp đồng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng liên doanh ….., và các văn kiện hợp đồng và tài liệu giao dịch khác.
 • Tham gia đàm phán hợp đồng mua bán doanh nghiệp;
 • Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến mua doanh nghiệp (thay đổi đăng ký kinh doanh, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, xin cấp giấy phép con …);
 • Tư vấn các vấn đề sau khi mua doanh nghiệp

Đối với khách hàng là bên bán:

 • Tư vấn tổng thể (xây dựng chiến lược mua doanh nghiệp, quy trình, trình tự, và các nội dung cần tiến hành, các quy định pháp luật có liên quan….) về hoạt động thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp.
 • Khảo sát, thu thập thông tin về bên mua (năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành thực tế, ý đồ đầu tư ….);
 • Tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ năng lực của doanh nghiệp bên bán (hồ sơ tài chính, hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản trị nội bộ), làm sạch và xử lý các vấn đề còn tồn tại trước khi bán;
 • Hỗ trợ rà soát và đánh giá bản bảo cáo rà soát (Due diligence) do Bên mua thực hiện;
 • Soạn thảo hoặc rà soát lại các văn kiện phục vụ cho giao dịch vụ mua bán như: Hợp đồng/ thỏa thuận nguyên tắc; hợp đồng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng liên doanh ….., và các văn kiện hợp đồng và tài liệu giao dịch khác.
 • Tham gia đàm phán hợp đồng mua bán doanh nghiệp;
 • Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến mua doanh nghiệp (thay đổi đăng ký kinh doanh, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, xin cấp giấy phép con …);
 • Tư vấn các vấn đề sau khi bán doanh nghiệp.

#Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt nam
#Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài
#Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
#Quy định về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
#Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
#Các dự án nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
#Tại sao nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
#Nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Với các hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, các chúng tôi ngoài việc hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp các thủ tục hành chính như thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký mua phần vốn góp mà còn hỗ trợ cho nhà đầu tư trong việc cập nhật ưu đãi đầu tư, giải quyết tranh chấp; thủ tục, thiết lập các mối quan hệ hợp tác có tính bền vững, giá thị thương mại cao.

XEM THÊM:Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam – Vanluat.com

Với hoạt động tư vấn đầu tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, các Luật sư không chỉ hỗ trợ các thủ tục hành chính như thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký mua phần vốn góp mà còn hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác có tính bền vững, giá thị thương mại cao

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]